แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องเองในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปเลือกห้อง

09/08/2019