แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องพักเองในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปเลือกห้องพัก

06/12/2019