ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการสถานพักพื้นและตากอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

29/07/2010

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการสถานพักพื้นและตากอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ