• ทั้งหมด

การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.


15 มีนาคม 2561 11:01:42


การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2561


29 พฤศจิกายน 2560 11:06:16


รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2561

การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ กฌ.ตร.


19 กรกฎาคม 2560 11:56:01


การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ กฌ.ตร.

รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2560


29 ธันวาคม 2559 12:54:28


รายชื่อสมาชิก กฌ.ตร.ที่เสียชีวิต ประจำปี 2560

ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


7 เมษายน 2559 13:57:21


ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต


11 มีนาคม 2559 15:47:35


ตามที่ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. มีประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ประกาศยอดเงินค้างจ่าย ลำดับที่ 21 รายร้อยตำรวจตรียอด แย้มศิริ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ

ขอความร่วมมือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความ


15 ธันวาคม 2558 13:53:37


ตามที่มีการส่งต่อข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า “ข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจ ตร. อย่าลืมทำบัตรฌาปนกิจสงเคราะห์แบบใหม่ (บัตรพลาสติก)หรือ Smart Card ก่อนที่ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์จะทำการยกเลิกบัตรแบบเดิม” สก.ในฐานะผู้กำกับดูแลการฌาปนกิจสงเค