โครงการร้านคุ้ม บก.อก. ภ.1

2010-08-08 20:34:57

 

โครงการร้านคุ้ม บก.อก. ภ.1

ร้านคุ้ม ของ บก.อก.ภ.1 ตั้งอยู่ที่ห้องด้านข้างอาคาร ภ.1 ถ.วิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. เปิดร้านอย่างเป็น ทางการตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

เริ่มต้นจากกองทุนของ บก.อก.ภ.1 จำนวน 60,000 บาท และ ได้รับของบริจาคจากผู้บังคับบัญชาตลอดจนหน่วยในสังกัด เพื่อนำมาจำหน่ายราคาถูกแก่ข้าราชการตำรวจ

นำผลกำไรมาจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว เช่นร่วมทำบุญกับญาติข้าราชการตำรวจ ผู้เสียชีวิต และจัดกีฬาสร้างเสริมความสามัคคี