รวมพลังเสริมสร้างอาชีพของข้าราชการตำรวจ

2010-08-08 20:29:37

 

รวมพลังเสริมสร้างอาชีพของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไทรย้อย จ.พิษณุโลก

1) ในขั้นแรก พ.ต.ท.สราวุธ สกุลลิ้มเจริญ สว.สภ.ไทรย้อย ได้ใช้ทุนส่วนตัวซื้อรถเกี่ยวข้าว นำร่องโครงการ เพื่อให้ทราบผลดี-ผลเสีย ต่อมาทราบว่ามีรายได้ดี สามารถสร้างอาชีพให้กับครอบครัวได้

2) ข้าราชการตำรวจที่สนใจ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยการร่วมหุ้นลงทุน โดยร่วมลงทุน หุ้นละ 10,000 บาท จำนวน 20 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

3) รถแทรกเตอร์และรถเกี่ยวข้าว ให้ประชาชนที่จะใช้บริการมาว่าจ้างได้ตามความต้องการ ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก และฤดูกาลเก็บเกี่ยว