• ทั้งหมด

สอบราคาจ้างซ่อมแซมถึงเก็บน้ำใต้ดินของสโมสรตำรวจ


16 ธันวาคม 2554 15:40:48


สอบราคาจ้างซ่อมแซมถึงเก็บน้ำใต้ดินของสโมสรตำรวจ

สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย


14 ธันวาคม 2554 17:05:02


สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย


14 ธันวาคม 2554 17:02:15


สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย

ร่างประกวดและร่างเอกสารประกวดราคา


20 ตุลาคม 2554 10:58:50


ร่างประกวดและร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ซื้อเครื่องคอม


20 ตุลาคม 2554 10:55:58


ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ซื้อเครื่องคอม

สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งประจำห้องบุญยะจินดา 1,2 และ 3


19 กันยายน 2554 11:06:41


สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งประจำห้องบุญยะจินดา 1,2 และ 3

สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งประจำห้องบุณยะจินดา 1 2 3


9 สิงหาคม 2554 13:32:08


สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งประจำห้องบุณยะจินดา 1 2 3

สอบราคาจ้างซ่อมแซมทาสีภายในอาคารสโมสรตำรวจ


2 สิงหาคม 2554 11:28:06


สอบราคาจ้างซ่อมแซมทาสีภายในอาคารสโมสรตำรวจ

สอบราคาจ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ำดีไฟเบอร์กล๊าสของสโมสรตำรวจ.pdf


2 สิงหาคม 2554 11:24:50


สอบราคาจ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ำดีไฟเบอร์กล๊าสของสโมสรตำรวจ.pdf

สอบราคาจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพ้นธ์


8 กรกฎาคม 2554 10:49:17


สอบราคาจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพ้นธ์

สอบราคาจ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำสโมสรตำรวจ


7 กรกฎาคม 2554 11:11:47


สอบราคาจ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำสโมสรตำรวจ

สอบราคาจ้างซ่อมแซมม่านปรับแสงของสโมสรตำรวจ


29 มิถุนายน 2554 12:17:18


สอบราคาจ้างซ่อมแซมม่านปรับแสงของสโมสรตำรวจ

สอบราคาจ้างซ่อมแซมทาสีภายในอาคารสโมสรตำรวจ


29 มิถุนายน 2554 12:14:56


สอบราคาจ้างซ่อมแซมทาสีภายในอาคารสโมสรตำรวจ

สอบราคาจ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ำดีไฟเบอร์กล๊าสของสโมสรตำรวจ


29 มิถุนายน 2554 12:09:58


สอบราคาจ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ำดีไฟเบอร์กล๊าสของสโมสรตำรวจ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


11 พฤษภาคม 2554 16:16:51


ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR )โครงการพัฒนาระบบบริหารงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


23 มีนาคม 2554 14:12:42


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR )โครงการพัฒนาระบบบริหารงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ