• ทั้งหมด

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


11 พฤษภาคม 2554 16:16:51


ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR )โครงการพัฒนาระบบบริหารงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


23 มีนาคม 2554 14:12:42


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR )โครงการพัฒนาระบบบริหารงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การจัดซื่อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง


11 มีนาคม 2554 11:36:52


การจัดซื่อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการบ้านพักส่วนกลาง

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาบุญยะจินดา


19 มกราคม 2554 11:24:57


สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาบุญยะจินดา

สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย


16 ธันวาคม 2553 15:18:28


สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสระว่านน้ำสโมสรตำรวจ


16 ธันวาคม 2553 15:17:24


สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสระว่านน้ำสโมสรตำรวจ

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย


16 ธันวาคม 2553 15:16:14


สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย

สอบราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง


18 พฤศจิกายน 2553 12:19:13


สอบราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทำการฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ .pdf


6 ตุลาคม 2553 11:23:34


สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทำการฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ .pdf

สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียง


2 กันยายน 2553 14:22:56


สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียง

สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่จัดเลี้ยงของสถานพักฟื้นและตากอากาศ(บางละมุง)


1 กันยายน 2553 10:46:57


สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่จัดเลี้ยงของสถานพักฟื้นและตากอากาศ(บางละมุง)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา


18 สิงหาคม 2553 11:44:54


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา

สอบราคาจ้าซ่อมแซมปรับปรุงห้องจัดงานเลี้ยงชั้นล่าง อาคารสโมสรตำรวจ


30 กรกฎาคม 2553 17:02:29


สอบราคาจ้าซ่อมแซมปรับปรุงห้องจัดงานเลี้ยงชั้นล่าง อาคารสโมสรตำรวจ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสร ตร.


16 มิถุนายน 2553 09:45:54


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสร ตร.

สอบราคาซื้อชุดรับแขกพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งใช้ประจำสโมสรตำรวจ


15 มิถุนายน 2553 15:04:58


สอบราคาซื้อชุดรับแขกพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งใช้ประจำสโมสรตำรวจ