• ทั้งหมด

ประกวดราคาจ้างซักทำความสะอาดผ้าประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


16 มีนาคม 2560 17:45:59


ประกวดราคาจ้างซักทำความสะอาดผ้าประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ กองสวัสดิการ และอาคารบ้านพักเรือนรับรองนายพลตำรวจโทขึ้นไป


7 มีนาคม 2560 17:02:54


ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ กองสวัสดิการ และอาคารบ้านพักเรือนรับรองนายพลตำรวจโทขึ้นไป

สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในโภชนาคาร


6 ธันวาคม 2559 11:43:56


สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในโภชนาคาร