• ทั้งหมด

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อย อาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง


28 ธันวาคม 2558 16:43:01


สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อย อาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง

ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ฌาปนสถาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 ธันวาคม 2558 14:20:07


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ฌาปนสถาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั

จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องดูดควันร้านค้าภายในโรงอาหารโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


17 พฤศจิกายน 2558 14:47:31


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องดูดควันร้านค้าภายในโรงอาหารโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 17

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


13 พฤศจิกายน 2558 15:33:23


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ


21 ตุลาคม 2558 16:52:01


ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพลมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.58 ถึงวันที่ 2 พ.ย.58 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.