• ทั้งหมด

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการความเรียบร้อยภายในโภชนาคาร


6 ธันวาคม 2559 11:40:48


สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการความเรียบร้อยภายในโภชนาคาร

ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคาร 5 เพื่อเป็นลานจอดรถ อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดยาว)


3 พฤศจิกายน 2559 18:07:53


ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคาร 5 เพื่อเป็นลานจอดรถ อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดยาว)

ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงาน อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉลิมลาภ)


3 พฤศจิกายน 2559 14:43:31


ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงาน อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉลิมลาภ)

ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลือชา)


3 พฤศจิกายน 2559 14:40:22


ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลือชา)