• ทั้งหมด

สอบราคาจ้างงานซ่อมเปลี่ยน งานรั้ว-ประตูรั้วและซ่อมแซมอาคารเครื่องปั้มน้ำ(ลือชา)


20 มีนาคม 2558 14:33:00


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประกาศ ลง 16 มี.ค.58 เรื่อง สอบราคาจ้างงานซ่อมเปลี่ยน งานรั้ว-ประตูรั้วและซ่อมแซมอาคารเครื่องปั้มน้ำ อาคารบ้านพักส่วนกลาง(ลือชา) กำหนดยื่นซองสอ

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว(ซอยลือชา) 3 หลัง ระหว่างวันที่ 3 - 9 มี.ค.58


5 มีนาคม 2558 10:20:29


ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว(ซอยลือชา) 3 หลัง ระหว่างวันที่ 3 - 9 มี.ค.58

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สวนสุขภาพ ของสโมสรตำรวจ


6 มกราคม 2558 15:22:01


ด้วย คณะกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สวนสุขภาพ ของสโมสรตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 กำหนดยื่นซองสอบราคาต

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง 7 แห่ง(ถนอมมิตร,วิภาวดี.ทุ่งสองห้อง,ลาดยาว,เฉลิมลาภ,ลือชา,อุดมสุข)


24 ธันวาคม 2557 16:05:52


ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดความเรียบร้อยภายในอาคารบ้านพักส่วนกลาง 7 แห่ง (ถนอมมิตร,วิภาวดี.ทุ่งสองห้อง,ลาดยาว,เฉลิมลาภ,ลือชา,อุดมสุข)

สอบราคาในการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สวนสุขภาพ ของสโมสรตำรวจ


16 ธันวาคม 2557 10:08:31


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย สก. มีประกาศ ลง 12 ธ.ค.57 เรื่อง สอบราคาในการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สวนสุขภาพ ของสโมสรตำรวจ กำหนดยื่ซองสอบราคาั้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.57 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายสโมสรแล

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำสโมสรตำรวจ


16 ธันวาคม 2557 10:05:49


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย สก. มีประกาศ ลง 12 ธ.ค.57 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำสโมสรตำรวจ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.57 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ กองสวัสดิก

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย


16 ธันวาคม 2557 09:54:29


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย สก. มีประกาศ ลง 12 ธ.ค.57 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.57 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายสโมสรและสันท

สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย


16 ธันวาคม 2557 09:49:09


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย สก. มีประกาศ ลง 12 ธ.ค.57 เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย กำหนดยื่ยซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.ซ57 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ กองสวัสดิการ เลขที่ 89

สอบราคาจ้างซ่อมแซมท่อเมนน้ำประหาก่อนเข้ามิเตอร์ อาคาร 5 อาคารบ้านพักตำรวตส่วนกลาง(ลาดยาว)


12 พฤศจิกายน 2557 10:17:24


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปาก่อนเข้ามิเตอร์ อาคาร 5 อาคารบ้านพักตำรวตส่วนกลาง(ลาดยาว) กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤ

สอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นถนนระหว่างอาคาร 4,5 อาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(เฉลิมลาภ)


1 สิงหาคม 2557 08:33:35


ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย สก. มีประกาศ ลง 30 ก.ค.57 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นถนนระหว่างอาคาร 4,5 อาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(เฉลิมลาภ)กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 4-13 ส.ค.57 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.และกำหนดเปิดซองสอบ

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการตำรวจ(บางละมุง)


16 มิถุนายน 2557 14:12:55


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาลุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ(บางละมุง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ใ

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นถนนระหว่างอาคาร 4, 5 อาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง (เฉลิมลาภ)


28 เมษายน 2557 10:28:06


ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก กองสวัสดิการ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลาราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2052254

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเก้าอี้สัมมนา


22 เมษายน 2557 14:31:21


ระกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเก้าอี้สัมมนา ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกอบการร้านค้าสวัสดิการและร้านตัดผมชาย-หญิง


21 เมษายน 2557 14:03:22


ด้วยสวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์ต้องการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกอบการร้านค้าสวัสดิการ และร้านตัดผมชาย-หญิง เข้ามาดำเนินงาน ณ อาคารโภชนาคาร ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจและบ

สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้สัมมนา


4 เมษายน 2557 17:16:55


ด้วยกองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเก้าอี้สัมมนา จำนวน 200 ตัว รายละเอียดตามเอกสารแนบ