• ทั้งหมด

ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา


20 มีนาคม 2556 14:47:45


ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างปรับปรุงรั้วของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ตามเอกสารสอบราคาจัดจ้าง เลขที่ 1/2556 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ


7 มีนาคม 2556 13:53:26


ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิิการ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556 ถึง 18 มีนาคม 2556

สอบราคาซื้อครุำัภัณฑ์คอมพิวเตอร์


6 มีนาคม 2556 13:32:44


ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ 6 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายสโมสรและส

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง ( 7 แห่ง)


16 มกราคม 2556 17:11:45


ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดยกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อจ้างเหมาทำควาสะอาดและบริการจัดความเรียบร้อยภายในอาคารบ้านพักส่วนกลาง(ลือชา,เฉิมลาภ,ถนอมมิตร,ทุ่งสอง,ลาดยาว,วิภาวดี,อุดมสุข)

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขา ของฌาปนสถาน ตำรวจ วัตตรีทศเทพวรวิหาร


4 มกราคม 2556 17:06:27


ด้วยกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขา(ศาลา1,2)ของฌาปนสถานตำรวจ วัดตรีทศเทพวรวิหาร ำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องบุณยะจินดา 1,2 และ 3


4 ธันวาคม 2555 13:36:12


สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องบุณยะจินดา 1,2 และ 3 โดยขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียด และกำหนดวันยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.55 - 5 ธ.ค.55 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.และำกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 ธ.ค.55 แวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายสโมสร

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำสโมสรตำรวจ


4 ธันวาคม 2555 11:16:52


สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำสโมสรตำรวจ โดยขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียดและกำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.55 - 15 ธ.ค.55 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.ณ สโมสรและสันทนาการ สก.

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย


4 ธันวาคม 2555 10:58:34


สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย โดยขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียด และกำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.55-15 ธ.ค.55 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.ณ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.

สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย สโมสรตำรวจ


4 ธันวาคม 2555 10:37:11


สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย และกำหนดยื่นซองเสนอราคาโดยขอรับเอกาสารเสนอราคาพร้อมรายละเอียด ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.30 น. ณ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.

สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมสโมสรตำรวจ


11 กรกฎาคม 2555 18:16:00


สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมสโมสรตำรวจ

ประกาศสอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสโมสรตำรวจ


19 มิถุนายน 2555 11:21:58


ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดเครืองแบบำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสโมสรตำรวจ รายละเอียดตามประกาศ จำนวน ๑ ฉบับ

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำสโมสรตำรวจ


6 มีนาคม 2555 16:30:50


สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำสโมสรตำรวจ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ

สอบราคาจ้างซ่อมแซมผนังห้องบุณยะจินดา 1,2,3และห้องโถงชั้น 2 อาคารสโมสรตำรวจ


21 กุมภาพันธ์ 2555 10:14:47


สอบราคาจ้างซ่อมแซมผนังห้องบุณยะจินดา 1,2,3และห้องโถงชั้น 2 อาคารสโมสรตำรวจ

สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำสโมสรตำรวจ


27 มกราคม 2555 10:42:41


สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำสโมสรตำรวจ

สอบราคาจ้าง ดูแลรักษาความปลอดภัย


6 มกราคม 2555 11:22:25


สอบราคาจ้าง ดูแลรักษาความปลอดภัย

สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำสโมสรตำรวจ


16 ธันวาคม 2554 15:47:03


สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำสโมสรตำรวจ