• ทั้งหมด

ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงลู่กรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ฯ

20/02/2019

 ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล ได้ดำเนินการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงลู่กรีฑาวัสดุยางสังเคระห์ บริเวณรอบสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาบุณยะจินดา ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 61 ถึงวันที่ 13 พ.ย.62 และได้มีผู้เสนอแนะและวิจารณ์สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของลู่กรีฑาสวัสดุยางสังเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความคิดเหนเป็นลายลักณ์อักษร ส่งมาที่กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือ ทางอีเมล์ welfare_division@royalthaipolice.go.th โดยเปิดเผยตัว ภายในวันที่ 27 ก.พ.62เวลา 16.30 น.