• อัลบั้ม
  • :
  • policeaward3
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • รูปถ่ายพิธี “ยกย่องและเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ( Police Award ) ” ครั้งท ี่3 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 26 พฤษภาคม 2554 16:56:31