• อัลบั้ม
  • :
  • การจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพัก ครั้งที่ 3/2560
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • เมื่อวันที่ 1 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก กองสวัสดิการ จัดให้มีการจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) ตามมติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี พ.ต.อ.นราเดช กลมทุกสิ่ง รรท.ผบก.สก. เป็นประะธานฯ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 5 พฤศจิกายน 2560 14:17:36