• อัลบั้ม
  • :
  • กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ม.ค.61
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • กองสวัสดิการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม 2560 จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 16 ม.ค.61 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นหัวหน้าคณะ
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 18 มกราคม 2561 14:43:44