• อัลบั้ม
  • :
  • กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ก.พ.61
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • กองสวัสดิการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นหัวหน้าคณะ
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 4 กุมภาพันธ์ 2561 20:11:50