• อัลบั้ม
  • :
  • กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน มี.ค.61
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • กองสวัสดิการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน มีนาคม 2561 จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.อ.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นหัวหน้าคณะ
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 7 มีนาคม 2561 13:16:38