• อัลบั้ม
  • :
  • โครงการ กองสวัสดิการจิตอาสา พากันทำความสะอาดวัด นัดกันฟังเทศน์ ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด สก. นำโดย พ.ต.อ.สายัณห์ ภู่สมบูรณ์ รอง ผบก.สก. ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ กองสวัสดิการจิตอาสา พากันทำความสะอาดวัด นัดกันฟังเทศน์ ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร ในกิจกรรมได้มีการรับฟังปาฐกถาธรรมจากท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส และการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 16 มีนาคม 2561 13:43:33