• อัลบั้ม
  • :
  • กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน เม.ย.61
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • กองสวัสดิการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน เมษายน 2561 จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จตช. เป็นหัวหน้าคณะ
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 4 เมษายน 2561 11:03:35