• อัลบั้ม
  • :
  • วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย - เมื่อวันวันที่ 16 ต.ค.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ต่อจากนั้นในเวลา 11.00 น. พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ รพ.ตร. - เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 06.45 น. พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. \"พิธีสักการะสิ่งศักดิ์ภายในบริเวร ตร. และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานพร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์\" ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. และในเวลา 12.30 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ รร.นรต. อ.สามพราน จว.นครปฐม
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 19 ตุลาคม 2561 14:37:51