• อัลบั้ม
  • :
  • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจ ผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆฯ
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • เมื่อวันที่ 15 - 17 กันยายน 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงานบริหารงานบุคคลของ ตร. พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว และ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี ในงานได้มีการแนะนำสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การตรวจสุขภาพ การบรรยายพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 17 กันยายน 2562 15:07:29