• อัลบั้ม
  • :
  • พิธีจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.รุจิรศักดิ์ สุวรรณ ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. เป็นประธานในพิธีจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 3 ตุลาคม 2562 15:14:17