• อัลบั้ม
  • :
  • ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • เมื่อวันที่ 12 พฤศิกายน 2562 เวลา 08:00 น. พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการ และฝ่ายอำนวยการสำนักงานกำลังพล เคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งสวดมนต์ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย ด้านหน้าพระนิรันตราย เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิงาน
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 13 พฤศจิกายน 2562 09:51:50