• อัลบั้ม
  • :
  • ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • กองสวัสดิการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 23) เป็นหัวหน้าคณะ
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 7 พฤษภาคม 2558 22:07:39