หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา
      เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556
   โพสต์ : 29 ตุลาคม 2556


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2556 ณ พระอุโบสถวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556  

  

  

  

  ย้อนกลับ


Facebook
เว็บไซต์แนะนำ
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
โรงพยาบาลตำรวจ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
ท่องเที่ยวโครงการหลวง
สงวนลิขสิทธิ์ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
อาคาร 19 ชั้น 10 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
19th Bldg, 10th FI. Royal Thai Police, Rama 1 Road,Pathumwan,Bangkok 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914