หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา
      เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารและกิจกรรม

ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงสาธารณสุข
   โพสต์ : 1 พฤศจิกายน 2556


ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการ โดยมี พ.ต.อ.ประสงค์ เล็งเลิศผล ผู้กำกับการ ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ กล่าวต้อนรับ และข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานฌาปนกิจสงเคราะห์

  

  

  

  ย้อนกลับ


Facebook
เว็บไซต์แนะนำ
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
โรงพยาบาลตำรวจ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
ท่องเที่ยวโครงการหลวง
สงวนลิขสิทธิ์ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
อาคาร 19 ชั้น 10 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
19th Bldg, 10th FI. Royal Thai Police, Rama 1 Road,Pathumwan,Bangkok 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914