หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา
      เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556
   โพสต์ : 14 ตุลาคม 2556


กิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 โดยมีพิธีการทางศาสนาในช่วงเช้า ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพีธีสวนสนามในช่วงบ่าย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันตำรวจแห่งชาติ 2556   วันตำรวจแห่งชาติ 2556

วันตำรวจแห่งชาติ 2556   วันตำรวจแห่งชาติ 2556

วันตำรวจแห่งชาติ 2556   วันตำรวจแห่งชาติ 2556

งานวันตำรวจแห่งชาติ 2556   งานวันตำรวจแห่งชาติ 2556ย้อนกลับ


Facebook
เว็บไซต์แนะนำ
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
โรงพยาบาลตำรวจ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
ท่องเที่ยวโครงการหลวง
สงวนลิขสิทธิ์ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
อาคาร 19 ชั้น 10 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
19th Bldg, 10th FI. Royal Thai Police, Rama 1 Road,Pathumwan,Bangkok 10330
โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914