ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง 7 แห่ง(ถนอมมิตร,วิภาวดี.ทุ่งสองห้อง,ลาดยาว,เฉลิมลาภ.ลือชา,อุดมสุข)
08/01/2014
 

    ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดความเรียบร้อยภายในอาคารบ้านพักส่วนกลาง 7 แห่ง(ถนอมมิตร,วิภาวดี.ทุ่งสองห้อง,ลาดยาว,เฉลิมลาภ.ลือชา,อุดมสุข) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557

    กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันทำการ ณ ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก กองสวัสดิการ อาคาร 19 ชั้น 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 มกราคม 2557 ตั้งแต่แวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการ อาคาร 19  ชั้น 10
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก กองสวัสดิการ ระหว่างวันที่ 6-15 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2205-2254 สำหรับผู้ประสงค์จะไปดูสถานที่ จะต้องแจ้งวัน เวลา ให้ผู้ปกครองอาคารบ้านพักส่วนกลาง ทราบล่วงหน้าก่อน 1 วัน
 
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(อุดมสุข)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(วิภาวดี)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(ลือชา)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(ลาดยาว)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(ทุ่งสองห้อง)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(ถนอมมัตร)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(เฉลิมลาภ)
  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter