ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์(สมาชิกสามัญและสมทบ) ครั้งที่4/2555 ประจำเดือน เมษายน 2555
12/04/2012
 

 
รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน เมษายน 2555 (ฉบับเต็ม)
รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน เมษายน 2555 (ฉบับย่อ)
  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter