อนุศาสนาจารย์
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
25/07/2016   { ประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบท โครงการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำ...
03/05/2016   { ประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลิอกเข้าอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียร...
24/03/2016   { ประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบท โครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉล...
17/03/2016   { ประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
การใส่บตรพระสงฆ์ สวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวบทปลงใจและอุดมคติของตำรวจ
06/11/2014   { ประชาสัมพันธ์} 
การใส่บตรพระสงฆ์ สวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวบทปลงใจและอุดมคติของตำรวจ
..............................................................................................................................................................................................................................
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์และผู้ช่วยอนุศานาจารย์ประจำห...
17/04/2013  
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์และผู้ช่วยอนุศานาจารย์ประจำหน่วย
..............................................................................................................................................................................................................................
คู่มือการประกอบพิธีศพ
17/04/2013  
คู่มือการประกอบพิธีศพ
..............................................................................................................................................................................................................................
ประเพณีลอยกระทง
16/11/2010   { วันสำคัญทางพุทธศาสนา} 
ประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
..............................................................................................................................................................................................................................
ประเพณีทอดกฐิน
19/11/2010   { วันสำคัญทางพุทธศาสนา} 
ประเพณีทอดกฐิน
..............................................................................................................................................................................................................................
ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (ททท.)
30/08/2010   { แนะนำศาสนสถาน} 
ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (ททท.)
..............................................................................................................................................................................................................................
 1 | 2
  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter