อนุศาสนาจารย์
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจทำหน้าที่ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ป...
06/08/2014   { ประชาสัมพันธ์} 
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจทำหน้าที่ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย
..............................................................................................................................................................................................................................
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย
17/06/2014   { ประชาสัมพันธ์} 
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย
..............................................................................................................................................................................................................................
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบ...
13/11/2013   { ประชาสัมพันธ์} 
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
..............................................................................................................................................................................................................................
โครงการอุปสมบทหมู่มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ปี พ.ศ.2556
18/10/2013   { ประชาสัมพันธ์} 
ตร. ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 รูป
..............................................................................................................................................................................................................................
รายชื่อผู้บวช กำหนดพิธีและรายละเอีดการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...
18/09/2013   { ประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์และผู้ช่วยอนุศานาจารย์ประจำห...
17/04/2013  
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์และผู้ช่วยอนุศานาจารย์ประจำหน่วย
..............................................................................................................................................................................................................................
คู่มือการประกอบพิธีศพ
17/04/2013  
คู่มือการประกอบพิธีศพ
..............................................................................................................................................................................................................................
โครงการ “การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์และผู้ช่วยอนุศา...
08/02/2013  
โครงการ “การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์และผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย”
..............................................................................................................................................................................................................................
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทประจำปี 2555
20/11/2012  
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทประจำปี 2555
..............................................................................................................................................................................................................................
พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่ว่าที่ ร.ต.ต. ปี 2493-2548
08/02/2012   { ประชาสัมพันธ์} 
พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่ว่าที่ ร.ต.ต. ปี 2493-2548
..............................................................................................................................................................................................................................
 1 | 2 | 3
  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter