อนุศาสนาจารย์
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
25/07/2016   { ประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบท โครงการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำ...
03/05/2016   { ประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลิอกเข้าอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียร...
24/03/2016   { ประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบท โครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉล...
17/03/2016   { ประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอุปสมบทฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
25/11/2015   { ประชาสัมพันธ์} 
บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอุปสมบทฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
..............................................................................................................................................................................................................................
รับสมัครข้าราชการตำรวจเขาอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉ...
10/11/2015   { ประชาสัมพันธ์} 
รับสมัครข้าราชการตำรวจเขาอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
..............................................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ
20/07/2015   { ประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียร...
17/07/2015   { ประชาสัมพันธ์} 
..............................................................................................................................................................................................................................
เชิญชวนข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเ...
06/07/2015   { ประชาสัมพันธ์} 
เชิญชวนข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
..............................................................................................................................................................................................................................
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียร...
24/03/2015   { ประชาสัมพันธ์} 
-แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ
-ลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
-กำหนดการจัดกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
-สิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องเตรียม
-พิธีบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ แบบหมู่
..............................................................................................................................................................................................................................
 1 | 2 | 3 | 4
  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter