กระดานสนทนา
 
คุณสมบัติของกระทู้ :: กระทู้ใหม่ กระทู้ทั่วไป กระทู้ล็อค
 
กระทู้อัพเดท กระทู้ที่มีคำตอบ กระทู้ปักหมุด
  การแต่งเครื่องแบบ
โดย ตำรวจนอกราชการ / 17 มิถุนายน 2557 12:16:45 น.
3133 l 4  
  supawadee20.m@hotmail.co.th
โดย สอบถามเรื่องเงินเดือนในระหว่าง ลาออกจากการเป็นข้าราชการตำรวจ / 10 กรกฏาคม 2557 15:05:54 น.
1194 l 0  
  ขอทราบรายชื่อผู้กู้เดือน ธันวาคม 2557
โดย ด.ต.สุพิษ สารผล / 9 มกราคม 2558 11:48:10 น.
1153 l 0  
  ตามหาเพือน
โดย สิทธิโชค พานิชยิ่ง / 4 กุมภาพันธ์ 2558 12:37:34 น.
954 l 0  
  ลำดับที่ยื่นกู้เงินสวัสดิการ
โดย ตร. ภูธร / 18 กุมภาพันธ์ 2558 10:37:54 น.
1143 l 0  
  ขอทราบระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
โดย อัครวัฒน์ / 27 มีนาคม 2558 10:37:28 น.
1069 l 0  
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการช่วยงานราชการ
โดย ร.ต.ต.บุญเชิด ผูเหล็ก / 1 เมษายน 2558 19:46:00 น.
927 l 0  
  เฉลิมลาภ
โดย เฉลิมลาภ / 18 มิถุนายน 2558 13:21:53 น.
1263 l 1  
  รบกวนตรวจสอบความถูกต้องที่พักอาศัยส่วนกลาง
โดย ร.ต.ท.หญิงโชติรสฯ / 7 กรกฏาคม 2558 14:26:44 น.
1955 l 10  
  การชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
โดย ร.ต.ท.วัฒนา นามวงษ์ลือ / 12 ธันวาคม 2560 11:08:35 น.
534 l 1  
  รั้วแฟลตทำไมไม่ทำให้เสร็จ
โดย เฉลิมลาภ / 22 กันยายน 2558 18:11:46 น.
1149 l 1  
  บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจ บก.อคฝ
โดย ส.ต.ต.นันทกร แก้วยอด / 30 กันยายน 2558 18:05:39 น.
23409 l 984  
  ปกติเงินณาปนกิจที่ตัดยอดจากสมาชิกทุกวันที่เท่าไรหรือครับ
โดย เกียรติ / 25 มิถุนายน 2559 15:31:06 น.
1240 l 0  
  คนงานกวาดขยะ
โดย ลูกบ้านลาดยาว / 3 มีนาคม 2559 20:58:06 น.
766 l 1  
  ตามเรื่องห้องพัก 4/40 และ 4/39 แฟลต 4 ลาดยาว
โดย ตำรวจชั้นผู้น้อย แต่ไม่ได้โง่ / 24 มีนาคม 2559 09:29:59 น.
734 l 1  
  เสียงสุนัขเห่าหอนทั้งกลางวันกลางคืน แฟตร กก.สุนัขทุ่งสองห้อง
โดย คนอยู่แฟตร / 2 กรกฏาคม 2559 08:39:30 น.
610 l 0  
  สติกเกอร์ แฟลตเฉลิมลาภ
โดย สติกเกอร์ / 5 สิงหาคม 2559 20:37:06 น.
523 l 0  
  เรื่องทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อและเงินยังชีพรายเดือนค่ะ
โดย วิ / 9 ตุลาคม 2559 00:13:59 น.
501 l 1  
  เปลี่ยนชื่อผู้รับเงินฌาปนกิจ เป็นเพื่อนได้หรือไม่
โดย Cc / 23 พฤศจิกายน 2560 14:23:44 น.
639 l 1  
  รบกวนสอบถาม การเปลี่ยนทายาทผู้รับ
โดย บพิธ / 13 ธันวาคม 2559 15:12:08 น.
503 l 1  
  กรณีลาออกเราจะได้สวัสดิการอะไรบ้างครับ
โดย ส.ต.ท.นพดล โพธิ์นิ่ม / 22 ธันวาคม 2559 20:40:48 น.
1211 l 13  
  ถามการถอนสภาพชั่วคราว
โดย นางเติมศรี ศาสตราศรัย / 11 มกราคม 2560 00:52:36 น.
366 l 1  
  สอบถามเรื่องฌาปนกิจสมทบ
โดย ด.ต.ภูริวัฒ / 9 พฤษภาคม 2560 12:04:57 น.
499 l 1  
  ร้องเรียน ร้าน ริชา
โดย เบญ / 25 พฤษภาคม 2560 12:25:50 น.
396 l 1  
  สอบถามเรื่องใบเสร็จเงินฌาปนกิจ
โดย ตำรวจเกษียณ / 23 มิถุนายน 2560 12:31:16 น.
336 l 1  
  ช่องหมายเหตุ เดือน พ.ค.60 หายไปไหนครับ
โดย ลูกหลานตำรวจ / 29 มิถุนายน 2560 09:46:37 น.
258 l 0  
  เปิดดูรายช่ื่อผู้เสียชิวิตไม่ได้
โดย ร.ต.ต.จรัญ ยวญแม / 15 สิงหาคม 2560 21:10:02 น.
221 l 2  
  สถานภาพ
โดย ศุภาโชค / 29 พฤศจิกายน 2560 11:28:47 น.
829 l 5  
  สอบถามเรื่องเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
โดย On / 29 กันยายน 2560 18:23:22 น.
238 l 1  
  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นกรณีพิเศษ (โครงการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน ๕๕ ปี ระยะเวลา ๖ เดือน )
โดย ปิยะศักดิ์ / 8 พฤศจิกายน 2560 11:33:35 น.
551 l 0  
  หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l สวัสดิการการเงิน l สวัสดิการบ้านพัก l การฌาปนกิจสงเคราะห์ l สโมสรและสันทนาการ | ดนตรี
กีฬา l การจัดสวัสดิการ l อนุศาสนาจารย์ l อำนวยการ l กฎหมาย ระเบียบ l ตลาดนัดออนไลน์ l กระดานสนทนา l แผนผังเว็บไซต์ | เข้าระบบ
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright 2012 Welfare Division Police .AII RIGHTS RESERVED. free web counter