กระดานสนทนา
 
จบปริญญาโท
 
จบปริญญาโท มีสิทธิพิเศษไรบ้างคะ ตอนนี้เป็น ส.ต.ต. คะ      
 
 
   
โดย : ornanan 
โพสต์เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2554 09:42:22 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 170
 
       มันจบไปนานแล้ว รอการล่มสลายหากยังไม่รู้รักสามัคคี ทยอยเล็กลงไปเรื่อยๆ ส่วนงานสำคัญๆ จะถูกหน่วยงานที่อื่นที่มีประสิทธิภาพเอาไปทำ ต่อไปจะเหลือแต่ยามเฝ้าถนน... และจะโดนหน่วยงานอื่นมาปกครอง หากมีโอกาสไปอยู่หน่วยงานอื่นได้มีการปรับให้ดีขึ้นก็น่าจะไป ดังตัวอย่างดับเพลิงและขนส่ง ต่อไปคงเป็นจราจร และอื่นๆ ตอนนีกำลังปฏิรูปหน่วยงานที่ต้องไปขึ้นกับหน่วยอื่นๆ อีกหลายหน่วย ตีให้แตกแยกปกครอง วันนั้นไม่มีใครให้ปกครองเพราะแยกตัวไปหมดแล้ว
 
       
 
โดย : เสือหมอบแมวเซา
โพสต์เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2559 09:24:11 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 169
 
       เพื่อน ป โท ไปสอบสายจ่าด้วยกันนิ ผมติด เขาไม่ติด ขนาดสอบสายจ่า ยังไม่ติด แล้วจะร้องขอ อะไรครับ
 
       
 
โดย : รอง จ่อ
โพสต์เมื่อ : 21 กันยายน 2559 13:59:05 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 168
 
       การวางแผนชีวิตเพื่อความเติบโตในวิชาชีพตำรวจให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในอันที่จะก่อให้เกิดความรับผิดชอบและการสร้างความเจริญให้กับสถานีตำรวจและวิชาชีพโดยรวม ความก้าวหน้าในวิชาชีพตำรวจที่เน้นผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก (เป็นตำรวจดี- เงินเดือนสูง) 2.1 วางแผนที่จะสมัครเป็นตำรวจ
2.2 ฝึกพลฯ ตำรวจ
2.3 ตำรวจใหม่
2.4 ตำรวจอาชีพ
2.5 ตำรวจมืออาชีพ
“ถ้าหากทุกอย่างดูราบรื่นแล้วละก็.. แสดงว่าคุณต้องลืมอะไรไปบางอย่างแน่ๆ” “อย่าได้เสียเวลาทะเลาะกับคนโง่ๆ .. เพราะคนอื่นอาจแยกความแตกต่างไม่ออก” เพราะเน้นเฉพาะเรื่องยุ่งๆ ที่เกิดเป็นครั้งคราว ทีเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นบ่อยกว่ากลับไม่พูดถึง อย่างนี้คงเป็นเพราะเราใช้ “ความรู้สึก” เข้ามาปน จึงทึกทักเอาว่าเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา (ที่เราต้องได้รับอยู่แล้ว) แต่เรื่องผิดพลาดทำให้เราเดือนร้อน (ก็เลยต้องโวยหน่อย)"
 
       
 
โดย : dsts
โพสต์เมื่อ : 16 กันยายน 2559 15:17:06 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 167
 
       การที่ท่านสมัครเข้ามาเป็นตำรวจ ท่านก็รู้บริบทตำรวจดีแล้ว ตำรวจมีหน้าที่ อะไร ถ้าสอบได้มา ต้องมาทำหน้าที่อะไร
ตำรวจมีหน้าที่ พิทักษ์แผ่นดิน และประชาชน
ท่่าน ตัดพ้อว่า ตร. ไม่สนใจ บรรจุ ป.โท เอก เป็นสัญญาบัตร...ท่านได้สมัครสอบยังครับ สาย ป.ตรี สาย จ่าดาบ ที่ผ่านมา.. สรุปว่า สมัครแล้ว สอบแล้ว สอบไม่ติด
สมุติว่า ตร. รับท่านเข้าบรรจุ เป็นสัญญาบัตร ท่านจบสาขาไรมา ..ท่านจะทำหน้าที่อะไร
อาชีพตำรวจ ต้องรู้ กฏหมาย (ซึ่งมีมากมายในหน้าที่ ตำรวจ เช่น กฏหมาย ๓ ลักษณะ ท่านรู้ยัง กฎหมาย ป่าไม้ ท่านรู้ยัง กฏหมายคนเข้าเมือง ท่านรู้ยัง กฏหมาย ศุลกากร คุณรู้ยัง กฏหมายว่าด้วยปืน คุณ รู้ยัง ฯลฯ)
อาชีพตำรวจ ต้องรู้ยุทธวิธี ท่านมีแค่ไหน
อาชีพตำรวจ ต้องมีความอดทน ท่านมีแค่ไหน ( แค่นี้ท่านก็โวยวายแล้ว )
อาชีพตำรวจ โดยเฉพาะ คนเป็นนาย จิตใจต้องหนักแน่น มันคง ใจกว้าง ใจถึง เสียสละ ท่านมียัง
ถ้าไม่มี และยังรับ ตร. ไม่ได้ และไม่ทำงาน ก็ลาออกไป
และกรุณา อย่าแสดงความรู้สึกแบบนี้ มาอีก อย่าทับถม ว่ากล่าวหน่วยงานของตนเลยครับ ลองคิดสักนิดเถิดครับ ขอร้อง
 
       
 
โดย : ดาบ ม.6
โพสต์เมื่อ : 11 กันยายน 2559 08:36:24 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 166
 
       สอบซิครับ สอบๆ สอบไม่ได้ หมายความว่า ท่านทำข้อสอบไม่ได้
 
       
 
โดย : ป.โท เก่าๆ
โพสต์เมื่อ : 11 กันยายน 2559 08:17:59 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 164
 
       What
 
       
 
โดย : POL
โพสต์เมื่อ : 1 กันยายน 2559 05:33:24 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 162
 
       จบ ป.4 หรือ ม.6 ดีแล้ว ไม่ต้องไม่ขวนขวายไม่มีประโยชน์ ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เขาจบ ป.ตรี ป.โท กันเกือบหมดแล้ว ตร.เขาไม่เคย
เห็นคุณค่าอยู่แล้ว
 
       
 
โดย : ตร.ประทวน
โพสต์เมื่อ : 22 สิงหาคม 2559 13:03:20 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 160
 
       ในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าตำรวจ เงินเดือน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีความเป็นอยู่ของตนและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ฉบับ พ.ศ.2550 และในฉบับร่าง พ.ศ. 2559 มาตรา 268 ประกอบกับ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ตาม มาตรา 58 ได้กำหนดให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดมีคุณวุฒิสูงขึ้น และมีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามที่ ก.ตร. กำหนด และจากแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550-2555 โดยสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งที่ 25/2550 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ให้ข้าราชการตำรวจหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อนำมาปรับปรุงองค์กรหากแต่คุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นของข้าราชการตำรวจหากไม่สามารถนำมาเพิ่มเติมเพื่อสิทธิประโยชน์ ก็ย่อมทำให้ข้าราชการตำรวจเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรจะได้รับจากการที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น

 
       
 
โดย : สว.
โพสต์เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2559 12:14:03 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 159
 
       เป็นหน้าที่ ที่ ก.ตร. ออกกฏ เพื่อคนทำงาน เพื่อคนในองค์ ได้มีสิทธิ เจริญก้าวหน้า มีรายได้ ทัดเทียม บุคคลากรขององค์กรอื่นๆ ทั้งที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงของเรามหาศาล ถ้าไม่ดำเนินการ ก็ยุบเสียเถอะครับ
1. คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ความหมายว่า การที่บุคลากรได้ศึกษาคุณวุฒิเพิ่มเติมจากคุณวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐหรือเอกชน หรือเป็นสถาบันทางการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง โดยคุณวุฒิทางการศึกษานั้นจะต้องสูงกว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละหน่วยกำหนดขึ้นเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์คุณวุฒิทางการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
2) ศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจกับข้าราชการอื่นกรณีมีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้น พบว่า สิทธิประโยชน์คุณวุฒิทางการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานในสังกัด ก.พ. ข้าราชการหน่วยงานอื่น ๆ และข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีกฎหมายหลักบัญญัติไว้ให้หน่วยงานไปบัญญัติกฎหมายลำดับรอง แต่เมื่อพิจารณากฎหมายลำดับรองแล้ว ก.พ. และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ได้บัญญัติกฎหมายลำดับรองขึ้นมารองรับกรณีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้จากกรณีมีคุณวุฒิการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ.2547 ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายลำดับรองมาเป็นแนวปฏิบัติแต่อย่างใด
3) ปัญหาสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้น ปัญหาของการไม่มีกฎหมายลำดับรอง พบว่า ก.ตร. ซึ่งมีหน้าที่ที่ออก “กฎ” ตั้งแต่ พ.ศ.2547 พบว่ายังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายลำดับรองจึงทำให้ข้าราชการตำรวจเสียสิทธิอันควรจะได้จากกรณีที่มีคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับข้าราชการหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ยังพบว่า จะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจและผลกระทบต่อองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เหตุเพราะการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ มีแรงจูงใจในการพัฒนาและตั้งใจศึกษาอบรมพัฒนาตนเอง และเป็นการป้องปรามให้ตำรวจประพฤติ ปฏิบัติดีอยู่ในกรอบของระเบียบและวินัย อนึ่ง การกำหนด***ส่วนของการพิจารณาเรียงลำดับอาวุโส ควรเปิดช่องให้สำหรับ พิจารณาในกรณีข้าราชการตำรวจซึ่งมีอาวุโสน้อย แต่เล็งเห็นแล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้น โดย ให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ นี้เป็นสำคัญ องค์ความรู้ ความสามารถเชิงประจักษ์ ประสบการณ์และคุณภาพของประสบการณ์ ความประพฤติ และการได้รับรางวัล แก้ปัญหาสมองไหลของนักกฎหมายไปยังองค์กรศาลและอัยการได้
ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย
(1) เห็นควรให้ ก.ตร. รีบเร่งดำเนินการตรากฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีที่มีคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับตามมาตรา 58 แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
(2) เห็นควรให้ ก.ตร. นำ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551 มาเป็นแนวทางให้การร่าง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยสิทธิประโยชน์กรณีที่มีคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะทางปฏิบัติควรให้ ก.ตร. ร่างระเบียบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณา รายงานเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยคำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ เรื่องคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจ และความก้าวหน้าทางอาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในร่างกฎ ก.ตร. ต่อไป
 
       
 
โดย : ส.ต.ต.
โพสต์เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2559 12:08:07 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 158
 
       ป.เอก ขอรับการแต่งตั้ง ได้รับคำตอบแบบ "กำปั้นทุบดิน"ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
 
       
 
โดย : ปโท เมืองเหนือ
โพสต์เมื่อ : 18 กรกฏาคม 2559 09:55:53 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 157
 
       • กฎแห่งนักการเมือง นักการเมืองที่เราเลือกทุกคนจะคอรัปชั่นเสมอ
• กฎน้ำพริกถ้วยเก่า เสื้อผ้าตัวเก่งจะเก่าซอมซ่อทันทีที่เราได้ตัวใหม่
• กฎแห่งองค์กร ในทุกหน่วยงานมักมีพนักงานคนหนึ่งและคนเดียว ที่มองเห็นปัญหาที่แท้จริงขององค์กร และคนๆ นี้จะถูกไล่ออกเสมอ
• กฎการโต้เถียง คนที่พูดน้อยคือคนที่รู้มาก
• กฎการทำงานเป็นทีม เมื่องานยุ่งยาก ทุกคนผละหนี แต่เมื่อใดที่ไม่มีงานแล้ว ทุกคนจึงจะกลับมา
• กฎการมองโลก มนุษย์ สามสิบคนในร้อยคน ชอบมองโลกในแง่ร้าย ที่เหลือมองร้ายกว่า
• กฎแห่งความจริง มนุษย์ ทุกคนไม่สามารถเลียข้อศอกตัวเองได้... และเกือบทุกคนที่อ่านแล้ว พยายามเลียข้อศอกตัวเองอยู่...
• กฎแห่งรถเมล์ ถ้าวันไหนเรารอรถเมล์สายหนึ่งอย่างใจจดใจจ่อ วันนั้นรถเมล์คันนั้นจะไม่มา แต่ถ้าวันใดเราเลิกรอรถเมล์สายนั้นมันจะมาโดยเร็ว และผ่านหน้าเราไปหลายคัน
 
       
 
โดย : mk
โพสต์เมื่อ : 15 กรกฏาคม 2559 14:30:03 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 156
 
       ** ขนมปังทาเนย ที่พลัดตกพื้น จะคว่ำด้านหน้า ที่มีเนย ลงเสมอ และโอกาส ที่เนยตกเปื้อนพรม จะมีมากขึ้นเป็นส่วน กับราคาของพรม..
** หมอดูมักทำนายหลายเรื่อง ทั้งดีและเลว แต่เรื่องที่แม่นที่สุด คือเรื่องที่เลวที่สุด..
** หากขว้างก้อนหิน สะเปะสะปะ มันจะพุ่งตรง เข้าหาวัตถุ ที่มีราคาแพงที่สุด..
แต่ถ้าไม่มีของที่ราคาแพง มันก็เป็นไปได้ว่ามันจะไปโดนหัวของคนทีเราไม่อยากให้มันไปโดนมากที่สุด
** ถ้าหากซักผ้าและตากผ้า ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ตอนออกเดินทางไปข้างนอกแล้ว
** คนที่มีนาฬิกาเรือนเดียว จะรู้เวลาแน่นอน แต่ถ้ามีอีกคนที่มีนาฬิกาเพิ่มมาอีกเรือน จะไม่แน่ใจว่า เวลาใดถูกต้อง
** ถ้าคุณรื้อชิ้นส่วนออกมาประกอบใหม่จะมีน็อตเหลือเสมอ
** เลขเด็ด ที่เราไม่ซื้อ คือเลข ที่จะออกงวดนั้นและหวยที่เราซื้อมักใกล้เคียงกับ หวยที่ออก หากได้บวก ลบ คูณ หาร ด้วยเลขอะไรสักตัว หรือกลับหน้ากลับหลัง แต่ถ้าเราซื้อ เลขกลับกัน มันจะออก เลขตรง และถ้าเราซื้อ ทั้งสองแบบ มันจะไม่ออกเลย..
** ของที่คุณไม่ต้องการใช้ จะอยู่เกะกะกินพื้นที่เต็มไปหมด แต่ของที่คุณต้องการใช้ มักจะหาไม่เจอ
** แบตเตอรี่มักจะหมดในเวลาที่คุณจำเป็นใช้โทรศัพท์หรือกล้องถ่ายรูปหรือโน๊ตบุ๊คเป็นอย่างมาก
** หลังแต่งงาน มักจะพบว่าหญิงที่เจอมักสวยกว่าภรรยา
 
       
 
โดย : ตร.มุ่งมั่นในอาชีพ
โพสต์เมื่อ : 13 กรกฏาคม 2559 11:29:58 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 155
 
       
ปัญหาสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจในการได้รับสิทธิ
กรณีมีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
วิจัยโดย ร้อยตำรวจเอก ดร. ปรัชญ์ชา กระมลนิติธรรม และคณะ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเห็นได้ว่า ข้าราชการตำรวจเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่งต่อประชาชนเนื่องจากการปฏิบัติงานของตำรวจจะกระทบโดยตรงต่อความสงบเรียบร้อยในการดำรงชีพของประชาชนในสังคม ถ้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพ ประชาชนก็จะมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชีพของข้าราชการตำรวจมีลักษณะที่ต้องเสี่ยงและต้องอุทิศตัวเองสูงต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา นอกจากนั้นแล้วตำรวจยังต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นอีกด้วย (เฉลิมพล แก้ววงศ์วัน, 2552 1-2)
จะได้เงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งแล้วนั้น สิทธิประโยชน์และสวัสดิการก็เป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานได้ผลดียิ่งขึ้นหรือเพื่อช่วยส่งเสริมฐานะความเป็นอยู่ของตนและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร สิทธิในการลา เป็นต้น การจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการจึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะให้ความสะดวกสบาย ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนความอบอุ่นใจ หมดกังวลในเรื่องต่างๆ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีกำลังใจในการทำงาน เกิดความเชื่อมั่นในองค์การและมั่นคงในการทำงาน ซึ่งองค์การจึงจำเป็นต้องหาทางส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้สึกมั่นคงในการทำงานซึ่งจะช่วยเสริมส่งให้การบริหารงานขององค์การดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ (อุทัย หิรัญโต, อ้างใน อังคณา กันธิยะ, 2553 2)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้มีบทบัญญัติที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจได้มีการพัฒนาศักยภาพในตัวเอง ประเด็นเรื่องการศึกษาเพิ่มคุณวุฒิเป็นอีกแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถที่ช่วยให้ระบบราชการได้รับประโยชน์จากข้าราชการตำรวจที่มีคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้นด้วย อีกทั้งรัฐและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจได้ศึกษาเพิ่มเติมและสนับสนุนแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ศึกษาต่อเพื่อประโยชน์ของการบริหารภาครัฐต่อไป ส่วนในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป (มาตรา 27 วรรคสาม) รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินและงานของรัฐอย่างอื่นโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติ(มาตรา 72) ให้รัฐปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจ และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสมและแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรม ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาบำเหน็จความชอบ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้...(มาตรา 268) จะเห็นได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังจะเห็นเจตนารมณ์ได้ในมาตรา 268 ดังนั้นถ้าได้มีการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการเพิ่มคุณวุฒิสูงขึ้น จะทำให้สนองกับรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการ ตามแนวนโยบายแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพและมีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมต่อไป ประกอบกับ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ตาม มาตรา 58 ได้กำหนดให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดมีคุณวุฒิสูงขึ้น และมีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามที่ ก.ตร. กำหนด และจากแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550-2555 โดยสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่ง ที่ 25/2550 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ให้ข้าราชการตำรวจหมั่นศึกษาหาความรู้ที่สูงขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาองค์กร
จะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านคุณวุฒิการศึกษาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าของอาชีพรับราชการตำรวจ ซึ่งข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่งจะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ได้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีเพื่อนำมาใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่ในขณะเดียวกันข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรส่วนใหญ่ก็จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ได้แก่ ปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นต้น
คุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นของข้าราชการตำรวจแต่ละคนนั้นหากไม่สามารถนำมาเพิ่มเติมเพื่อปรับระดับชั้นให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ก็ย่อมทำให้ข้าราชการตำรวจเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรจะได้รับจากการที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น สิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจกรณีมีคุณวุฒิสูงขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ควรทำการศึกษา โดยการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของข้าราชการหน่วยงานอื่นกับข้าราชการตำรวจกรณีมีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษาของข้าราชการตำรวจให้มีความเหมาะสมต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจกรณีมีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจกับข้าราชการอื่นกรณีมีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาปัญหาสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจกรณีมีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้น

 
       
 
โดย : รตอ.ดร.ปรัชญ์ชา ฯ
โพสต์เมื่อ : 23 มิถุนายน 2559 11:51:57 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 154
 
       เรื่องความก้าวหน้าของป.โท รอให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก่อนนะครับ
 
       
 
โดย : ป.โทซือๆ
โพสต์เมื่อ : 21 มิถุนายน 2559 15:17:10 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 153
 
       มีอะไรมาหลอกกันอีกไหมครับอยากฟัง
 
       
 
โดย : ตำรวจประทวน ป.ตรี
โพสต์เมื่อ : 27 พฤษภาคม 2559 14:39:32 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 152
 
       การแต่งตั้ง-โยกย้ายตำรวจแค่ระดับ สว.-รอง ผบก.ที่ควรแล้วเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วยังลากยาวมาถึงปีนี้ก็เห็นได้เป็นอย่างดีว่าในอนาคตเรื่องดังกล่าวน่าจะมีบทสรุปในรูปแบบใด แล้วจะไปหวังอะไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปฏิรูปตำรวจ ถึงทำเดี๋ยวนี้ก็สายเสียแล้วเราจะได้สำนักงานโจรแห่งชาติ แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนได้รัฐบาลใหม่อย่างแน่นอ อาจเป็นจริงก็เป็นได้. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ ก็ล้มเหลาว มีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจมีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดความเจริญก้าว และศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจ ก็ไม่มี ในอนาคตของตำรวจไทยจะเป็นอย่างไร
 
       
 
โดย : ตร.
โพสต์เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559 12:38:38 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 151
 
       กลุ่มตอลิบันอัฟกานิสถานออกแถลงการณ์ยืนยัน "มุลลาห์ มันซูร์" ถูกโดรนสหรัฐสังหารแล้วจริง พร้อมประกาศแต่งตั้ง "ไฮบาตุลเลาะห์ อัคห์ฮุนซาดา" รองหัวหน้าคนเก่าขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ ด้านนักวิเคราะห์เชื่อนโยบายตอลิบันยังเหมือนเดิม
 
       
 
โดย : สว.
โพสต์เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559 11:39:25 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 150
 
       ปฏิรูปตำรวจ ถึงทำเดี๋ยวนี้ก็สายเสียแล้ว เป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่ทำและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพันธกิจของตำรวจ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ” นั้น เป็นแต่เพียงข้อความที่เขียนไว้ให้แลดูโก้ๆ
 
       
 
โดย : มศ.๓ นพต.
โพสต์เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2559 15:48:56 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 149
 
       จบ ปโท แล้วไง ทำไมไม่สอบให้ได้ หรือเพราะ ปโท ของคุณด้อยคุณภาพ อยากให้มีนายร้อยเยอะๆเหมือนรุ่น 7000 หรือ ผมว่ามันตลกไป ทุกวันนี้เสื่อมลงมาก ให้ยศจนเลอะเทอะ
 
       
 
โดย : สุชาติ
โพสต์เมื่อ : 20 พฤษภาคม 2559 10:11:16 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 148
 
       ช่องว่างระหว่างข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวนดูจะกว้างเกินไป สำหรับผู้ที่มีอาชีพเดียวกัน รู้สึกไม่เป็นธรรมเสียเลย เป็นเรื่องที่ทั้ง “น่าน้อยใจ และบั่นทอนขวัญกำลังใจ” อย่างยิ่ง ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมควรที่จะหันกลับลงมามองพวกเขาด้วยความเอาใจใส่และให้ความสำคัญอย่างที่พวกเขาควรจะได้รับ ให้ความเมตตา และความห่วงใย ทำนุบำรุงดูแล รักษาพวกเขาให้มีสภาพความเป็นอยู่และการทำงานที่ดีและเหมาะสม ทั้งควรปูหนทางไปสู่เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ให้พวกเขาสามารถหลุดพ้นจาก “ปลักของความน้อยเนื้อต่ำใจ” ให้ได้รับเกียรติ ความภาคภูมิใจเท่าเทียมกับข้าราชการอื่นๆ ด้วยการวางแนวทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมอันจะนำไปสู่ความมีดุลยภาพของการพัฒนาบุคลากรในที่สุด และในวงการตำรวจก็จะไม่มี ระบบศักดินาขวาจัด ที่มีการ “แบ่งแยกกันด้วยยศและชั้น” รวมทั้ง “ปิดกั้นโอกาสกันด้วยวุฒิการศึกษา” อย่างชัดเจน โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นอีกต่อไป
 
       
 
โดย : เด็กไทย
โพสต์เมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559 15:07:56 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 147
 
       มีข่าว ป.โท ภายในเปิดสอบช่วงใหนครับปีนี้ มีท่านใดพอทราบบ้าง
 
       
 
โดย : ตำรวจ มหาบัณณฑิต
โพสต์เมื่อ : 15 เมษายน 2559 19:58:10 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 146
 
       จึงใคร่ขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆเพื่อเตือนเพื่อนๆข้าราชการตำรวจให้รู้ทันตน อยู่ในความไม่ประมาททั้งการทำงานและการดำเนินชีวิต เก็บเงินเก็บทองหลังเกษียณอายุราชการ เพื่ออนาคตของตัวเราและครอบครัวที่เรารักด้วย สตช. ไม่ได้มีการสนใจเรื่องนี้ ไม่ชอบก็ไม่ช่วย บางทีไม่ต้องสอบ บางทีก็สอบ เห็นใจมากเลยครับนี้แหละครับสาเหตุที่ทำไมคนในสังคมถึงมองตำรวจในภาพลบตลอด นี้แหละครับสาเหตุที่ประชาชนมองว่าตำรวจด้อยคุณภาพ นี้แหละครับคือความเป็นจริงของวงการตำรวจเมืองไทย คนเก่ง คนดี มีฝีมือ ทำงานเป็น ก็ไม่เจริญก้าวหน้า ไม่ได้โต แต่พวกเส้นใหญ่ บารมีเยอะ มักได้ขึ้นไปเป็นใหญ่ แล้วคนพวกนี้พอขึ้นไปเป็นใหญ่แล้วลองคิดดูครับมันจะเกิดอะไรขึ้น จะดูแลระบบได้อย่างไร มันไม่ใช่เรื่องขัดแย้ง แต่ต้องมองพื้นฐานความเป็นจริง จะได้ไม่เพ้อ ฝัน.... ใครจะมาคิดถึงความก้าวหน้าของคนอื่น ๆ ฮิ ฮิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 7 เมษายน 2559 15:05:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 145
 
       ผมยังเชื่อมั่นในคำพูด ท่าน ป.โทเมืองเหนือ คิดว่าการปฏิรูปน่าจะดีขึ้น ถ้าท่านผู้มีอำนาจใน ตร.เล็งเห็นความสำคัญข้าราชการตำรวจชั้นรากหญ้าอยู่ แต่ไม่มีปัญญาหาเงินซื้อตำแหน่งอะไรหลอก แค่ขอความจริงใจจากท่านๆ พวกเราไม่มีข้อมูลอย่าขัดแย้งกันเอง พวกเราปัญญาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใครมีข้อมูลก็นำเสนอเป็นสิ่งที่ดี ทีมีสาระที่เป็นประโยชน์
 
       
 
โดย : นายดินปั้น
โพสต์เมื่อ : 25 มีนาคม 2559 05:59:19 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 144
 
       แจ้งว่ามติ ก.ต.ร.ใหญ่ประชุมวาระเร่งด่วนเมื่อวานและมีการเซ็นต์อนุมัติโครงการ ป.โท เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 9-11 ม.ค.56 ให้ทุกคนที่อายุราชการ 15 ปี คุณวุฒิ ป.โท" มติวันนี้ ป.โท
1. อายุราชการ 15 ปีขึ้นไปได้ผ่านเกณฑ์ประเมินผลจาก ผกก.ขึ้นไปได้หมดทุกนาย ตามกลุ่มดังนี้
1.1 ป.ตรี/โท นิติฯ ..พงส.ลงที่เดิม
1.2 ป.ตรี นิติฯ/โทสาขาอื่น..สาย ป.ลงที่เดิม
1.3 ป.ตรี/โท สาขาอื่นๆ...อำนวยการลงที่เดิม
2. ทั้งสามกลุ่มเอาเฉพาะ ป.โท อายุราชการ 15 ปี ประเมินผลจาก ผกก.ขึ้นไป อบรมเสร็จ ร.ต.ท.ทุกนาย เป็นตำแหน่งเปิดใหม่เฉพาะผู้มีวุฒิ ป.โท เท่านั้น
3.รอหนังสือเวียนประกาศตาม บช.ต่างๆ คาดว่าก่อนวันเด็ก
ตั้งแต่ที่มีข่าว ม.ค. 56 จนถึงปัจจุบัน ทั้งหมดมีอะไรเกิดขึ้นบ่าง.....เพ้อฝัน...55555555ๆๆๆๆ
 
       
 
โดย : เคาะกะลา
โพสต์เมื่อ : 23 มีนาคม 2559 11:37:28 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 143
 
       ไม่ใช่เรื่อง หลอกลวงหลอกครับ กรณีเลื่อนไหลมีการแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม วีดีโอ คอนเฟอร์เร้นท์ โดยท่าน พงศทัศน์ พงษ๋เจริญ เป็นผู้ประชุม ซึ่งเป็นแผนของ กตร ปี 59 และได้กำชับในที่ประชุมว่าให้ดำเนินการโดยเร็ว
 
       
 
โดย : ป.โท เมืองเหนือ
โพสต์เมื่อ : 22 มีนาคม 2559 21:15:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 142
 
       ..ไปพูดให้ไกลดีกว่า เอาคำว่ารักคืนไป พี่เตือนหมาน้อยธรรมดา น้องดังดอกฟ้าต่างกันใช่ไหม อย่ามาพูดเล่นดีกว่า อย่าเคาะกะลาให้หมาดีใจ..พี่พูดเพราะกลัวอกหัก ศรรักมันปักทรวงใน ตัวพี่รักน้องอยู่แล้ว โอ้แม่น้องแก้วไม่ต้องสงสัย อย่ามาพูดเล่นดีกว่า อย่าเคาะกะลาให้หมาดีใจ..
 
       
 
โดย : สี่มนุษย์
โพสต์เมื่อ : 21 มีนาคม 2559 15:22:40 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 141
 
       เพื่อนที่เรียน ป.โท ด้วยกันส่วนใหญ่ได้ทุนเรียนฟรีจากหน่วยงานต้นสังกัด จบมาได้ปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนสูงขึ้นทุกคนยกเว้นตำรวจออกเงินเรียนเองจบมาก็ไร้ค่า ทุกวันนี้เพื่อนร่วมรุ่นขึ้นซี 8 หรือชำนาญการพิเศษกันหมดทุกคนแล้ว เลี้ยงรุ่นไม่กล้าไปสู้หน้าเพื่อนทั้งอับอายทั้งสมเพชตัวเอง!!!
 
       
 
โดย : ดาบเฒ่า ป.โท
โพสต์เมื่อ : 20 มีนาคม 2559 19:34:19 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 140
 
       ใช่เหรอ ทำไมเขาไม่สนใจตำรวจปริญญาโทไปใช้งานหล่ะ....หรือมีแต่โกหกไปวันๆ...เปลี่ยนกี่ ผบ.ตร.ก็ยังเหมือนเดิม เพราะสตช.ไม่ต้องการระบบทันสมัย ชอบระบบอุปถัมย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
 
       
 
โดย : ดินปั้น
โพสต์เมื่อ : 17 มีนาคม 2559 22:19:55 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 139
 
       หลอกทั้งนั้นแหละครับ
 
       
 
โดย : สืบนนท์
โพสต์เมื่อ : 10 มีนาคม 2559 17:36:20 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 138
 
       นโยบายส่งเสริมชั้นประทวนให้เรียนต่อในระดับ ปริญญาโท (เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น) ได้ปริญญาบัตรมาแล้ว ไร้ค่าสำหรับปริญญาโท เพราะ ตร.ไม่เปิดโอกาสให้สอบ เขาไม่มอง ป.โท เลยนะครับ เสมือนเป็นการ “ดับฝัน” และเป็นการ “ปิดปาก” ตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิปริญญาโทอยู่เดิมอย่างสิ้นเชิง ปิดกั้นโอกาสกันด้วยวุฒิการศึกษา”ตำแหน่ง ผบ.หมู่ เลื่อนไหล ครองยศ ดาบตำรวจมาแล้ว 9 ปี มีวุฒิปริญาตรี ทำไมไม่เอาอายุราชการ ๑๕ ปี ขึ้นไป ความก้าวหน้าเปิดโอกาสได้มากกว่า และ ไหนๆ จะ เคาะกะลา ให้ดีใจเล่นๆ ขอให้ชั้นประทวนทุกท่านก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตราชการ ดังนั้นทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมกายให้พร้อม อย่าประมาทและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และความสำเร็จได้ ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา
 
       
 
โดย : ยินดี ตร.ผบ.หมู่
โพสต์เมื่อ : 10 มีนาคม 2559 12:25:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 137
 
       ลงเอย เรียบร้อยแล้วตามร่างแนวทางปฏิบัติ กฎ ก.ตร. 2559 นี้ทุกอย่างเหมือนกับถูกล็อตเตอร์รี่ นะ ท่านนายดาบ...!หลังจาก ก.ตร.ลงมติแล้ววันนี้ หลังประชุมนัดพิเศษ(วันหยุด)
คุณสมบัติ กรณีเลื่อนไหลตำแหน่ง เพื่อให้มีคุณภาพในการปฏิหน้าที่
๑ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ เลื่อนไหลได้ถึง รอง สว
- ครองยศ ดาบตำรวจมาแล้ว 9 ปี มีวุฒิปริญาตรี แต่ได้ไม่เกิน ตำแหน่ง สว(พตท)
- ครองยศ ดาบตำรวจมาแล้ว ๑๕ ปี และมีอายุราชการไม่ตำกว่า ๒๕ ปีไม่มีวุฒิปริญาตรี แต่ได้ไม่เกิน รตอ
๒ ตำแหน่ง รอง สว เลื่อนไหล เป็น สว-รอง ผกก
- สายบรรจุจากวุฒิปริญาเอก ครอง ยศ รตอ. ๑ ปี
- สายบรรจุจากวุฒิปริญญาโท หรือ สูงกว่าปริญญาตรี
ครอง ยศ รตอ. ๓ ปี
- สายบรรจุจากวุฒิปริญญาตรีครอง ยศ รตอ. ๔ ปี
- สายบรรจุจาก จ่าสิบตำรวจ- ดาบตำรวจ ครองยศ รตอ. ๖ ปี
๓ ตำแหน่ง ผกก ต้องครองตำแหน่ง รอง ผกก มาแล้ว ๓ ปีและมีการสอบคัดเลือกร้อยละ 80
จำนวนอาวุโสร้อยละ 20
- โดยให้เลือกตำแหน่งตามลำดับจากผู้ที่สอบได้
เพื่อไม่ให้มีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง
หมายเหตุ ในแต่ละปีให้มีการจัดสอบเพื่อเพิ่มเติมและปรับคุณวุฒิ อย่างน้อย ๑ ครั้ง(จริงหรือเท็จครับ) ถ้าจริง เขาไม่มอง ป.โท เลยนะครับ
 
       
 
โดย : แค่ ป.โท
โพสต์เมื่อ : 10 มีนาคม 2559 09:23:17 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 136
 
       ทำไมไม่ยกระดับองค์กรจากบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านความคิดความรู้ ถึงระดับ ป.โทภายใน แต่ไปมุ่งรับภายนอก องค์กรจะเป็นอย่างไง ไม่สร้างขวัญกำลังใจกำลังพลที่พัฒนาความสามารถเลย (หมดกำลังใจ) ตายๆๆๆๆ
 
       
 
โดย : ต้องการกำลังใจ
โพสต์เมื่อ : 1 มีนาคม 2559 11:16:30 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 135
 
       สู้ๆๆ ครับ เรียนผู้นำมาแล้ว สักวันต้องได้เป็นผู้นำครับ แสดงมันออกมาครับอย่าเก็บไว้เพื่อองค์กรตำรวจเราครับ
 
       
 
โดย : MPA
โพสต์เมื่อ : 27 มกราคม 2559 18:03:41 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 134
 
       จะเปิดรับบุคคลภายนอกเป็นสัญญาบัตร..สตช.ขาดแคลนบุคคลากร
ทีป.โทภายใน รับแค่ให้พ้นไปที จบสี่พันเปิดรับ 30
โถๆๆๆๆ vision
 
       
 
โดย : ตำรวจ
โพสต์เมื่อ : 21 มกราคม 2559 15:11:39 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 133
 
       สตช. ไม่ได้มีการสนใจเรื่องนี้เลย ขรก.ตร.ไปศึกษาเพิ่มเติมคุณวุฒิทั้ง ปริญญาตรี โท และ เอก ด้วยทุนส่วนตัว โดยใช้เวลาว่าง(ตอนเย็น) หลังจากเลิกงาน หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ ไปเรียนต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพทางบุคคลากร จะเห็นได้ว่า สตช.ได้ประโยชน์จาก ขรก.ตร.เหล่านี้มากๆ แต่กลับไม่ได้ให้ความสำคัญแก่พวกเขาเลย แสดงให้เห็นถึงความใจแคบ ไม่รู้จักบำรุงขวัญกำลังใจ ในทางกลับกัน จะมาเล่นงานว่าเบียดบังใช้เวลาราชการไปเรียนหนังสือ สตช. ทำได้อย่างเก่งก็แค่ เคาะกะลา ให้ดีใจเล่นๆ ดังนั้นทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมกายให้พร้อม อย่าประมาทและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และความสำเร็จได้ ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา
 
       
 
โดย : ชั้นประทวน
โพสต์เมื่อ : 12 มกราคม 2559 14:36:23 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 132
 
       ท่านที่ขวาง โครงการป.โท ก็ไป อยู่องค์กรอิสระอื่นละหมาดๆ
ตำแหน่งสูงยิ่ง ต่อไปก็อยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรเรา
สุดแท้แต่ว่า...จะเป็นเยื่องไร
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 24 ธันวาคม 2558 14:47:19 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 131
 
       for bliman ledership
 
       
 
โดย : master diproma
โพสต์เมื่อ : 19 ธันวาคม 2558 23:10:43 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 130
 
       ร้อยวันพันปีก็ยังเหมือเดิมร้อบผบ.ตร.พันผบ.ตร.ก็ยังเหมือนเดิมสงส้ยต้องดึงท่านเสรีฯมาบริหารก่อนครับถึงจะสำเร็จ
 
       
 
โดย : ประทวนปโท
โพสต์เมื่อ : 19 ธันวาคม 2558 23:04:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 129
 
       จบการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก จะเป็นการเปิดสอบ หรือไม่เปิดสอบชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร มันไม่สำคัญ อยู่ที่รู้หน้าที่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องชีวิตมีค่า รับราชการตำรวจ จะไปถือยศ อำนาจ เป็นที่ตั้ง ไม่มีเมตตาหรือคติธรรมในใจ ยึดแต่อัตตา ตัวกรูของกรู พอหมดอำนาจวาสนา ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ต่างส่ายหัวเบือนหนีไปหมด
จึงใคร่ขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆเพื่อเตือนเพื่อนๆข้าราชการตำรวจให้รู้ทันตน อยู่ในความไม่ประมาททั้งการทำงานและการดำเนินชีวิต เก็บเงินเก็บทองหลังเกษียณอายุราชการ เพื่ออนาคตของตัวเราและครอบครัวที่เรารักด้วย
 
       
 
โดย : ชั้นประทวน
โพสต์เมื่อ : 21 ตุลาคม 2558 10:59:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 128
 
       ป.โท ไม่มีค่าสำหรับองค์กรนี้เลยหรือ
 
       
 
โดย : หางแถว
โพสต์เมื่อ : 21 ตุลาคม 2558 09:10:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 127
 
       เตรียมเปืดรับสัญญาบัตรอีก 500 ตน.
แต่ ป.โท ไม่มีการพูดถึง ถ้าคิดเป็นตำรวจอยู่ และเิงินไม่เหลือพอ
ก็ไม่ต้องเรียนเพื่มเติมนะครับ
สิ้นเปลืองเปล่าๆ. ทั้งตัวและหัวใจ..หลายๆอย่าง
 
       
 
โดย : ปท.
โพสต์เมื่อ : 19 ตุลาคม 2558 12:44:42 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 126
 
       แม้แต่เงิน***้สวัสดิการตำรวจ ตร.ยกเลิกแล้วผู้มีรายได้น้อย รายจ่ายจำเป็นมาก ค่าเทอมลูก ต่อเติมบ้าน จะแต่งงาน ใช้หนี้นอกระบบ(ของตร.ดอกถูกกว่า)จะให้***้ธนาคารก็โครตยากส์ สหกรณ์ขั้นตอนมาก คุณสมบัติเพียบ เอาไงคร้าบเพ่น้องคร้าบบบ
 
       
 
โดย : ตร.ผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 6 ตุลาคม 2558 15:02:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 125
 
       ตอนนีเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำองค์กรแล้วเริ่มต้นเดินหน้าใหม่เรื่อง ปโทกันอีกครั้ง
 
       
 
โดย : ประทวน ป โท
โพสต์เมื่อ : 6 ตุลาคม 2558 09:02:38 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 124
 
       ยุคนี้ผู้บังคับบัญชาก็เป็นขี้ข้า กปปส.ชัดมััย
 
       
 
โดย : ตำรวจไม่มีเส้น
โพสต์เมื่อ : 24 กันยายน 2558 19:01:10 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 123
 
       ตำรวจไม่เข้าใจ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ ไม่รู้จงเกลียดจงชังข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยกันนักกันหนา จึงปิดกั้นไม่ให้มีความเจริญก้าวหน้า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็ไม่มีมาตรฐาน ชอบให้ก็จะช่วย ไม่ชอบก็ไม่ช่วย บางทีไม่ต้องสอบ บางทีก็สอบ ระบบดี –คนดีย่อมดีแน่, ระบบดี –คนแย่พอแก้ไข, ระบบแย่- คนดีมีทางไป, ระบบแย่ -คนไม่ไหว บรรลัยเลย เห็นใจมากเลยครับนี้แหละครับสาเหตุที่ทำไมคนในสังคมถึงมองตำรวจในภาพลบตลอด นี้แหละครับสาเหตุที่ประชาชนมองว่าตำรวจด้อยคุณภาพ ถึงขนาดเอาตำรวจไปเปรียบเทียบกับโจร นี้แหละครับคือความเป็นจริงของวงการตำรวจเมืองไทย คนเก่ง คนดี มีฝีมือ ทำงานเป็น ก็ไม่เจริญก้าวหน้า ไม่ได้โต แต่พวกเส้นใหญ่ บารมีเยอะ มักได้ขึ้นไปเป็นใหญ่ แล้วคนพวกนี้พอขึ้นไปเป็นใหญ่แล้วลองคิดดูครับมันจะเกิดอะไรขึ้น จะดูแลระบบได้อย่างไร….ใจหาย ใจคว่ำ ตำรวจไทย 555ๆ555ๆ5ๆๆๆๆๆรักศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจมืออาชีพ
 
       
 
โดย : ศํกดิ์ศรีตำรวจไทย
โพสต์เมื่อ : 24 กันยายน 2558 13:15:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 122
 
       ปฏิรูปตำรวจยุคนี้จะต้องไล่ตำรวจจนๆออก และรับเอาคนรวยๆเข้ามาเป็นเช่นรับผู้หญิงบางคนท่ีทำลาย ทำร้ายตำรวจ ติดหนี้ไล่ออก หยุดคนเมาไล่ออก รับเข้าเป็นผู้หมวดง่ายๆขอให้เป็นคนรวยๆ จะพูดจาดูถูกดูแคลนตำรวจเจ้านายก็ไม่มีหัวใจ ลูกน้องบาดเจ็บล้มตายก็ไม่สน ลูกน้องจะคัดค้านอย่างไรก็ไม่ฟัง อย่างนี้ต้องโอนไปอยู่กับอบต ทั้งสำนักงานเลย และใหันายใหญ่ๆโตๆไม่ต้องใช้ยศเปลี่ยนเป็นนายทั้งหมดคงจะก้าวหน้าและคงสนุกดี

 
       
 
โดย : ตรประทวนจบโทเหมือนกัน
โพสต์เมื่อ : 23 กันยายน 2558 21:43:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 121
 
        มันคนละเรื่องเดียวกันเลยครับนาย...ถามความรู้สึกเด็กประถม
ก็สามารถตอบและเข้าใจได้...(แถไปได้)..แก้ปัญหาโดยเอาคนรวยๆมาเป็น ตร.ก็ดี...เห็นละแนวทางปฎิรูป
 
       
 
โดย : ตร.
โพสต์เมื่อ : 23 กันยายน 2558 14:28:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 120
 
       ผู้บังคับบัญชาไม่เคยเหลียวแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่ายุคไหนๆสรุปแล้วสุดท้ายก็ เหล้าเก่าในขวดใหม่ ดีแต่ใช้งานลูกน้องสักวันจะรู้สึก ถ้ายังอยู่ในสภาพที่เป็นแบบนี้

 
       
 
โดย : ่ตำรวจติดดิน
โพสต์เมื่อ : 21 กันยายน 2558 21:56:11 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 119
 
        เมื่อก่อนเหยียบย่ำ สตช.พาพวกเหยีบป้าย สตช. เรียกตำรวจว่า "ตะกวด"
ตอนนี้ได้ที ..จากแกนนำ กปปส.จะขอมาเป็นผู้หมวด ตำรวจไทย... เวรกรรม ผู้บริหารยุคใหม่ว่าจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษมาช่วยขับเคลื่อน ยุค AEC แล้วพวกที่เคยเปิดสอบๆไปละครับ..เอาไปไว้ไหน..
..และลูกน้องที่เป็นบุคคลภายในล่ะ...เคยมองบ้างไหม
 
       
 
โดย : ตะกวดไทย
โพสต์เมื่อ : 21 กันยายน 2558 13:05:02 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 118
 
       ตอนนี้เรียนปริญญาตรีการแสดงคณะศิลปกรรม มศว ป.โทสามารถไปต่อเป็นตำรวจได้ไม๊คะ หรือสามารถเรียนควบคู่กันไปได้
 
       
 
โดย : ตินา คริสติน่า ไฟล์ชมันน์
โพสต์เมื่อ : 10 กันยายน 2558 19:07:49 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 117
 
       สรุปผลงานการวิจัยพฤติกรรมองค์กรของตำรวจแล้วมีข้อสรุปในมิติที่ดีกับไม่ดี๕๐-๕๐ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอโผล่มาจากองค์กรอื่นๆว่าเห็นควรยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วโอนย้านตำรวจไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตำรวจและความมีเอกภาพในการบริหารจัดการ
 
       
 
โดย : ว่าทีปเอก
โพสต์เมื่อ : 10 กันยายน 2558 16:25:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 116
 
       ตำรวจชั้นประทวนปริญญาโท (หัวอกคนเป็นตำรวจ) ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมควรที่จะหันกลับลงมามองพวกเขาด้วยความเอาใจใส่และให้ความสำคัญอย่างที่พวกเขาควรจะได้รับ ให้ความเมตตา และความห่วงใย ทำนุบำรุงดูแล รักษาพวกเขาให้มีสภาพความเป็นอยู่และการทำงานที่ดีและเหมาะสม ทั้งควรปูหนทางไปสู่เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ให้พวกเขาสามารถหลุดพ้นจาก “ปลักของความน้อยเนื้อต่ำใจ” ให้ได้รับเกียรติ ความภาคภูมิใจเท่าเทียมกับข้าราชการอื่นๆ ด้วยการวางแนวทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมอันจะนำไปสู่ความมีดุลยภาพของการพัฒนาบุคลากรในที่สุด และในวงการตำรวจก็จะไม่มี ระบบศักดินาขวาจัด ที่มีการ “แบ่งแยกกันด้วยยศและชั้น” รวมทั้ง “ปิดกั้นโอกาสกันด้วยวุฒิการศึกษา” อย่างชัดเจน โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นอีกต่อไป
 
       
 
โดย : หัวอกคนเป็นตำรวจ
โพสต์เมื่อ : 4 กันยายน 2558 15:08:31 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 115
 
       ตำรวจเราถึงจะจบวุฒิไหน หน่วยงานอื่นก็ไม่ยอมรับหรอก เนื่องจากจบมาแล้วไม่ได้นำความรู้ความสามารถที่เรียนมามาใช้เลยแม้แต่น้อย ด้วยเหตุและปัจจัยหลายๆอย่าง มันน่าอับอายมากครับรู้อย่างนี้ไม่รู้จะเรียนมาทำซากอะไร (จบโทมา ๑ ปี แต่มายืนเข้ายามสถานี ภูมิใจตายหล่ะ)
 
       
 
โดย : โท ชายโขง
โพสต์เมื่อ : 1 กันยายน 2558 15:13:12 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 114
 
       จบ ป.โท ด้านวิทยาศาสสต์มา (ก่อนมาสอบเป็นตำรวจประทวน วุฒิ ม.ุ6) แต่ก็สมัครสอบเป็นสัญญาบัตรไม่ได้ เพราะกำหนดวุฒิเฉพาะสายสังคมศาสตร์ อยากมีสิทธิ์สอบกับคนอื่นบ้าง (ไม่มีเงินไปเรียน ป.โท ใบที่สอง ถ้างั้นก็คงไปเรียนอีกใบ) รู้สึกหดหู่จัง...รอลุ้นการรับสมัครประทวนเป็นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี ว่าจะเปิดโอกาสให้ทุกสาขาหรือเปล่า ไม่งั้นคง...
 
       
 
โดย : ประทวนตาดำๆ
โพสต์เมื่อ : 31 สิงหาคม 2558 10:30:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 113
 
       จะรำวงย้อนยุคถอยหลังไปสัก50ปีละก้าตำรวจเรา ผู้นำเขาไม่ต้องการคนดีมีฝีมือ มันสะท้อนถึงอะไร มีเหตุเกิดขึ้นทีรุกรี้รุกรนทำอะไรไม่เป็น คนเก่งจริงมีกลับไม่ต้องการเอาแต่พวกเก่งแต่ปาก คนมีความรู้ความสามารถไม่เอาไปใช้ บ้ายบายๆๆ
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 27 สิงหาคม 2558 10:23:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 112
 
       ยินดีด้วยกับผู้นำทัพ ผบ.ตร. คนใหม่ ท่านเป็นผู้บริหารพันธ์ใหม่ พวกเราข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้น้อย เชื่อว่าถ้าข้าราชการตำรวจมองเห็นอนาคต ที่ได้เสียสละเงินทองที่ได้***้ยืมมาเพื่อการศึกษาระดับการศึกษา ป.ตรี , ป.โท., ป.เอก โดยเฉพาะพวก ป.โท ที่ถูกทอดทิ้งมาเกือบ 10 ปี ได้เห็นความเจริญก้าวหน้า มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีฐานะทางสังคมสูงขึ้น ได้รับการยอมรับนับถือ เป็นธรรมดาของคนจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง จะทำให้ปัญหาเรื่องการรีดไถ เรียกรับส่วย การทุจริตลดลง สอดคล้องหลักการบริหารงานบุคคล สรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร จะได้นำบุคลากรที่มีประสบการณ์มาใช้ในการทำงานมาช่วยกันดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน เพราะรู้จักคน รู้จักพื้นที่ เข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี คิดว่าสังคมจะได้ประโยชน์ จากตรงนี้มากที่สุด"
 
       
 
โดย : เพื่อนตำรวจ
โพสต์เมื่อ : 20 สิงหาคม 2558 15:48:55 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 111
 
       เอาฬครมาเป็นก็ได้แต่ขอให้มีหัวหน่อย(สมอง)
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม 2558 12:07:29 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 110
 
       วงในทั้งนั้น
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม 2558 12:05:33 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 109
 
       บ้านเมืองวุ่นวายเพราะมีเจ้านายโง่ๆ
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม 2558 11:38:12 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 108
 
       หมดยุคเจ้านายโง่ๆหรือยัง
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม 2558 11:35:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 107
 
       จบครึ่งหมื่นรับแค่30 คน ***
 
       
 
โดย : ควย
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม 2558 11:32:11 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 106
 
       ยินดีกับน้องๆที่สอบผ่านด้วยครับ อายุยังน้อยๆกันทั้งนั้น อนาคตอีกไกล
ส่วนพี่ๆยศ ดาบตำรวจ คงจะยอมแล้วล่ะ
ไม่สอบล่ะตราบใดที่ ผบ.ปิดกั้น ไม่ส่งเสริมความก้าวหน้าให้ ก็พอเท่านี้แหละ ..ที่เปิดให้แบบขอไปที(จบ 4 พัน รับ 30 )คงสู้ไม่ไหวแน่ๆ
ยินดีด้วยครับ
 
       
 
โดย : ป.โท แก่ๆ
โพสต์เมื่อ : 7 สิงหาคม 2558 11:05:20 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 105
 
       คิดว่า มี สอบอีก มัย ครับ ป.โท
 
       
 
โดย : ภูธร
โพสต์เมื่อ : 6 สิงหาคม 2558 10:23:02 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 104
 
       สรุปยอดผู้สมัคร ประทวน ป.โท เป็นสัญญาบัตร ปี 2558 ทั้งหมด จำนวน 2,394 คน แบ่งเป็น สายที่ 1 (บร.1 รองสารวัตรทำหน้าที่อาจารย์ภาควิชาบริหารงานตำรวจ) สมัคร 180 คน รับจำนวน 2 ตำแหน่ง สายที่ 2 (กม.2 รองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์ภาควิชากฎหมาย) สมัคร 176 คน รับจำนวน 10 ตำแหน่ง สายที่ 3 (ทป.3 รองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์ภาควิชาทั่วไป) สมัคร 2,038 คน รับจำนวน 18 ตำแหน่ง ขอให้ทุกคนโชคดี
 
       
 
โดย : เด็กริมดอย
โพสต์เมื่อ : 21 กรกฏาคม 2558 09:22:14 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 102
 
       ยอดสมัครสอบตำรวจประทวนวุฒิปริญญาโทเป็นสัญญาบัตรมีทั้งหมดเท่าไรครับปีนี้
 
       
 
โดย : ตำรวจแก่
โพสต์เมื่อ : 2 กรกฏาคม 2558 21:45:17 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 101
 
       ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมควรที่จะหันกลับลงมามองพวกเขาด้วยความเอาใจใส่และให้ความสำคัญอย่างที่พวกเขาควรจะได้รับ ให้ความเมตตา และความห่วงใย ทำนุบำรุงดูแล รักษาพวกเขาให้มีสภาพความเป็นอยู่และการทำงานที่ดีและเหมาะสม ทั้งควรปูหนทางไปสู่เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ให้พวกเขาสามารถหลุดพ้นจาก “ปลักของความน้อยเนื้อต่ำใจ” ให้ได้รับเกียรติ ความภาคภูมิใจเท่าเทียมกับข้าราชการอื่นๆ ด้วยการวางแนวทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรม อันจะนำไปสู่ความมีดุลยภาพของการพัฒนาบุคลากรในที่สุด และในวงการตำรวจก็จะไม่มี ระบบศักดินาขวาจัด ที่มีการ “แบ่งแยกกันด้วยยศและชั้น” รวมทั้ง “ปิดกั้นโอกาสกันด้วยวุฒิการศึกษา” อย่างชัดเจน โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นอีกต่อไป
 
       
 
โดย : ชั้นประทวน ป.โท
โพสต์เมื่อ : 30 มิถุนายน 2558 11:16:19 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 100
 
       ไม่ยินดี..ยินร้ายด้วยด้วยครับ การเปิดสอบ ป.โท
ไม่ยินดีเพราะ จบสี่พันกว่าคน รับ 30 อัตรา ทีภายนอกรับเยอะกว่านี้
ไม่ยินร้ายเพราะ ใน 30 คนที่กำลังมุ่งมั่นอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

 
       
 
โดย : สละการสมัครหลังรอเกือบ 8 ปี
โพสต์เมื่อ : 22 มิถุนายน 2558 11:33:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 99
 
       อาชีพตำรวจจึงเป็นอาชีพแห่งทุกข์ ผู้ที่จะเป็นตำรวจดีตำรวจแท้ได้จึงต้องเป็นคนใจเด็ด สามารถที่จะยืนหยัดเผชิญกับทุกข์อันได้แก่อุปสรรคนานาประการโดยไม่ย่อท้อหรือหวั่นไหว และ ต้องพร้อมที่จะสละความสุขส่วนตัว แม้แต่ชีวิตของตน เพื่อหน้าที่ที่มีต่อประชาชน ตำรวจที่ใจอ่อน หรือใจเสาะ ยอมแพ้และปล่อยตัวให้เป็นทาสของทุกข์ที่มาในรูปของอบายมุขและเครื่องเย้ายวนล่อ ใจต่าง ๆ นั้น แม้จะก้าวหน้าไปในราชการ แต่ก็ต่ำลง ๆ จนถึงอบายภูมิในที่สุด เป็นผลรวมทั้งของ กรรมเก่าและกรรมชั่วใหม่ที่ตนสร้างขึ้น ตำรวจดีตำรวจแท้ที่กำลังสู้อุตส่าห์สละความสุขส่วนตัว เงินทอง ศึกษาเล่าเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ จนจบปริญญาโท – เอก และเผชิญกับอุปสรรคและภยันตราย เพื่อให้ประชาชน นอนตาหลับ ความเสียสละของพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยได้รับความสุข มีความก้าวหน้า และมั่นคงทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตราชการ
 
       
 
โดย : ตำรวจผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2558 13:05:31 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 98
 
       ตำรวจ งานหนัก เงินน้อยความรับผิดชอบสูง หนี้สินรุมเร้าครับ ทุกคนจึงต้องดิ้นรน หลายคนไม่ทราบประเด็นเหล่านี้ ตำรวจใช้ทรัพยากรส่วนตัว เพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้ มากกว่าสาขาอาชีพอื่นๆครับ เเต่สำนักงานตำรวจแห่ง ไม่สามารถยกระดับรายได้บุคคลากร ส่วนใหญ่ได้ เพราะติดเรื่องการบรรจุ ในคุณวุฒิต่ำ เมื่อมีคุณวุฒิสูงขึ้น พร้อมประสบการณ์ทำงาน หน่วยงานก็ไม่ได้ตอบเเทนอย่างเป็นธรรม คอยเเต่จะรับคนใหม่ๆ ที่มีวุฒิสูงกว่าเข้ามา โดยไม่ใส่บุคคลากรของตนเอง อาชีพนี้แปลกมาก บุคลากรเก่าไม่ก้าวหน้า บุคลากรใหม่เงินเดือนแซงไปหน้าตาเฉยด้วยอายุราชการน่าจะมีรายได้มากว่าเด็กใหม่อาชีพอื่นเขาตามกันไม่ทันหรอก เป็นไปตามลำดับนอกจากจะมีความสามารถพิเศษจริงๆ นะ เห็นใจจริงๆเงินเดือนทุกบาทซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือการทำงานหมดองค์กรอื่นๆ เขาเพิ่มคุณวุฒิ ตอบเเทนชดเชยเพิ่มเงินเดือน ปรับตำแหน่งให้ เเต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำรวจ เเล้วเอาข้อมูลไปใช้อ้างประโยชน์ฟรี ๆว่ามีบุคคลากร ป.โท มากมาย ก่อนรับคนนอก เข้ามาเป็นตำรวจ โดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ควรจะมองคนที่ตนเอง ใช้งานอยู่ทุกวันหรือไม่ ฝากไปใส่สมองผู้บริหารยุคใหม่ๆ ด้วย
 
       
 
โดย : ตำรวจไทย
โพสต์เมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558 11:40:20 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 97
 
       นี่เพียงย้ายระดับรากหญ้าประทวน - รองสว.เท่านั้นนะ ฝุ่นตลบอบอวน ยังประกาศไม่ได้
 
       
 
โดย : ว่ากันว่า
โพสต์เมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558 10:02:06 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 96
 
       มันหมดปัญญาแล้ว หรือไม่ก็ปัญญาอ่อน เพราะมันพูดแบบไม่คิด พูดแล้วทำไม่ได้ ว่าแล้วถ้ามันทำได้ก่อนเกษียณเก่ง ว่ะ
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2558 19:27:00 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 95
 
       สนับสนุนแนวคิดการแบ่งแยกตำรวจภาคแต่ละภาคบริหารจัดการกันเอง เพราะปัญหาของแต่ละบริบทภูิมิภาคไม่เหมือนกัน ไม่ใช่นั่งสั่งอย่างเดียวโดยไม่ดูสภาพปัญหา ยกตัวอย่าง ภาคใต้นำ้ท่วม ภาคเหนือภัยหนาว ภาคอีสานภัยแล้ง แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกภาคสำรวจน้ำท่วมอยู่ตลอด ยังมีปัญหาอื่นๆอีกหลายปัญหาที่ไม่เข้ากับบริบทของแต่ละภูิภาคที่เกิดจากการบริหารจัดการแบบนั่งสั่งการในห้องแอร์ ผมเสียดายความรู้ที่เรียนมากลับไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2558 14:03:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 94
 
       โครงการเลื่อนยศสัญญาบัตรให้ประทวนที่จบปโทนี้ ริเริ่มกันแต่ผบ.ตรคนแรกจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สำเร็จ ถุย โคตรกระจอก ไร้น้ำยา ยุคตกต่ำที่สุด
 
       
 
โดย : ประทวนปโท
โพสต์เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2558 13:52:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 93
 
       ตำรวจเราที่มันไม่ก้าวหน้าทั้งที่มีคุณวุฒิ มีความอาวุโส มีประสบการณ์ ครบพร้อมทุกอย่าง แต่ไม่เจริญก้าวหน้าเพราะนายระดับเบื้องบนไม่ยอมให้ผ่านเพราะถ้าผ่านง่ายพวกนายเขาก็จะไม่มีความหมายและไม่ได้รับผลประโยชน์ก้อนโตจากการวิ่งเต้น สรุปแล้วนายมันไม่มีความจริงใจที่จะสนับสนุน
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2558 13:44:22 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 92
 
       ลิ้นไม่มีกระดูก เชื่อถือไม่ได้ หมดสัตว์ธา
 
       
 
โดย : ประทวนปโท
โพสต์เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2558 13:35:12 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 91
 
       ขอโอกาสให้พวกจบ ป.โท ได้มีโอกาสพัฒนาองค์กรตำรวจบ้างครับ ทั้งที่ชั้นประทวนมีจบป.โทมากมาย แต่ทำไมต้องรับบุคคลภายนอกมาเป็นในตำแหน่งต่างๆ เช่นนิติกร ฯลฯ ทั้งทีตำรวจชั้นประทวนบางนายมีความรู้ความสามารถ กลับไม่ได้รับความห่วงใย ความกรุณาจากผู้มีอำนาจในสตช.เลยครับ สิ่งสำคัญที่ทำให้สตช.มีการพัฒนาองค์กร กล่าวคือเปิดโอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาผู้จบปริญญาโท จากสถาบันต่างๆพัฒนาตนเอง เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งบ้าง ครับ หัวใจหลักจริงของสตช. ที่ขับเคลื่อนนโยบาย สนองต่อภาครัฐ คือชั้นประทวนทั้งสิ้นนะครับ พวกผมไม่เคยทำให้สตช.ได้รับความเสียหาย มีความประพฤติดีทั้งด้านจรรยาบรรณ จริยธรรม ขอแค่ฟ้ามีตา เปิดโอกาสบ้าง ให้โอกาสบ้างเปิดสอบ ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาครับ
 
       
 
โดย : ตำรวจมุ่งมั่น
โพสต์เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2558 11:17:14 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 90
 
       ...การให้ไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาโท เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้ไปศึกษายกระดับสถานีตำรวจและการแบ่งพื้นที่เขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจให้เกิดความเหมาะสมกับมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ไปพิจารณาปรับลดระยะเวลาในการครองยศของข้าราชการตำรวจในระดับรองสารวัตรของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อที่จะเลื่อนขึ้นเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้เหมาะสมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ไปพิจารณาเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงิน***้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจที่มีดอกเบี้ยเงิน***้ที่มีอัตราสูงอยู่นั้น เพื่อเป็นการ "คืนความสุขให้แก้ข้าราชการตำรวจ"
ทั้งหมด ทั้งมวล เป็นนโยบาย
 
       
 
โดย : เป็น อัตตา
โพสต์เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2558 10:54:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 89
 
       ในวงการตำรวจ ข้าราชการตำรวจ “ชั้นสัญญาบัตร” คือผู้ที่มียศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป มักจะมีความฝันสูงสุดไว้ ที่ขอให้ได้รับยศเป็นนายพลตำรวจ แต่ในระหว่างข้าราชการตำรวจ “ชั้นประทวน” คือผู้ที่มียศสิบตำรวจตรีถึงดาบตำรวจ จะมีความปรารถนาในเบื้องต้นว่า ขอให้ได้รับการเลื่อนเป็นนายตำรวจ “ชั้นสัญญาบัตร” ติดดาวบนบ่า เป็น “นายร้อย” ก็พอแล้ว โดยที่ยังไม่ได้มองไปถึงการเป็น “นายพัน” “นายพล” แต่อย่างใด ดังนั้นจึงเกิดความรู้สึกที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทั่วไปว่า ประตูแห่งความฝันที่จะเปิดให้เขาสามารถก้าวเข้าไปสู่การเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ก็คือต้องมี การศึกษาระดับปริญญาโท คำว่า “ปริญญาโท” จึงเป็นวลีศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาไปโดยปริยาย ความเชื่อนี้ก่อให้เกิดพฤติกรรม “ใฝ่ดี” กันอย่างแพร่หลายในแวดวงตำรวจชั้นประทวน ด้วยการขวนขวายเพิ่มวิทยฐานะโดยการไปศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมภาคพิเศษในตลาดมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นจำนวนมาก สะสมกันมานับเป็นเวลาสิบๆ ปี จนถึงปัจจุบันมีตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิปริญญาโทจำนวนหลายพันคน โดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมิได้ให้ความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง การเปิดสอบเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรก็ไป”รับบุคคลภายนอก”การเพิกเฉยและไม่ลงไปแก้ปัญหาอย่างจริงจังทำให้เกิดเป็นปัญหาดินพอกหางหมู เสมือนเป็นการ “ดับฝัน” และเป็นการ “ปิดปาก” ตำรวจชั้นประทวนทั้งหลายจำนวนเกือบสี่พันคนที่มีวุฒิปริญญาโทอยู่เดิมอย่างสิ้นเชิง เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเช่นนี้ เป็นการลดเกรดของการศึกษาของชาติ ไม่ยอมรับนับถือศักดิ์และสิทธิ์ของปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และเป็นการเอาเปรียบฉวยโอกาส ทำให้เขาต้องจำยอมรับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ต่ำกว่าคุณวุฒิการศึกษาของเขาอย่างไม่เป็นธรรม
 
       
 
โดย : ชั้นประทวน
โพสต์เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2558 14:55:21 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 88
 
       การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจ ชั้นผู้น้อยให้ได้สิ่งที่จำเป็นพื้นฐานในการ ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่สิทธิประโยชน์ที่พึงได้ของข้าราชการตำรวจแต่ละตำแหน่งเป็นจุดเริ่มต้นในการขอสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการสวัสดิการที่พอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่การดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ตามสมควรของข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยจะเป็นแรงผลักดันให้ตำรวจทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาทอดทิ้งข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยเฉพาะ ตำรวจประจำโรงพักที่เป็นหัวใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตอบแทนและสานฝันตำรวจชั้นผู้น้อยเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานของตำรวจชั้นประทวนที่ทุ่มเททำคุณงามความดีมาโดยตลอดได้เห็นความเจริญก้าวหน้า มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีฐานะทางสังคมสูงขึ้น ได้รับการยอมรับนับถือ
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2558 12:33:00 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 87
 
       ถ้ามีอำนาจ จะพิจารณารับผู้มีคุณวุฒิ ป.โท เป็นครูแดร์ DARE ตามนโยบายรัฐบาล
และประสานงานหน้าที่ SAEN Community ทั้งเป็นการยกระดับหน่วยงานไม่น้อยหน้า
ครูโรงเรียนต่างๆที่ตำรวจ แดร์ไปสอน และส่วนราชการอื่น ทั้งเป็นการใช้บุคคลากรที่คุ้มค่าโดย สตช.ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมงบประมาณใดๆ ส่วนการจะพิจารณาปรับเป็นสัญญาบัตรหรือไม่เป็นอีกเรื่อง ถ้ามีตำแหน่ง อาจให้ประเมินผลงานโดยหน่วยงานอื่นที่ไปปฏิบัติ
หน้่าที่ร่วม ..ส่วนการเปิดสอบ 30 อัตราสร้างความแตกแยกมากกว่า ปล่อยผ่านไปด้วยซ้ำ
 
       
 
โดย : ส่วนตัว
โพสต์เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2558 09:23:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 86
 
       เจ้าของความคิดเห็นที่ ๘๕ ท่านมีแนวคิดเช่นนี้ เป็นผู้นำองค์กรได้เลยครับ!
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 8 พฤษภาคม 2558 14:03:42 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 85
 
       อย่าให้ความรู้สึกเก่าๆ ของคำว่า “ชั้นประทวน” มากีดกั้นคามรู้และประสบการณ์ของตำรวจรากหญ้า เพราะข้อเท็จจริงแล้วความรู้และประสบการณ์ของตำรวจรากหญ้านั้นก็มีมาตรฐานเช่นกัน มีทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน อยู่กับองค์กรของตำรวจ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับองค์กรจะทำให้งานในภาพรวมมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทั้งความคิด การทำงาน การประสบความสำเร็จ และมีความรวดเร็ว การศึกษาต้องมีตลอดชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเจริญก้าวหน้าทางการใช้วิสัยทัศน์ ร่วมกับ การวิเคราะห์ การเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา การทันสมัยกับสังคม เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างแน่นอน...55555555555
 
       
 
โดย : ตำรวจ
โพสต์เมื่อ : 8 พฤษภาคม 2558 11:06:08 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 84
 
       ที่ยังไม่เรียนต่อ ก็อย่าคิดเรียนเลยครับ จะจบ ม.6,ป.ตรี.ป.โท ป.เอก ป.ไหนๆ
ก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าอยู่ในองค์กรนี้ เก็บเงินไว้ส่งลูกๆหลานๆ เรียนดีกว่า
แต่เพื่อความก้าวหน้า โยกย้าย เปลี่ยนสายงาน ก็แล้วแต่ครับ
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 4 พฤษภาคม 2558 09:39:32 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 83
 
       บัดชบจิงๆๆๆเลยวงการตำรวจเงินเดือนน้อยกว่าข้าราชการอื่นๆๆมากเลยไม่ว่าครูพยาบาลตอนนี้ทหารก็แชงหน้าไปแล้วเพื่อนๆๆๆเริ่มหัวเราะใส่ตำรวจละเพราะเงินเดือนน้อยกว่าเพื่อนๆๆๆครูได้สี่หมื่นกว่าบวกวิทยฐานะอีกหมื่นกว่าทั้งที่บรรจุที่หลังเราอีก....เอ้อเซ็ง..
 
       
 
โดย : ตำรวจดอย
โพสต์เมื่อ : 2 พฤษภาคม 2558 19:18:14 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 82
 
       บัดซบจริงๆ" เรื่องจริงจากตำรวจ ไม่ได้รับการเหลียวแล หรือความสนใจ…
 
       
 
โดย : ตำรวจ
โพสต์เมื่อ : 30 เมษายน 2558 12:51:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 81
 
       30 ตำแหน่ง มีให้เฉพาะ ลูกหลานของเขา (นาย)ไม่เชื่อคอยดูนามสกุลวันประกาศผลสอบซิ ท่ีทิ้งช่วงก็เพราะรอลูกหลานเรียนให้จบก่อนแกล้งสำรวจสอบถามไปอย่างนั้นแหละนายหรือจะมีความจริงใจให้กับลูกน้อง ดูจากการชุมนุมท่ีผ่านมาซิ ลูกน้องบาดเจ็บ ล้มตาย นายคนเก่าก็ไม่สนใจ เหยียบย่ำศักดิ์ศรีก็ไม่สนใจ เสแสร้งแกล้งทำ สร้างภาพไปวันๆเท่านั้น พอตัวเองได้ดิบได้ดีก็ไม่หันมามอง สตช อีกเลย แล้วอย่างนี้ลูกน้องจะไปหวังพึ่งไครได้
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 29 เมษายน 2558 19:33:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 80
 
       พวกเราอย่าไปหวังอะไรเลยครับ เจ้านายเขารับรู้ในสิ่งที่พวกเราเรียกร้องทั้งหมด ถึงเราจะเรียกร้องไปให้ตายยังไงเขาก็ไม่ให้หรอก (เฮ้อน่าเห็นใจจริงๆกับท่านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีอำนาจ) คร๊าบ
 
       
 
โดย : ป.โทริมโขง
โพสต์เมื่อ : 29 เมษายน 2558 15:44:41 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 79
 
       ชั้นประทวนจะจบ ป.โท ป.เอก เกียรตินิยมอันดับหนึ่งในมหาลัยชั้นนำของโลกอย่างไรก็ไม่มีสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นสำหรับหน่วยงานนี้ ดันมาเลือกอยู่ผิดที่กันเอง
 
       
 
โดย : ด.ต.ป.เอก
โพสต์เมื่อ : 29 เมษายน 2558 12:46:40 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 78
 
       ขอพูดถึงการโยกย้ายระดับล่างหน่อยนะ..สั่งการให้ทำตามลำดับยื่นเรื่องถึง บช.ภายใน 24 เม.ย.58 มีบางส่วนไปยื่นไว้ปลายทางแต่ปลายทางบอกให้กลับไปยื่นตามลำดับ..พอยื่นถึง บช.ตามกำหนดแล้วไปถาม บช.ได้รับคำตอบว่ายังไม่ได้ประชุมเลยว่าจะปล่อยเท่าไหร่..ทางที่ดีให้ถ่าย กพ.7 ไปวิ่งปลายทางให้รับตัวจะดีกว่า..ตกลงจะให้ทำอย่างไรกันแน่..เบื่อกับระบบจริงๆเลย
 
       
 
โดย : ตร.น้อย
โพสต์เมื่อ : 28 เมษายน 2558 20:59:07 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 77
 
        อนุมัติสอบ ตอนตำแหน่งเต็มนี่นะ อย่าคาดหวังว่าจะมีอีกเลย
ฝันเข้าข้างตัวเอง ปัจจุบันอัตราเต็ม ถึงจะว่างก็ต้องกันไว้ให้ นรต.
และกรณีพิเศษ อื่น ที่ปล่อยข่าวมาเรื่อย เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้า
ของพวก ป.โท ก็เพราะตัดคู่แข่ง(งั้นก็สอบได้ไปแล้ว) และจะเปิดรับบุคคลภายนอก
..กลัวพวก ป.โท โวยวาย ตอนนี้สอบไปแล้วเรียบร้อย ทั้ง ภายใน
และภายนอก เหลืออัตราไว้ให้ เท่านี้แหละ..จะเอาก็จงตั้งใจ
ถ้าไม่เอา ก็อย่าคาดหวัง ลมๆครับ นายท่านไม่ชอบพวก ป.โท
ถึงแม้ว่าท่านจะเกษียรไปแล้ว แต่ก็ยังมี บทบาทมากเกี่ยวกับปฏิรูป ใน สตช.
 
       
 
โดย : เคยขึ้นบัญชี
โพสต์เมื่อ : 28 เมษายน 2558 15:04:49 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 76
 
       เรื่องดีๆคิดช้าทำช้า เรื่องเลวๆคิดเร็วทำเร็ว
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 28 เมษายน 2558 10:29:17 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 75
 
       สังคมตำรวจเน่าเฟะ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ใน สตช. จอมปลอมหากเราปล่อยให้สังคมตำรวจ มองแต่เรื่องความเจริญของกลุ่มพวกนั้นทังหลาย จากคารมชวนฝันของ ผบ.ตร. และผู้บังคับชั้นผู้ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะไม่มีวันเจริญ จะเดินหน้าก็ไม่ได้ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ 55555
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 27 เมษายน 2558 12:13:04 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 74
 
       อนุมัติสอบแล้ว ตำรวจภายในผู้มีวุฒิปริญญาโทต่อไป ก็มีสอบอีกเป็นระเบียบ ส่วนจะตำแหน่ง ปหรือ ส หรือ อะไร ก็ แล้ว แต่
 
       
 
โดย : ดาบ
โพสต์เมื่อ : 26 เมษายน 2558 14:56:09 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 73
 
       โถๆๆอย่าเลยแม้แต่จะคิดครับท่าน ที่จะฟ้องศาลปกครอง
ที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็เพราะ ฟ้องศาลปกครองนะแหละ
นายท่าน ทำใจไม่ได้ ท่านแค้นพวก ป.โทจนฝังใจ..แม่ฝ่ายการเมืองจะดัน
แต่ท่านก็ค้านชนฝา ยิ่งขณะนี้......
 
       
 
โดย : รอมา 8 ปี
โพสต์เมื่อ : 25 เมษายน 2558 21:33:28 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 72
 
       อย่างนี้ต้องฟ้องศาลปกครอง
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 25 เมษายน 2558 21:11:33 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 71
 
       ฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ***จำไว้
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 25 เมษายน 2558 21:08:37 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 70
 
       เห็นโครงการรับตำรวจประทวนผู้มีวุฒิปโทที่ออกมาแล้วบอกตรงๆงี่เง่ามาก
 
       
 
โดย : ตำรวจประทวนปโท
โพสต์เมื่อ : 25 เมษายน 2558 21:03:31 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 69
 
       มันมีตัวตนคนของมันอยู่แล้ว พวกเราอย่าไปหวังเลย ขัดตาทัพไปเรื่อยๆ รอเกษียณ คิดได้ทีละอย่าง เอ๋อๆๆ
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 25 เมษายน 2558 13:49:35 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 68
 
       รับแค่30คนคงให้ลูกท่านหลานเธอหรือไม่ก็นายพลท้งหลายที่จบจากนอกมาไม่มีงานทำนั้นละพวกเราก็แค่ไม้ประดับแค่นั้นคิคออกมาได้รับ30ตำแหน่งแค่พวกลูกๆๆๆท่านก็เต็มแล้ว....เซ็งวะ....
 
       
 
โดย : ตำรวจดอย
โพสต์เมื่อ : 24 เมษายน 2558 22:44:28 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 67
 
       กว่าท่านคิดได้ ก็ว่า ตำแหน่งเต็ม
 
       
 
โดย : ตร.
โพสต์เมื่อ : 24 เมษายน 2558 14:41:06 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 66
 
        จบโท สี่พันกว่า รับ 30 ตำแหน่ง ทีบุคคลภายนอก รับ 410 คน
...ขอบพระคุณที่เห็นความสำคัญของผู้ใต้บังคับบัญชา ครับเจ้านาย
...เปลืองโครงการ เปลืองเวลาคิด หลักการณ์และเหตุผล
 
       
 
โดย : สละสิทธิ์
โพสต์เมื่อ : 24 เมษายน 2558 14:36:41 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 65
 
       สอบ ประทวนป.โท
 
       
 
โดย : ตำรวจป.โท
โพสต์เมื่อ : 24 เมษายน 2558 10:07:43 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 64
 
       ป.โท ของสันติบาล เค้าให้ไปหลายเดือนจนจะติด ร.ต.ท. แล้วครับ ลองเช็คดุ
 
       
 
โดย : หวัง
โพสต์เมื่อ : 21 เมษายน 2558 10:23:26 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 63
 
       มีทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน อยู่กับองค์กรของตำรวจ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับองค์กรจะทำให้งานในภาพรวมมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทั้งความคิด การทำงาน การประสบความสำเร็จ และมีความรวดเร็ว ไม่ใช่ภาษิตที่ว่า ใกล้เกลือกินด่าง สนับสนุนความคิดการศึกษาต้องมีตลอดชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเจริญก้าวหน้าทางการใช้วิสัยทัศน์ ร่วมกับ การวิเคราะห์ การเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา การทันสมัยกับสังคม เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างแน่นอนครับ การเป็นนายมันก็ยากอยู่แล้ว แต่การเป็นนายตัวเองมันยิ่งยากกว่าตรับ สนับสนุนความคิด
 
       
 
โดย : loyo6o
โพสต์เมื่อ : 17 เมษายน 2558 13:24:30 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 62
 
       ตำรวจน่าจะมีนโยบายที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า สวัสดิการ ที่มั่นคงและแน่นอน ให้เป็นมาตรฐาน เทียบเท่าส่วนราชการอื่นๆ ไม่ใช่ให้ความหวังลมแล้งๆ ตอนมารับตำแหน่ง พอพ้นจากตำแหน่งก็เพิ่งเริ่มสำนึก มาออกโรงทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าสำหรับขวัญและกำลังใจที่สำคัญของตำรวจได้แก่ความก้าวหน้าในอาชีพ และรายได้สวัสดิการ ขอเสนอให้ ปรับ ด.ต. ที่จบปริญญาโท ปรับเป็นนายตำรวจเลย ไม่ต้องสอบ และก็ขอให้มีมาตรฐาน ในปีต่อๆไป ด้วย สิบกว่าปีที่ผ่านมา มีสอบกี่ครั้ง....ลองอ่านบทความนี้ดู มันสะท้อนอะไรบ้าง ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ เขาเคยสนใจกันบ้างหรือไม่.....เสียงจากตำรวจรากหญ้า ข้าวหอมพร้อมหุง ข้าวสุกพร้อมกิน ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่น่าทึ่งของบุคลากร ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. ข้าราชการประเภทบุคคลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อจากงบประมาณของแผ่นดิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งในประเทศ นอกประเทศ หรือทุนด้านศึกษาอบรมในวิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะหรืออื่นๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว พบว่า ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ลาออกจากราชการทันที โดยยอมเสียค่าปรับชดใช้ทุน 4 ปี ผ่านพ้นไป (อดีตนายกฯ ก็ใช่ประเภทนี้) บุคคลประเภทนี้ เรียกว่า “บุคคลเก่งเกินไป”
2. ข้าราชการประเภทบุคคลผู้ซึ่งได้รับการบรรจุโดยแต่งตั้งสัญญาบัตรสอบแข่งขันแบบเฉพาะหรือพิเศษในสาขาที่ขาดแคลน เช่น แพทย์ วิศวะ วิทย์ เทคโนโลยีชั้นสูง นิติศาสตร์ ฯลฯ และเงื่อนไขพิเศษ ต้องเป็นบุคคลภายนอก ดีกรีเกียรตินิยมลำดับ ½ และกำหนดมหาวิทยาลัยฯลฯ เวลาผ่านไป 4 ปี ข้าราชการเหล่านี้โกอินเตอร์ออกไปตั้งธุรกิจ เข้ากระทรวงใหญ่ เป็นอัยการ เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ปัจจุบันไร้แม้แต่เงา เพราะบุคคลเหล่านี้มองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเพียงแค่ทางผ่าน จึงได้รับฉายาว่า “บุคคลขอทางผ่าน”
3. ข้าราชการตำรวจประเภทบุคคลผู้ซึ่งขวนขวายใฝ่รู้ศึกษาต่อโดยเจียดเงินตนเอง เจียดเวลาตนเอง เสียสละทุกอย่าง ลดละเลิกหาความสุขใส่ตน เพื่อมุ่งหาความรู้ มาพัฒนางาน พัฒนาความก้าวหน้าตน และสิ่งสำคัญรักอาชีพตำรวจเท่าชีวิต นี่คือ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปัจจุบันจบปริญญาโท ประมาณ 3,000 ท่าน จบปริญญาตรีประมาณ 40,000 ท่าน ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินึกไม่ออก มองไม่เห็น จึงได้รับฉายา “ข้าวหอมพร้อมหุง” ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังไม่หุง และยังไม่กิน!
บุคคลประเภท ข้าวหอมพร้อมหุง
1. เป็นข้าราชการตำรวจที่รักอาชีพตำรวจและรักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่าชีวิต โดยข้อมูลพบว่า บุคคลที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนตนเอง หลังสำเร็จการศึกษา ไม่มีสถิติการลาออกจากราชการ และพบข้อมูลข้าราชการที่ปฏิบัติราชการแล้วมีความผิดทางวินัยถูกลงโทษให้ปลดออก ไล่ออก แต่พยายามอุทธรณ์ไม่ออก โดยวิ่งเต้นทุกวิถีทางเพื่อไม่ออก จึงพิสูจน์ได้ว่าบุคคลประเภทนี้ ยามทุกข์ยากยังไม่ทิ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะฉะนั้นยามดีเจริญก้าวหน้าย่อมทำงานเพื่อพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแน่นอน
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ต้องเสียงบประมาณในทุนการศึกษาโดยหลักการบริหารองค์กรข้อหนึ่งบอกว่ากรลงทุนส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาอบรมเพิ่มเติมเป็นหลักการบริหารสำคัญสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าภูมิใจสุดๆ ไม่ลงทุนสักบาทแต่บุคลากรชั้นประทวนลงทุนเรียนเอง จบปริญญาตรี 40,000 ท่าน จบปริญญาโท 3,000 ท่าน หรือจะมีองค์กรใดในประเทศหรือต่างประเทศที่จะมีสถิติดีเช่นนี้มาเทียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ หากจะคิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องใช้จ่ายปริญญาตรีปีละ 25,000 บาท 4 ปี รวม 100,000 บาท ปริญญาโทปีละ 100,000 บาท 2 ปี 200,000 บาท ดังนั้นปริญญาตรี 40,000 ท่าน ปริญญาโท 3,000 ท่าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติประหยัดงบประมาณไปอย่างน้อย 4,600 ล้านบาท ดังนั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า คือข้าวหอมพร้อมหุงที่แท้จริงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะหยิบยกมาหุงปรุงแต่งให้เป็นสัญญาบัตรต่อไป โดยไม่ต้องหันไปมองข้าวนอกนาอื่นได้
บุคคลประเภทข้าวสุกพร้อมกิน
ท่านเคยได้ยินสุภาษิต “เถ้าแก่ ป.4 สอนวิศวะ” หรือไม่ถ้ายังก็ได้ยินได้เห็นซะ เรื่องมันมีอยู่ว่า เจ้าของบริษัท กิจการ ธุรกิจห้างร้านต่างๆ โดยมากยังเป็น “เถ้าแก่” มีวุฒิการศึกษา ป.4 ก็ยังมี แต่ลูกจ้างในบริษัทฯ มีแต่การศึกษา ปริญญาตรี โท เอก แต่กลับยังต้องฟังคำสอนคำแนะนำ คำอธิบายจาก เถ้าแก่ ป.4 ในเรื่องความรู้การงานอยู่ตลอดเวลาและเถ้าแก่ยังแถมตบท้ายตะหวาด! ฮั๊ว! ทังานมาตั้งแต่สิบโขบ (10 ขวบ) ลื้อโจะปะริงยาโต (ปริญญาโท) มาไม่กี่วัง อย่าโอดดี...” ประสบการณ์การทำงานสำคัญมาก สำคัญจริงๆ ดังเช่นในเรื่องกล่าวข้าผู้น้อยเชื่อและนับถือๆ อย่างสนิทใจ ต่อทุกๆท่านที่มีคำว่าประสบการณ์ในการทำงาน ดังนั้น ท่านตำรวจรากหญ้า (ชีวิตยังลำบากเปลี่ยนเป็นรากแก้วยังไม่ได้) ท่านทั้งหลายที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่มา 20 ปี 30 ปี 40 ปี จึงนับได้ว่ามีความสำคัญมาก เป็นแหล่งรวมความรู้และสะสมประสบการณ์จนอ้วนพี ประสบการณ์ของท่าน ถือเสมือนปริญญาโท ที่แท้จริง มิบังอาจมองข้ามหรือดูแคลนได้เลย และมิอาจแย้งได้เลยที่เปรียบท่านเสมือนข้าวสุกพร้อมกิน ดังนั้นเชิญสำนักงานตำรวจแห่งชาติคัดสรรเลื่อนไหลยศเป็นสัญญาบัตรเปิดฝาหม้อข้าวรับประทานข้าวสุกได้เลย โครงการเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลจากชั้นประทวนถึงร้อยตำรวจเอกจึงเป็นโครงการที่นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแล้ว ยังให้ความหวังแก่ชั้นประทวนมากที่สุดในเรื่องเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระ***ล ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตำรวจ หรือความภูมิใจไว้ผ่องถ่ายหยาดเหงื่อหลังจากทำงาน ดังนั้นโครงการนี้ตำรวจรากหญ้าทุกท่านต้องมีสิทธิ์เท่ากันทุกคน และเงื่อนไขที่กำหนดก็ต้องยุติธรรมเสมอภาค ฝนอาจไม่ตกทั่วฟ้า แต่โครงการนี้ต้องตกทั่วแผ่นดิน ไม่แยกหน่วย ไม่แยกจังหวัด ไม่แยกสังกัด ไม่แบ่งโควตาหน้าห้อง กรุณาอย่าให้ม่านแห่งความรู้สึก ชั้นประทวน มาปิดกั้นข้อเท็จจริง อย่านำตำรวจรากหญ้ามาแบ่งสันปันส่วน ตัดขนมชั้นเด็ดขาด ทำอย่างไรที่จะให้ผู้คนทุกคนมีมโนภาพแห่งความรู้สึกใหม่สั้นๆว่า ตำรวจรากหญ้า คือ คนทำงาน ตำรวจรากหญ้าคือคนเสียสละ ผู้ที่มิใช่ตำรวจรากหญ้ามีสิทธิ์เป็นได้เพียงคนใช้ให้คนอื่นทำงานและแอบกินคิวแห่งความเสียสละแค่นั้นเอง ออกมายอมรับกันเลยดีกว่า ส่งเสริมความก้าวหน้าตำรวจรากหญ้าจริงๆ จังๆ เสียทีทั้งประเภทมีความรู้และประเภทมีประสบการณ์รวมกัน
สรุป อย่าให้ความรู้สึกเก่าๆ ของคำว่า “ชั้นประทวน” มากีดกั้นคามรู้และประสบการณ์ของตำรวจรากหญ้า เพราะข้อเท็จจริงแล้วความรู้และประสบการณ์ของตำรวจรากหญ้านั้นก็มีมาตรฐานเช่นกัน มิใช่ข้าวนอกนาแน่นอน


 
       
 
โดย : ชั้นประทวน
โพสต์เมื่อ : 17 เมษายน 2558 12:56:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 60
 
       เกียรติตำรวจของไทย.....รู้สึกดีขึ้นมาบ้างจากหนึ่งในร้อยที่เจอมา.
ตำรวจยอมมอบตัวซะ ....
........ประชาชนล้อมไว้หมดแล้ว
ลึก ๆ อยากเจอเหตุแบบนี้บ้างจัง
สู้ ๆๆ ครับ ทำดีไม่ต้องท้อ เป็นกำลังใจให้ครับพี่
 
       
 
โดย : โอ่เล่
โพสต์เมื่อ : 17 เมษายน 2558 11:49:37 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 59
 
       เจ้านายอย่าทำเพื่อตัวเองนักเลย ทำเพื่อลูกน้องบ้างเถอะ คนก่อนก็สร้างภาพว่ารักลูกน้อง เอาลูกน้อง ท่ีไหนได้ ทำเพื่อตัวเองชัดๆ (เป็น รมต )
 
       
 
โดย : เบื่อเจ้าขุน
โพสต์เมื่อ : 15 เมษายน 2558 20:50:23 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 58
 
       คงไม่ต้องหวังอะไรมากมายแล้วละเพราะว่าเก้าอี้ท่าน.ผบ.ตร.ท่านคงต้องกอดมันไว้จนกว่าปลดโน้นละทุกอย่างที่พูดไปก็พูดไปงั้นๆๆละที่สำรวจก็เพื่อไม่อยากให้ชั้นประทวนเขาจะประท้วงกันแค่นั้นละอีกไม่กี่เดือนก็เอวังละ....เซ็งแต้ๆๆๆๆกับนายแต่ละคน..
 
       
 
โดย : ตำรวจดอย
โพสต์เมื่อ : 15 เมษายน 2558 00:53:39 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 57
 
       ป.โท ไม่ปรับจะเปิดสอบ
 
       
 
โดย : ทักษณ10
โพสต์เมื่อ : 14 เมษายน 2558 20:58:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 56
 
       ฟังข่าวช่วงนี้เงียบหายไป นายใหญ่คงไม่ให้ความสำคัญ ชั้นประทวนทุกท่านด้วยความเคารพที่อุตสาห์พยามหาเงินเรียนมาเพื่อพัฒนาตนเอง หวังว่าจะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้ที่เป็นนายใหญ่น่าจะให้ความสำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กร พัฒนาประเทศชาติ แต่ในบางครั้งการที่จะให้ไปสอบแข่งขันเมื่อได้แล้วมันจะทำให้มีการเปลี่ยนในตัวผู้สอบได้หลายอย่าง เช่น ที่อยู่ใหม่ ฯ การย้ายที่อยู่ใหม่ก็ดี เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ก็ดี มันต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง ประกอบกับบางท่านตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพเสริมไม่อยากย้ายบ้าง อายุมากบ้าง เป็นจำนวนมาก อันนี้ถ้าจะมีการให้จริงๆ แล้วย้ายมันต้องคิดต่ออีก ...หรือไม่..ครับ
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 13 เมษายน 2558 13:38:43 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 55
 
       ถึงเวลารึยังครับ ที่ตำรวจชั้นประทวนวุติ ป.โท ที่จะขอ ปฎิรูปตำรวจกับเขา การแสดงความคิดเห็นอย่างเดียวไม่มีประโยชน์หรอกครับเขาไม่รับฟังและไม่รับรู้เรื่องของเราหรอก ต้องแสดงเพาเวอร์ให้ดู มีระฆังถ้าไม่ตี มันก็ไม่ดัง สมาชิกท่านใดมีแนวคิดเสนอมาเลยครับ ผม ป.โทเมืองเหนือพร้อมที่จะเข้าร่วมกับท่าน 8 ปีแล้วที่ไม่มีการเปิดสอบ แถมยังไม่พอเปิดรับบุคลภายนอกมาเย้ยบุคลภายในหน้าตาเฉยทำเหมือนกับว่าบุคลภายใน วุติ ป.โท มันแย่นักรึไงถึงไม่ยอมเปิดรับพวกเรา
 
       
 
โดย : ป.โทเมืองเหนือ
โพสต์เมื่อ : 13 เมษายน 2558 07:36:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 54
 
       สำหรับโครงสร้างตำรวจใหม่ ที่อยู่ระหว่างการหารือในทีมงานปฏิรูปตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เสนอแนวคิดให้ยกฐานะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง, จเรตำรวจแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง, รองจเรตำรวจแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง, รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 4 ตำแหน่ง, ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 5 ตำแหน่ง, ระดับอธิบดี เทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยศพลตำรวจโท 17 ตำแหน่ง เห็นด้วยกับการปฏิรูป เพราะต้องการหลุดพ้นจากอำนาจทางการเมือง ที่มีอิทธิพลแทรกแซงการบริหารงานบุคคล ระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่ปราศจากหลักเกณฑ์และระบบคุณธรรม มีการใช้เงินและผลประโยชน์ซื้อขายแลกเปลี่ยน เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ก้าวข้ามระบบอาวุโส และยินดีให้ประชาชนมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจกับการปฏิรูปในครั้งนี้ ก่อนที่จะเสนอต่อรัฐบาล …แล้วชั้นประทวน และชั้นผู้น้อยได้อะไร โตแต่หัวท้ายรีบ มันถึงอ่อนแอ เดินไปไม่ได้ ฮะ ฮะ ฮะๆๆๆๆๆ
 
       
 
โดย : CEO
โพสต์เมื่อ : 10 เมษายน 2558 11:31:30 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 53
 
       ปฏิรูปสำนักงานตำรวจฯ ฟังแล้วดีจัง แต่สรุปคือปฏิรูปตำรวจประทวนไม่ให้มียศ ตำรวจเกณฑ์ไปอย่างนั้น ชั้นสัญญาบัติกล้าไหมละกล้าเรียกตัวเองว่านายอาวุโสล้าหลังไหม๊ละไม่ต้องมียศเหมือนกัน กล้าๆหน่อย เรื่องปฏิรูปให้เจริญลงเป็นงานถนัดของนักคิดล้าหลัง
 
       
 
โดย : n
โพสต์เมื่อ : 10 เมษายน 2558 08:55:04 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 52
 
       นับตั้งแต่วันแถลงข่าวรับตำแหน่งถึงปัจจุบัน 6 เดือนยังไม่มีข่าวความคืบหน้าของประทวนผู้จบปริญญาโท หรือว่าท่านคงจะรอเอาไว้ตอนอยู่ใกล้ๆครบเกษียณหรืออาจจะหลังเกษียณ พูดแล้วต้องทำให้ได้นะเจ้านาย
 
       
 
โดย : ปเอก
โพสต์เมื่อ : 6 เมษายน 2558 14:49:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 51
 
       ผมว่ามันชักจะเลอะเทอะกันไปใหญ่ คนที่มีความรู้ความสามารถไม่มีโอกาสก้าวหน้า
ต้องย้อนหลังไปอีก50ปี กลับไปใช้ระบบตำรวจเกณฑ์ สาธุตำรวจไทยจงเจริญ โครงการนี้มันสะท้อนถึงสมองของคนคิดโครงการ เอาคนมาทำงานไม่ใช่เอามาไถ.....
 
       
 
โดย : ปเอก
โพสต์เมื่อ : 6 เมษายน 2558 14:28:25 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 50
 
       ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์ผลงาน
 
       
 
โดย : ป.เอก
โพสต์เมื่อ : 6 เมษายน 2558 14:20:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 49
 
       เราเลืกพูดถึงพวกมันเถอะ ไม่มีประโยชน์
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 28 มีนาคม 2558 21:18:58 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 48
 
       การปฏิรูปพัฒนาตำรวจ...ต้องการให้การแทรกแซงของนักการเมืองที่มีต่อ สตช. หรือข้าราชการตำรวจหมดไป การถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ที่ข้าราชการตำรวจรับผิดชอบอยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติภารกิจโดยตรงที่ควรจะเป็น คือการพิทักษ์รับใช้หรือให้บริการประชาชนได้เต็มที่ จะศึกษาหาแนวทางในการปฏิรูปตำรวจเองว่า การปฏิบัติหน้าที่ทำอย่างไรให้เป็นที่น่าสนใจต่อประชาชน ทำให้ประชาชนรักและศรัทธา ตำรวจชั้นผู้น้อยเคยได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปในแต่ละครั้ง มีบ้างไหม อย่างเช่น สวัสดิการ ความเจริญก้าวหน้าฯลฯ ในอาชีพตำรวจ มีแต่สั่ง กับใช้งาน หลงแต่อำนาจ ผลประโยชน์ของตนเอง และพวกกันเองทั้งนั้น
 
       
 
โดย : polis
โพสต์เมื่อ : 26 มีนาคม 2558 15:23:17 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 47
 
       สนง.ตช เป็นสมบัติของคนเพียงไม่กี่คน นอกนั้นทั้งหมดไม่มีความหมายเป็นเพียงไม้ประดับวงการให้มีสีสรรเท่านั้น
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 19 มีนาคม 2558 07:55:11 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 46
 
       ใครก็ได้มาเป็นแต่ว่าเป็นแล้วพวกเราพํฒนาขึ้นหรือไม่ มีอะไรดีขึ้นบ้าง ไม่ใช่ยิ่งแย่ลงทุกวันหน่วยงานอี่นปฏิรูปดีขึ้นแต่หน่วยงานตำรวจยิ่งปฏิรูปยิ่งแย่ลง(เขาจับไปซุกปีก....)
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 19 มีนาคม 2558 07:49:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 45
 
       เห็นด้วยว่าควรลดภาระงานที่ไม่ใช่ของตำรวจออกไป ไม่ใช่เทวดาที่จะทำได้หมดทุกวันนี้มันมีแต่คนสั่งมากเกินไปส่วนคนทำมันจบแค่ ม.6สายสามัญแล้วต้องให้ทำเป็นทุกอย่างเฉพาะงานตำรวจก็มากพอแล้ว ***นายมันเสือกไปรับงานของหน่วยอื่นๆมาทำให้เขาอีกโดยเฉพาะงานที่ไม่มีงบประมาณดันไปทำให้เขาๆมีงบประมาณอยู่แล้วเขาเรียกว่าสักแต่ทำไม่มีสมองคิดแก้ปัญหาหลับหูหลับตาสั่ง สิ่งที่ควรทำดันไม่ทำ สิ่งที่ไม่ควรทำเสือกสั่งให้ทำ
เขาเรียกว่าฉลาดแต่เรื่องโง่ๆ เรื่องที่ควรฉลาดดันไปออกอาการโง่ให้เขา
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 19 มีนาคม 2558 07:31:37 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 44
 
       - วันนี้ (8 มีนาคม 2550) ท่าน พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีบัญชาด้วยวาจาให้ พลตำรวจโท วุฒิ พัวเวส ที่ปรึกษา (สบ 9) สำรวจข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิการศึกษา ดังนี้ เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโททางกฎหมาย ปริญญาโทอื่นๆ เพื่อตรวจสอบกับตำแหน่งว่าง ที่ต้องใช้วุฒิ ...เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ตร.ปลื้ม ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง เกรียติตำรวจผู้น้อย ที่ได้รับความสุข และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตำรวจ
- เมื่อวันเสาร์ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 1358 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งพิจารณาคืนความสุขตำรวจ ***้เงินสหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำ ปรับชั้นประทวนจบ ป.โท เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร...มีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นจับต้องได้ และเป็นรูปธรรม บ้างหรือยัง มีแต่คำพูดให้ดูดีลวงโลกไปวัน ๆ ในเมื่อทำไม่ได้ ไม่ต้องพูด และไม่ต้องทำ ตำรวจไทยพิจารณาคืนความสุขตำรวจด้วยตัวตนเองได้ ขอบคุณนะจ๊ะ
 
       
 
โดย : เกรียติตำรวจผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 18 มีนาคม 2558 14:43:05 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 43
 
       ร.ต.อ.เฉลิมนักการเมือง ปะทะ ผบ.ตร.สิ่งที่รัปปากทำไม่ได้มีแต่สร้างภาพไปวันๆสรุปดีแต่พูดเหมือนใครอีกคนน่า
 
       
 
โดย : 111
โพสต์เมื่อ : 18 มีนาคม 2558 07:49:29 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 42
 
        ทำไมตำรวจถึงรับมาทำเสียหมดครับ...มีคำสั่งให้แต่งตั้งชุดควบคุมไฟป่า หมอกควัน
ชุดปลูกต้นไม้ ต้นนำ้...(เป็นเรื่องของ จพง.ป่าไม้ ชุดควบคุมไฟป่า)
เพิ่มครูแดร์(น่าจะเชิญครูมาอบรมกำหนดหลักสูตร แล้วให้ ตร.ไปพบปะเป็นระยะ)
ับมาทำซะมั่วไปหมด งานธุรการกลายเป็นงานหลัก
ทั้งๆที่หน้าที่หลักด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม(ถามเด็กประถมสิครับ ว่าอยากเป็นตำรวจ เพื่ออะไร...นั้นแหละ หน้าที่หลักของตำรวจ)
ท่านคิดมา แล้วก็สั่ง สั่ง สั่ง แต่คนปฏิบัตินะ่ แต่ละชุด มันก็คนเดียวกันหมดครับ
คนหนึ่งมีรายชื่อประจำตั้งห้าชุดปฏิบัติการ มั่วจริง ถ้าจะปฎิรูปขอความกรุณาลดภาระ
งานธุรการ และลดจำนวน จนท.ธุรการ รับเอาผู้ชำนาญเฉพาะด้านมาทำ
...จนท.การเงินก็รับ ผู้จบ การบัญชีมาทำ
...จนท.บันทึกข้อมูล ก็รับผู้มีคุณวุฒิทาง คอมฯเทคโนโลยีสารสนเทศ,ไอทีฯ
แล้วกำหนดหน้าที่เป็นการเฉพาะห้ามวิ่งเต้น เปลี่ยนแปลงหน้าที่ หรือช่วยราชการ มีอยา่งน้อยโรงพักละคน จะย้ายก็ต้องสับเปลี่ยนเอา เอาไว้แก้ไขปัญหาระบบคอมฯ
ทุกวันนี้ตำรวจ ส.ต.ต.จบใหม่กลายเป็นเหมือนทหารเกณฑ์ นายเรียกไปช่วยราชการหมด(เพราะใช้ง่ายถึงงานส่วนตัว) ไม่เชื่อ..ลองสำรวจสิครับ
 
       
 
โดย : คิดง่าย..แต่นายสั่งยาก
โพสต์เมื่อ : 18 มีนาคม 2558 07:46:10 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 41
 
        ตราบใดที่ยังไม่ถึง 53 ปี ...และยังไม่โอนย้าย..ลาออก..
ก็ยังมีความหวังอยู่ลึกๆครับ...ว่า สักวัน..ฟ้ามีตา
 
       
 
โดย : โท
โพสต์เมื่อ : 16 มีนาคม 2558 16:12:23 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 40
 
       พี่น้องครับเลิกพูดถึงเรื่องนี้เถอะครับ มันไม่มีปัญญาหรอกเอาตัวแทบจะไม่รอดอยู่ไปวันๆก็แทบจะไม่รอด ตอนนี้จะเอาตัวแทบไม่รอด รอฝีแตกเรื่องเน่าๆข้างในมันยังมีอีกเยอะ
 
       
 
โดย : ถุย
โพสต์เมื่อ : 12 มีนาคม 2558 16:41:41 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 39
 
       เร่งพิจารณาคืนความสุขพี่น้องตำรวจ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในข้อสั่งการของ ผบ.ตร. และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้กองบังคับการอัตรากำลัง (อต.) กองบังคับการทะเบียนกำลังพล (ทพ.) …แล้วพวกนี้จะทำไปเพื่ออะไรกันเมื่อไม่ได้เกิดประโยชน์กับพวกเขาเหล่านั้น การแต่งตั้งโยกย้าย รอง สว.-ผบ.หมู่ วาระปี 57 ข้าราชการตำรวจที่เดือดร้อนต้องการมาอยู่ตาม สภ.ใกล้ๆ เพื่อดูแลครอบครัว จะสมหวังสักกี่คน เพื่อเป็นการประหยัดเงินทอง และมีที่ทำกิน เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต...ทุกอย่างที่พวกเขาเหล่านั้นพูด มันก็แค่พูดให้ดูดี ลวงโลก ไปวันๆ มีอะไรบ้างที่เขาทำแล้วสำเร็จ มีแต่ถอยหลัง ก้าวไปข้างหน้าไม่เป็นสักเรื่อง
 
       
 
โดย : มนุษย์เงินเดือน
โพสต์เมื่อ : 12 มีนาคม 2558 15:16:43 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 38
 
       เร่งพิจารณาคืนความสุขพี่น้องตำรวจ‎แคช
25 ต.ค. 2014 ... ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในข้อสั่งการของ ผบ.ตร. และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้
กองบังคับการอัตรากำลัง (อต.) กองบังคับการทะเบียนกำลังพล (ทพ.) ...
 
       
 
โดย : รอง สว.-ผบ.หมู่
โพสต์เมื่อ : 12 มีนาคม 2558 15:14:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 37
 
       เมื่อไหร่โยกย้ายวาระปี 57 ส่วนที่เหลือจะสั่งการสักที ระดับอื่นๆเสร็จหมดตามวาระแล้ว สำหรับตำแหน่งใหญ่ๆที่ว่างถ้ายังตกลงกันไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนเพื่อคืนความสุขให้ระดับที่เหลือตามวาระซะที...รอสั่งการอยู่..
 
       
 
โดย : ตร.น้อย
โพสต์เมื่อ : 10 มีนาคม 2558 20:28:07 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 36
 
        - ปัจจัยเรื่องงาน ที่มีการสั่งการเข้ามามากมายโดยเฉพาะงานธุรการ ที่มีเรื่องต้องรายงานมากมาย รายงานทุกวัน ไม่มีวันหยุด (ในโรงพักบางแผนกงานมีธุรการคนเดียว) คนสั่งรายการก็สั่งแล้วทิ้งเลยไม่รู้ว่าต้องรายงานถึงเมื่อไหร่เป็นอย่างนี้ถมกันไปเรื่อยๆจนล้นมือ
- สั่งการโดยไม่มีงบประมาณ เป็นแบบนี้มานานแล้วสั่งให้ไปทำอะไรต้องทำให้ได้ ห้ามถามเรื่องงบประมาณตั้งแต่ระดับตำรวจมาจนถึงระดับโรงพัก สรุปว่าต้องควักจ่ายเองหมดเช่น สั่งให้ไปหาข้อมูลกลุ่มมวลชนบอกแค่นั้นไม่มีงบให้ คนรับคำสั่งก็ต้องทำอะไรแบบนี้
- วัฒนธรรมองค์กรที่ต้อง "ดูแล" เจ้านาย ถ้าเจ้านายรู้จักพอประมาณหรือเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างคงไม่ต้องเครียดกันมากนักแต่ความเป็นจริงคือเจ้านายมักจะอยากได้นั่นอยากทำนั่น ทำนี่ซึ่งมันเป็นเงินทั้งนั้นอยากให้ตำรวจผู้ใหญ่อยู่เฉยกันบ้างจะได้ไหม
ตำรวจ โท. ที่ได้รับโอกาส และได้ดำเนินการเป็นรูปธรรม ก็มียุค พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีบัญชาด้วยวาจาให้ พลตำรวจโท วุฒิ พัวเวส ที่ปรึกษา (สบ 9) สำรวจข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิการศึกษา ดังนี้ เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโททางกฎหมาย ปริญญาโทอื่นๆ เพื่อตรวจสอบกับตำแหน่งว่าง ที่ต้องใช้วุฒิ ที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) กำหนดให้เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน และอัตราเงินเดือนที่จะมีรองรับ ได้มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยต่างๆ นอกจากนั้น...ดีแต่สร้างภาพ พูดไปวันๆ ให้ดูดี หลอกตำรวจชั้นผู้น้อยไปเสียอย่านั้น แล้วก็เฉยตามเคย... องค์กรถึงพัฒนา หลอกใช้งานสร้างภาพไปเรื่อยๆ รอเกษียณ ฮ่ะๆๆๆๆๆๆๆ ปัดโธ่
 
       
 
โดย : ตร.ชั้นผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 10 มีนาคม 2558 12:02:54 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 35
 
       ตำแหน่งผบ.ตร.ควรมาจากการเลือกจากตำรวจทั่วประเทศโดยมาจากรองผบ.ตร.เพื่อขจัดวงจรอุบาท์ไร้สมองเล่นพรรคเล่นพวก/การเมืองแต่งตั้ง/พรรคพวกแต่งตั้ง/ท้ายที่สุดโยนขี้ให้การเมืองแต่จริงๆวิ่งเข้าหานัการเมืองเอง/เอาแบบนี้ให้ตำรวจเลือกทั่วประเทศเลือกเบอร์1ของเขาเองเก่งดีแบบไหนตำรวจรู้กันดี/นโยบายปราบมาเพียดูตัวเองก่อนมาแบบไหน
 
       
 
โดย : 444
โพสต์เมื่อ : 6 มีนาคม 2558 07:08:33 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 34
 
       4444
 
       
 
โดย : 444
โพสต์เมื่อ : 6 มีนาคม 2558 07:03:28 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 33
 
       เขาสำรวจวุฒิป.โทนิติฯไปทำอะไรครับใครพอรู้บ้าง
 
       
 
โดย : police
โพสต์เมื่อ : 5 มีนาคม 2558 22:49:56 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 32
 
       กราบเรียน ผบ.ตร.ที่รักยิ่งผมได้ยินท่านพูดไว้สะสวยหรูตอนมารับตำแหน่งใหม่ๆๆๆแต่ตอนนี้นึกกลับย้อนไปแล้วผมนี้เซ็งเลยละครับท่าน.ผบ.ตร
 
       
 
โดย : ตำรวจดอย
โพสต์เมื่อ : 3 มีนาคม 2558 19:58:02 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 31
 
       จะทำอะไรก็รีบทำซะจะเกษียณวันนี้พรุ่งนี้อยู่แล้วเห็นแต่ว่าจะทำนั่นทำนี่ไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันซักกะอย่างพี่น้องครับพี่น้องเคยไ้ยินคำว่าฝอยไหมครับแปลว่าอะไร ถ้าแปลไม่ได้ผมอธิบายให้เลย ฝอยแปลว่า....ม้นเป็นภาษาประกิจอ่านยากหน่อยนะ....ค่อยสะกดเอา....
 
       
 
โดย : วา่ที่
โพสต์เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2558 19:41:39 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 30
 
       แม้เราจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่ง...ของ สตช.แต่เราก็ยังมุ่งมั่น
อยากเห็นองค์กรของเราที่เติบโต..ทัดเทียมนานา ในมวลหมู่วงการราชการ
บนพื้นฐานของการทำงาน ระยะเวลาที่รับราชการ คุณวุฒิ ..ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามบทบาท และหน้าที่พึงจะได้รับ เพื่อเป็นค่าตอบแทน...ทำมาทุกอยา่ง กระทั่งเจียดเงิน..และเวลาศึกษาเพิ่มเติม ไม่ให้กระทบหน้าที่ประจำ...ผลเป็นเช่นไร
นั้นก็แล้วแต่จะกรุณา.อย่างไร..หรือไม่..ล้วนแต่ดุลพินิจ
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 22:04:53 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 29
 
       คนดีมีอยู่ทุกหน่วยงาน แต่จะมีใคร ยกย่อง เชิดชู ดูแล ช่วยเหลือพวกเขาอย่างแท้จริง หรือแค่ใบประกาศใบเดียว
แต่คนเลว กลับมีหน้ามีตา ในสังคม มีความเป็นอยู่สบาย ใครๆก็เกรงกลัว เกรงใจ มันทำให้คนดีเกิดความท้อถอยได้
เพราะสังคมเรา ยกย่องคนมีฐานะ มีอำนาจ มันเลยมองไม่เห็นคนดีๆ ตัวเล็กๆ เราต้องช่วยกัน
 
       
 
โดย : odohvp
โพสต์เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2558 14:40:03 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 28
 
       ท่ามกลางสังคมที่มองค้อน และพ่นเสียงกันด่าอาชีพ "ตำรวจ" กลายเป็นวิกฤตศรัทธาที่ยากจะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา แต่ในอีกด้านของชีวิต ต้องบอกว่าครบสูตรชีวิตบัดซบ โดยเฉพาะตำรวจดีๆ ที่ทำงานหนัก แต่รายได้ไม่คุ้มกับงาน ไหนจะต้องมาแบกรับความคาดหวังอันหนักอึ้งจากประชาชนไว้บนบ่าอีก รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการสั่งการเข้ามามากมายโดยเฉพาะงานธุรการ ที่มีเรื่องต้องรายงานมากมาย รายงานทุกวัน ไม่มีวันหยุด (นายสั่งการมีมาก แต่เจ้าธุรการทำหน้าที่คนเดียว) คนสั่งรายงานก็สั่งแล้วสั่งอีกไม่รู้ว่าต้องรายงานเป็นนอย่างนี้ซับซ้อนกันไปเรื่อยๆจนล้นมือ และสั่งการโดยไม่มีงบประมาณ เป็นแบบนี้มานานแล้วสั่งให้ไปทำอะไรต้องทำให้ได้ ห้ามถามเรื่องงบประมาณตั้งแต่ระดับตำรวจมาจนถึงระดับโรงพัก สรุปว่าต้องควักจ่ายเองหมด นี้แหล่ะ คือสวัสดิการ ความเจริญก้าวหน้า ของตำรวจชั้นผู้น้อย...ที่ได้เสียสละเงินทองในหน้าที่ และสละเวลาว่างไปศึกษาต่อ...สรุปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักนิดเดียวของชีวิตตำรวจ จงแบกรับการสั่งการต่อไป...ตำรวจ
 
       
 
โดย : ตร.ผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2558 16:08:15 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 27
 
       รอกบขอนุมัติเสียก่อน แล้วเจอกันแน่(ลาออกซิครับคิดบำนาญแล้วได้ประมาณหมื่นกว่านิดก็พอใจแล้ว ไปทำธุรกิจส่วนตัวดีกว่าครับ)บอกตรงๆผมละอายตัวเอง
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2558 18:35:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 26
 
       นำ้หมดไปแล้วครึ่งแก้ว มวยต่อยไปแล้ว สามยกเหลืออีกสองยก ท่านทำงานมาแล้วหกเดือนยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยซักอย่างตามที่ท่านได้แถลงนโยบายไว้ซะสวยหรู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความก้าวหน้าของพวกประทวนปโท หรือท่านยอมกลืนน้ำลายตัวเองซะแล้ว
ยิ่งใก้ลมวยจะยกห้าแล้วกลัวจะยืนพิงเชือกให้ครบยก ถ้าเป็นอย่างนั้นละก้อยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติซะจัดตั้งเป็นบริษัทยามยังดูน่าศรัทธากว่าเยอะเพราะพวกเราไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลย ทำงานเป็นตัวหนักแต่ไม่มีสิทธิประโยชน์เรื่องความก้าวหน้า ใครละที่จะทนอยู่กับหน่วยงานที่มองไม่เห็นความก้าวหน้า คนเราย่อมมีทางเลือกที่ดีกว่า ลงทุนเรียนไปเกือบล้าน ดีกรี ป.เ้อกแต่ยศดาบ ถุย ถุย ถุย
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2558 18:29:09 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 25
 
       พี่น้องตำรวจไทยอันเป็นที่รักยิ่ง จริงๆ แล้วปัญหาไม่ได้เกิดจาพวกเรานะครับท่าน มันเกิดจากระบบ และความคิดของพวกเห็นแก่ตัว นึกว่าตัวเองเป็นเทวดา ที่คิดจะปฏิบัติรูปตำรวจ ช่วยคืนความสุขให้ตำรวจด้วย กรณีบรรจุเป็นตำรวจแล้วมีวุฒิเพิ่มขึ้น ควรได้รับการปรับระดับ และชดเชย คืนความเป็นธรรมให้ตำรวจทุกคนก่อนปฏิรูป และกรมตำรวจผิดตรงไหน ครั้งใดที่มีการปฏิรูปเคยได้ประโยชน์และพัฒนาดีขึ้นตรงไหน มีแต่ภาระเพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าไม่มี สวัสดิการก็ยิ่งแย่ ๆ ไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าจะเพิ่มตำแหน่งนายพล นายพันอีก ก้มลงมองระดับล่างคนทำงานก่อน ไม่อย่างนั้น ก็ยิ่งกว่าถอยหลังยิ่งกว่าเดิม เรื่องยศฐาบรรดาศักดิ์ของพวกท่านนั้นก็ว่ากันไป แต่ความเจริญก้าวในหน้าที่ สวัสดิการ และปากท้องสำคัญก่อน จะเอาผลงานลูกน้องไปเสนอสร้างผลงานรับตำแหน่งของตนได้อย่างไร ในขณะที่ปัญหาพื้นฐานยังไม่มีปัญญาแก้ และไม่คิดจะทำด้วย ...ครับเจ้านาย
 
       
 
โดย : มนุษย์
โพสต์เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2558 12:31:14 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 24
 
       บางระจันคงหมดความหมายถ้าอยุธยาไม่เล็งเห็นความสำคัญ ชาวบ้านบางระจันคงต้องทะยอยตาทีละคนสองคนเพื่อสังเวยกิเลสของพวกพม่ารามัญ(ดูละครแล้วย้อนดูตัวเรา)เพราะชีวิตของเราคือละครโลงใหญ่ฮ่าๆๆๆ(มนุษญ์เกิดมาเท่าไรก็ตายเท่านั้นไม่มีใครอยู่ในตำแหน่ง/มีอำนาจไปจนตายหรอกเจ้านาย)
 
       
 
โดย : บางระจัน
โพสต์เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2558 21:10:28 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 23
 
       เห็นมีนโยบาย ผบ.ตร.แล้ว1อัน คือ การจัดตั้งโรงพักใหม่
 
       
 
โดย : ดาบ
โพสต์เมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2558 18:11:04 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 22
 
       ในเมื่อ"แก๊งควาย" เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วข้าราชการตรำวจที่คาดหวังความเจริญก้าวหน้า ...อย่าได้คาดหวังอะไรเลย...พวกเขาเหล่านั้นไม่ทำให้หรอก...มันคิดอยู่อย่าเดียว "แก๊ง***้" ต้องได้ประโยช์..เท่านั้นเอง...อย่าหวังเลย ป.โท ฮ่ะๆๆๆๆๆ
 
       
 
โดย : สวัสดิ์
โพสต์เมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2558 16:13:03 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 21
 
       สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
 
       
 
โดย : เชื่อง
โพสต์เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2558 13:26:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 20
 
       เพื่อนชาว ป.โท ป.เอก ครับ เราต้องมีแนวทางในการเรียกร้อง โดยใช้สันติวิธีอหิงสา ไม่ควรมีวาจาในการโพสต์ที่รุนแรง หรือมีมีการฟ้องร้องใดๆ เพราะผู้มีอำนาจก็คือคนเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ต้องการสิ่งเร้าที่น่าพอใจ ในหลายความคิดเห็นต่างๆ ไม่แน่ใจว่าจะเป็น ป.โท ป.เอก จริงๆ หรือเปล่า หรืออาจจะมีใตรสวมรอยมาโพสต์ แล้วทำให้ผู้มีอำนาจเกิดภาพลบในความคิดกับชาวเรา ช่วยกันระวังเรื่องอย่างนี้ด้วยนะครับ
 
       
 
โดย : ป.โท อีกคน
โพสต์เมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2558 19:29:59 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 19
 
       เซื่องๆซึมๆเมาตลอดวันออกจะประสาทนิดแต่จบตั้ง มศ.3นะเดี๋ยวนี้ติดร้อยโทแล้วครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.....
 
       
 
โดย : ควย
โพสต์เมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2558 16:57:20 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 18
 
        ท่านผู้รู้..ฉลาดคิดครับ จะให้มุ่งมองตรงไปข้างหน้าได้เยื่องไร ในเมื่อมันมืดมน
จนไม่เห็นทาง
คิดดี..พูดดี..ทำดี ก็แล้ว (นอกเวลางานหน้าที่ประจำ ไปจัดรายการ เพื่อหน่วยงาน สถานีฯ...เป็นวิทยากร พิธีกร ทำมาแล้วสารพัด นานแล้วด้วย)
ฤาว่าจะเป็นเพราะพรหมลิขิตแล้วจริงๆ...อันความรู้ป.โท ไม่เพียงพอ ที่จะสำคัญให้ท่าน มองมา..
 
       
 
โดย : จริง
โพสต์เมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2558 10:02:39 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 17
 
       "ตำรวจ" กลายเป็นวิกฤตศรัทธาที่ยากจะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา แต่ในอีกด้านของชีวิต ต้องบอกว่าครบสูตรชีวิตบัดซบ โดยเฉพาะตำรวจดีๆ ได้เสียสละเวลา เงินทอง ศึกษาต่อตามมหาวิทยาลัยต่างๆ จนสำเร็จการศึกษา และทำงานหนัก แต่รายได้ไม่คุ้มกับงาน สวัสดิการก็แย่ๆ การดูแลความก้าวหน้าทางการศึกษา ผู้ที่ได้เรียนจบ ป.โท. และ ป.เอก ก็มีแต่พูดให้เป็นข่าว ดีใจกันเล่นๆ ไม่ได้ดำเนินการอะไร หรือเพราะว่าการศึกษาไม่ได้เกิดประโยชน์กับข้าราชการตำรวจ แต่ทุกอย่างที่เกิดประโยชน์กับท่านให้ดำเนินการโดยเร็วทำกันจัง พอเป็นเรื่องของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ไม่เป็นความจริงสักอย่าง ไหนจะต้องมาแบกรับความคาดหวังอันหนักอึ้งจากประชาชนไว้บนบ่าอีก รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
       
 
โดย : ชั้นประทวน
โพสต์เมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2558 14:25:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 16
 
       คิดให้ดีนะถ้าแยกงานสอบสวนออกไปต่างหากจากงานปราบปรามและงานสืบสวน ปัญหาตามมาคือใครจะจับผู้ต้องหาส่งงานสอบสวนเหมือนเต๊ะหมูเข้าปากหมา สืบสวนและปราบปรามมันก็จับตีกินเองไม่ต้องส่งงานสอบสวนให้เสียงบเสียเวลาและเดี๋ยวก็ไปเป็นพยานศาลอีก มีสิทธิ์ตบยุงงานนี้ถ้าสืบสวนและปราบปรามไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มงานก็หนักเงินก็น้อยกว่าสายสอบสวนที่รอแต่ให้เขาจับไปประเคนให้สอบสวนได้ทั้งค่าสำนวนและเงินประจำตำแหน่ง คอยดูเดี๋ยวมีสิทธินั่งตบยุงกันเป็นแถวของเขาดีๆอยู่แล้วแค่หาเงินมาเพิ่มประจำตำแหน่งให้สืบสวนและปราบปรามเดี๋ยวก็มีกำลังใจทำงานเองแหละจบเมือนกัน(วุฒิเดียวกันจบที่เดียวกัน)เสือกเงินประจำตำแหน่งไม่เท่ากันงงจริงๆทั้งๆที่ทำงานหนักกว่าเงินเสือกน้อยกว่าตำรวจเมืองไทย(ตำรวจอมเริกาฟังแล้วหัวเราะแบบงง)
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2558 23:35:37 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 15
 
       ตำรวจในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้มีอำนาจที่เข้ามาควบคุมการบริหารงานตำรวจ ให้มีจิตสำนึกว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด เพื่อประเทศชาติ สังคม และประชาชน หรือเพื่อตัวเอง เพราะประเด็นสำคัญ คือ มิใช่เรื่องปฏิรูปด้วยการ เปลี่ยนเหล้าเก่า ให้เข้าไปอยู่ในขวดใหม่ หรือเพียงสับขาหลอก ด้วยการจับกุม กลุ่มตำรวจผู้กระทำผิดให้เป็นข่าวครึกโครม เพื่อให้เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อให้สังคม และประชาชน หลงลืม เหมือนชมละคร สลับฉาก ไปพลาง ๆก่อนเท่านั้น แต่เบื้องหลัง ก็ยังใช้วิธีการรวบอำนาจในการบริหารงาน ด้วยการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการตำรวจในเครือข่าย ด้วยบัญชีของผู้มีอำนาจ เท่านั้น เพื่อรองรับการสืบทอดอำนาจในอนาคตเท่านั้น….แล้วพวกมันไม่มีทาง ที่จะหันกลับมามอง เรื่อง สวัสดิการ ความเจริญก้าวหน้าของ ตำรวจชั้นผู้น้อย ที่ได้เสียสละเงินทอง เวลาว่าง ไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เท่าทันกับหน่วยงานอื่น ๆ มันเห็นแก่ตัว และอำนาจเท่านั้น ไม่มีทางที่มันจะทำได้...มันเพียงได้แต่พูดให้ดูดีไปวันๆๆๆ เท่านั้นแหละ
 
       
 
โดย : ว่าที่ ป.โท
โพสต์เมื่อ : 29 มกราคม 2558 11:38:58 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 14
 
       ตำรวจเราทำให้องค์กรเราเสื่อมระบบเราเสื่อมเองเท่าที่ผมสังเกตุและเป็นเรื่องจริงพอเป็นนายตำรวจแล้วมักจะวิ่งเข้าหานักการเมืองยอมรับใช้นักการเมืองเลียแข้งเลียขานักการเมืองเห็นแล้วน่าเศร้าใจ ใครอยากเป็นใหญ่ยอมแม้กระทั่งก้มหัวให้นักการเมืองเลวๆ
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 28 มกราคม 2558 22:24:39 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 13
 
       พวกเราชาวปโทขอไว้อาลัยให้กับก.ตร.เท่าที่มีหน่วยงานนี้มาพวกเราไม่เคยได้รับการช่วยเหลือและเป็นปากเป็นเสียงให้พวกเราเลยมีแต่ปกป้องผลประโยชน์ให้กับพวกระดับสูงๆทั้งนั้นและปัจจุบันเห็นพิมพ์เขียวการปฏิรูปชั้นยศตำรวจไหนมันบอกว่าต่อไปจะยกเลิกการใช้ชั้นยศ มีแต่ยกเลิกชั้นประทวนแต่พวกนายร้อยยังมีเหมือนเดิม ***พวกปากว่าตาขยิบทั้งนั้น
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 28 มกราคม 2558 22:17:14 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 12
 
       โลกของตำรวจมีแต่คำว่า"โกหก"เอาแน่เอานอนอะไร?กับนโยบายที่ลมๆแล้งๆของ"ผู้บริหาร"ที่จะลงมาสู่พวกฝ่ายปฏิบัติงาน สิ่งที่ฝ่ายบริหารยึดถือกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ"ตำแหน่ง"ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ต่างๆกับประเทศนี้และก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่า"ผู้บริหาร"คิดอย่างไร?ความก้าวหน้า,ขวัญกำลังใจ,สวัสดิการ,กฏหมายคุ้มครองกับผู้ปฏิบัติและอื่นๆไม่มีเลย ฉนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากกับเรื่องพวกนี้ทำหน้าที่ซะ.............
 
       
 
โดย : อ้นซัง
โพสต์เมื่อ : 28 มกราคม 2558 20:56:32 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 11
 
       เขาให้หมดนั้นแหละ จบโท ใจเย็นๆ
 
       
 
โดย : นิติ.
โพสต์เมื่อ : 23 มกราคม 2558 16:44:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 10
 
       ข่าวที่ว่า ป.โท. อายุราชการ 15 ปีขึ้นไปได้ผ่านเกณฑ์ประเมินผลจาก ผกก.ขึ้นไปได้หมดทุกนาย ตามกลุ่มดังนี้
1.1 ป.ตรี/โท นิติฯ ..พงส.ลงที่เดิม
1.2 ป.ตรี นิติฯ/โทสาขาอื่น..สาย ป.ลงที่เดิม
1.3 ป.ตรี/โท สาขาอื่นๆ...อำนวยการลงที่เดิม
พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการให้เร่งพิจารณาคืนความสุขให้แก่ข้าราชการตำรวจ คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาโท ให้แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ...ข่าวทั้งหมดคิดหรือว่าจะเป็นจริง...ในชีวิตรับราชการตำรวจ โดยหลอกมาตลอด สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาทำได้มีอย่างเดียวคือออกคำสั่งให้พวกตำรวจชั้นผู้น้อยปฏิบัติๆๆ ไม่เคยดูแลสวัสดิการ ความเจริญก้าวหน้า เพียงความหวังเล็กน้อยๆ ของชั้นประทวน ก็ยังไม่คิดจะทำให้..จะรอความหวังเพื่ออะไร ...กันละจ๊ะ ตำรวจน้องๆ ทั้งเหลาย พี่ จบ ป.โท มาได้หลักสูตร กดต. 53 ปีขึ้นไป จะเกษียณ อีก 3 ปี รับฟังข่าวแบบบนี้มาตลอดแต่ไม่เคยเกิดขึ้น...ขอให้น้องๆตำรวจจงโชคดี
 
       
 
โดย : ตำรวจผู้พี่
โพสต์เมื่อ : 23 มกราคม 2558 15:07:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 9
 
       อะไรกันนี้....ฮะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 
       
 
โดย : 123
โพสต์เมื่อ : 21 มกราคม 2558 15:02:31 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 8
 
       
นี้คือควาจริง
 
       
 
โดย : thai
โพสต์เมื่อ : 21 มกราคม 2558 14:58:55 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 7
 
       ข้าราชการตำรวจที่ได้เสียสละ เงินทอง เวลา ไปศึกษาต่อตามมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท-เอก จะไปคาดหวังอะไรกับความก้าวในอาชีพตำรวจ มันเป็นแค่ลมปากใครก็พูดได้แต่ทำไม่ได้ เชื่อสิๆ สิ่งที่เราจะทำได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี คือ ดำรงหมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำจริง จะอะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัว และแก้ไขปรับปรุงให้ก้าวหน้าดียิ่งขึ้นอยู่เสมอมุ่งหน้าทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็งอดทน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย
มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ชอบช่วยเหลือเกื้อ***ล บำเพ็ญประโยชน์ สละโลก ละทิฐิมานะ ร่วมงานกับคนอื่นได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตน เตรียมความพร้อมเกษียณอายุราชการ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ตำรวจไทย
 
       
 
โดย : ตำรวจ
โพสต์เมื่อ : 21 มกราคม 2558 11:02:07 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 6
 
       โยกย้ายกันไปมาให้ชาวบ้านชาวตลาดขำไปวันๆนึกว่าเขาดีใจเหรอที่เห็นการย้ายกันออกไปและมีการย้ายเข้ามา..ชาวบ้านเขามองว่ายังไงมันก็มีแต่การเข้ามาเรียกรีดไถ่ชาวบ้านอยู่ดี..มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เพราะประวัติแต่ละคนมีบาดแผลด่างพล่อยกันทั้งนั้นโชว์งานหลักกินใต้ดินขนาดประชาชนยังจะหมดศรัทธากับตำรวจนับประสาอะไรกับตำรวจที่กำลังหมดศรัทธากับระบบและผบ.ตร
 
       
 
โดย : dddd
โพสต์เมื่อ : 20 มกราคม 2558 05:13:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 5
 
       ผู้บริหารไม่ว่าจะยุคไหนมาปกครองตำรวจไม่ว่าจะการเมืองโดยเหลิมรัปปากจนตกเก้าอี้ก็ไม่สำเร็จมายุคคสช.ทำหนังสือเรียนถึง...จนได้ผบ.ตร.ออกมารัปปากแต่ก็ไม่ทำ...จนลูกน้องหมดศรัทธา..ประกาศจะเรียกความศรัทธาแค่นี่ทำไม่ได้จะไปเรียกศรัทธากับใครเขา
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 20 มกราคม 2558 05:03:09 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 4
 
       กฏหมายเมืองไทยตลกไปกันใหญ่แล้ว พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ,การทารุณกรรมสัตว์(เต๊ะหมา มีโทษจำคุก๒ปีปรับสี่หมื่นบาท แต่เต๊ะคนมีโทษจำคุกแต่รอลงอาญาหรือ ก็แค่ปรับ ห้าร้อยบาท เขาเลยเล่าเป็นตลกว่าถ้ามีเรื่องกับหมาก็ให้เต๊ะเจ้าของม้นแทนเพราะค่าปรับมันน้อยกว่าเต๊ะหมา)แสดงว่าทุกวันนี้คุณภาพชีวิตคนไทยมีค่าน้อยกว่าหมาโดยเฉพาะคนจนคนด้อยโอกาสคุณภาพชีวิตตกต่ำยิ่งกว่าหมา
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 19 มกราคม 2558 22:27:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 3
 
       มีไครบ้างไม่ต้องการความก้าวหน้าในตำแหน่วหน้าท่ีการงานท่ีทำอยู่ แม้แต่นายท่ีีีมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ไม่มีคำว่าพอ
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 17 มกราคม 2558 20:17:41 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 2
 
       มีไครบ้างไม่ต้องการความก้าวหน้าในตำแหน่วหน้าท่ีการงานท่ีทำอยู่ แม้แต่นายท่ีีีมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ไม่มีคำว่าพอ
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 17 มกราคม 2558 20:15:41 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 1
 
       กำลังผลักดันทั้งปี จะให้สอบ หรือทำอะไรก็บอก อย่ามัวดูแต่ตัวเองและพวกพ้องอยู่เลย จนลืมดูระดับล่าง
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 17 มกราคม 2558 20:07:47 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 0
 
       สอบเอาเถอะพี่น้อง อย่าเอาจมูก คนอื่นมาหมายใจเลย
ถ้าเรา นามสกุล ไม่ตรง หรือไม่ได้เป็นเคลือญาติของท่านผู้ทรงเกียรติ์ทางสังคม ก็ควร จะปลงได้แล้วครับ
 
       
 
โดย : ดาบดำ
โพสต์เมื่อ : 16 มกราคม 2558 15:30:50 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 563
 
       ตำรวจกลุ่มหนึ่งเป็นตำรวจชั้นประทวนที่จบการศึกษาในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่บ่มเพาะตำรวจบัณฑิตเหล่านี้ให้เป็นตำรวจที่ดีความคิดและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในระดับสูงมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานและภารกิจของตำรวจให้ทันยุคสมัย และเตรียมความพร้อมกับการเป็นตำรวจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต….. ทำไมผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่ดูแลพวกเขาบ้าง...กลับประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเสียอย่างนั้น....หากคุณเกลียดตำรวจ เหยียดหยาม และดูแคลนคุณวุฒิตำรวจกลุ่มนี้... ลองหันกลับมาทบทวนและตั้งคำถามว่า คุณจะมีส่วนช่วยให้ตำรวจดีขึ้นอย่างไรบ้าง มันน่าใจหายที่คุณอาจหลงลืมไปว่าในที่สุดแล้วคุณก็ต้องเรียกใช้ตำรวจอยู่ดี...ถึงคุณจะเกลียดอย่างไร คุณก็ต้องเรียกใช้ตำรวจ ถ้าเป็นเช่นนั้น ลองหันกลับมาทำความเข้าใจและร่วมมือกัน...ช่วยให้ตำรวจไทยมีขวัญและกำลังใจทำงานเพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์...มิใช่เพื่อใคร แต่เพื่อความผาสุกของสังคม!!
 
       
 
โดย : ป.โท-เอก
โพสต์เมื่อ : 13 มกราคม 2558 12:42:30 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 562
 
       ทำไมประเทศเราไม่เอาอย่างประเทศอินโดนีเซีย และประเทศจีน ผู้นำของเขาทำตัวเป็นแบบอย่างที่เรียบง่าย(ติดดิน)เน้นไม่ให้ข้าราชการระดับสูงฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ให้จัดงานอวดร่ำอวดรวย ต่างกันประเทศไทยสิ้นเชิง มันแข่งขันกันโกงกิน ช่วยกันคอรับชั่นประเทศไทย ล่าสุดเห็นว่าจะมีคณะกรรมการกำกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม/ธรรมาภิบาลของชาติเพื่อดูแลทุกหน่วยงานแต่ก็มีแค่ ๔-๕ คน ไม่มีทางสำเร็จหรอก เพราะคนไทยสันดารมันโกงตั้งแต่เกิดแล้ว ต้องออกกฎหมายแรงๆถึงขั้นประหารชีวิตมันถึงจะเอาอยู่แตที่เห็นๆพวกทุจริต คอรับชั่นส่วนมากเป็นนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงๆทั้งนั้น กฏหมายมันจึงไม่ศักดิ์สิทธิ์
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 12 มกราคม 2558 15:31:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 561
 
       คอยดูก็แล้วกันหลังจากโผแต่งตั้งออกแล้วคงมีการฟ้องร้องกันสะบั้นหั่นแหลก เนื่องจากมีกระแสการวิ่งเต้นกันแล้วไม่ได้ตำแหน่ง(จ่ายเงินแล้วไม่ได้ขึ้นและไม่ได้รับเงินคืนน่าสงสาร) เคยฟังเพลงไหม "พรุ่งนี้ " เนื่้อหาของบทเพลงสอนให้เด็กรักสามัคคีกัน แต่ผู้ใหญ่ยังคงทะเลาะและแตกแยกกันอยู่ตลอดเวลา สังคมไทยเป็นอะไรที่ตลก ผู้ใหญ่ไม่เคยสอนตัวเองมักจะชอบสอนแต่เด็ก วันหลังพวกเราช่วยกันซื้อกระจกเป็นของขวัญให้กับข้าราชการผู้ใหญ่ระดับสูงของบ้านเมืองบ้างเพื่อจะได้ส่องดูเงาหัวตัวเองและส่องดูความประพฤติและพฤติกรรมของตนเองบ้าง
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 12 มกราคม 2558 15:18:19 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 560
 
       อย่างนี้ต้องลาออกทำอะไรช้ายืดยาดไม่ทันทำมาหารับประทานเต๊ะท่วงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกษียนไปเองแหละ ประมาณ ๙๙ ปีโครงการนี้ก็จะสำเร็จเอง(ตายจากกันไปเอง)เขาเรียกว่าคนหัวไวคิดอะไรรวดเร็วแต่ทำช้า
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 12 มกราคม 2558 15:03:47 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 559
 
       เป็นการ “ดับฝัน” และเป็นการ “ปิดปาก” ตำรวจชั้นประทวนทั้งหลายที่มีวุฒิปริญญาโทอยู่อย่างสิ้นเชิง โดยกระทำอันเป็นการชี้ให้เห็นว่า “ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท” เป็นการลดเกรดของการศึกษาของชาติ ไม่ยอมรับนับถือศักดิ์และสิทธิ์ของปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และเป็นการเอาเปรียบฉวยโอกาสจากภาวะการว่างงานของพวกเขา ทำให้เขาต้องจำยอมรับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ต่ำกว่าคุณวุฒิการศึกษาของเขาอย่างไม่เป็นธรรม
ปัญหาเหล่านี้จะผ่านไปได้ด้วยแผนการบริหารงานบุคคลที่ชาญฉลาดและเป็นธรรม รวมทั้งนำความซื่อสัตย์และประสบการณ์การทำงานในชีวิตตำรวจที่ผ่านมาของแต่ละบุคคลมาประกอบการพิจารณาด้วย ก็จะทำให้เกิดการปรับตัวอย่างเป็นระบบและค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ

อันจะนำไปสู่ความมีดุลยภาพของการพัฒนาบุคลากรในที่สุด และในวงการตำรวจก็จะไม่มี ระบบศักดินาขวาจัด ที่มีการ “แบ่งแยกกันด้วยยศและชั้น” รวมทั้ง “ปิดกั้นโอกาสกันด้วยวุฒิการศึกษา” อย่างชัดเจน โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นอีกต่อไป
 
       
 
โดย : ตร.ผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 12 มกราคม 2558 14:49:31 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 558
 
       น่าจะใกล้แล้ว นะ
 
       
 
โดย : ?
โพสต์เมื่อ : 12 มกราคม 2558 10:23:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 557
 
       สุภาษิตจากอาจารย์ของผมท่านสอนผมว่าโง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยาก โง่มากๆ ก็ยากที่จะเป็นใหญ่
มานึกขึ้นได้ว่า บ้านเมืองเราก็แสดงว่ามันเต็มไปด้วยคนโง่นะซิมัวแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน มันถึงมีแต่คนโง่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดบ้านเมืองถึงวุ่นวะวุ่นวาย เพราะไม่มีโครยอมโง่หรือ(โง่ไม่เป็น)
โง่ไม่ถูกที่ถูกทางเรื่องที่ควรโง่เสือกไม่โง่ เรื่องที่ไม่ควรโง่เสือกโง่(ฉลาดแต่เรื่องโง่ๆ)
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 11 มกราคม 2558 20:47:26 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 556
 
        พอจะเปิดสอบ สัญญาบัตรเมื่อใด ก็จะปูดข่าวว่าจะ ให้โอกาสสวัสดิการ
ปรับเลื่อนพวก ป.โท ทุกครั้ง ตั้งแต่ รุ่นสอบ เจ็ดพัน/1.2.3. ทำให้ไข้วเขว ตัดคู่แข่ง
เป็นอย่างนี้อยู้เรื่อยทุกครั้ง(พอ สอบเสร็จพวกก็ว่า ป.โท เก่งจริงก็สอบเอาสิ) ล่าสุดก่อนจะเปิดรับ ป.ตรี- โท ภายนอกก็ปูดข่าว ป.โท
เสียให้ตื่นเต้น
จะได้ไม่ โวยวาย วิสัยทัศน์สุดยอดน่านับถือๆ
 
       
 
โดย : ตร.
โพสต์เมื่อ : 11 มกราคม 2558 09:30:09 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 555
 
       ข้าราชการตำรวจ “ชั้นประทวน” คือผู้ที่มียศสิบตำรวจตรีถึงดาบตำรวจ จะมีความปรารถนาในเบื้องต้นว่า ขอให้ได้รับการเลื่อนเป็นนายตำรวจ “ชั้นสัญญาบัตร” ติดดาวบนบ่า เป็น “นายร้อย” ก็พอแล้ว โดยที่ยังไม่ได้มองไปถึงการเป็น “นายพัน” “นายพล” แต่อย่างใด ...การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก้ปัญหาอย่างกลับตาลปัตร ด้วยการใช้วิธีรับบุคคลภายนอกผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี ป.โท เข้ามาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เสมือนเป็นการ “ดับฝัน” และเป็นการ “ปิดปาก” ตำรวจชั้นประทวนทั้งหลาย...ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมควรที่จะหันกลับลงมามองพวกเขาด้วยความเอาใจใส่และให้ความสำคัญอย่างที่พวกเขาควรจะได้รับ ให้ความเมตตา และความห่วงใย ทำนุบำรุงดูแล รักษาพวกเขาให้มีสภาพความเป็นอยู่และการทำงานที่ดีและเหมาะสม ทั้งควรปูหนทางไปสู่เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ให้พวกเขาสามารถหลุดพ้นจาก “ปลักของความน้อยเนื้อต่ำใจ” ให้ได้รับเกียรติ ความภาคภูมิใจเท่าเทียมกับข้าราชการอื่นๆ ด้วยการวางแนวทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรม แท้ที่จริงแล้ว ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นกำลังหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย กำลังพล ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด เป็นทั้งกล้ามเนื้อ แขนขา ในการลงแรงทำงาน และเป็นลำตัวที่คอยปกป้อง คุ้มครองอวัยวะสำคัญภายในทั้งหมดของร่างกายหรือองค์กรตำรวจ และที่สำคัญที่สุดพวกเขาเป็น “มดงาน” ที่รับภาระอันหนัก ในงานประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนใหญ่ไปปฏิบัติ เสมือนเป็นการ “ดับฝัน” และเป็นการ “ปิดปาก” ตำรวจชั้นประทวนทั้งหลาย
 
       
 
โดย : ชั้นประทวน
โพสต์เมื่อ : 9 มกราคม 2558 11:30:22 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 554
 
       บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและเป็นที่รักของประชาชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ยกระดับสวัสดิการด้านความเป็นอยู่ของตำรวจให้อยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง สร้างที่พักอาศัยให้
-จัดหาอุปกรณ์ พาหนะ เครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอกับจำนวนกำลังพล
-บริหารงานกำลังพลทั้งการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส
-ส่งเสริม แนะนำ ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพ
-ส่งเสริมภาพลักษณ์ กระบวนงาน มาตรการในการดำเนินงานบริการรับใช้ประชาชน
ทั้งหมดนี้ ได้แต่พูด และเขียนเรียงความ ให้ดูดีไปจนหมดวาระแต่ละสมัย ๆๆๆ... แล้วตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีตรงไหม ขนาดลงทุนไปศึกษาต่อ ป.ตรี.,โท,เอก ด้วยเงินทองของตนเอง...ให้ทัดเทียมกับหน่วยงานอื่น ยังไม่เคยได้รับการดูแล และยกระดับการแต่งตั้ง เลย
 
       
 
โดย : ตำรวจ
โพสต์เมื่อ : 8 มกราคม 2558 13:53:07 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 553
 
       ผลงานของตำรวจในระยะนี้กำลังอยู่ในช่วงกวดถู ซักล้างภายในบ้าน โดยยอมตัดแขนตัดขาตนเอง เพื่อเอาชีวิตให้รอด(ผู้บังคับบัญชา)เพื่อให้ภาพมันออกมาดูดีเป็นที่ยอมรับของใครต่อใครทั้งหลายเช่น นักการเมือง นักวิชาการ ข้าราชการฝ่ายอื่นๆตลอดจนประชาชนที่เป็นแรงเสียดสีวงการตำรวจ ใช่ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจแต่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะชั้นประทวนที่ฐานเงินเดือนน้อยๆถูกปล่อยปะละเลยมานาน เงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังหนี้สินรุงรัง ฆ่าตัวตายแทบทุกวัน ปัญหาคือเงินเดือนน้อยไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว เลยต้องไป***้หนี้ยืมสิน สุดท้ายเครียดหาทางออกไม่ได้ เจ้านายทั้งหลายรู้แล้วไม่มีปัญญาแก้ให้ สุดท้ายมันก็ฆ่าตัวตายกันเป็นแถว
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 7 มกราคม 2558 10:19:32 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 552
 
       ตอนนี้กำลังเป็นช่วงร้อยเมตรสุดท้ายมีการเบียดเสียด ปัดแข้งขัดขาป้ายอุจจาระกันวุ่นวะวุ่นวาย
โยนเผือกร้อนๆให้กันเป็นของขวัญรับปีใหม่๒๕๕๘ ใครปัดไม่ทันก็ซวยไป รับราชการมา๓๐ปีเพิ่งเห็น
ยุคนี้แหละวุ่นวายที่สุดมีแต่เรื่องปะดังปะเดเข้าหาตำรวจเรื่อยๆ เหตุผลง่ายๆคือองค์กรเราไม่มีพาวเวอร์ที่แข็งพอ ผู้นำไม่มีความรู้ความสามารถที่จะนำพาองค์กรของเราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ ก็สมควรที่เขาจเอาไปขึ้นกับท้องถิ่น ในส่วนตัวแล้วเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็น เพราะต่อไปจะได้ไม่มีการคอรัปชั่นในวงการตำรวจ จะมีโครงการที่มีงบประมาณสนับสนุน ไม่ใช่สั่งแต่ไม่มีงบประมาณให้อย่างปัจจุบันที่เป็นอยู่
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 7 มกราคม 2558 10:02:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 551
 
       ใจเย็นๆก่อนครับพี่น้องปโทขณะนี้ผู้บังคับบัญชาทั้งหลายกำลังวิ่งกันหางจุกตูดอยู่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ขุมไหนหรือรูไหนดี ใจเย็นๆนะรออีกแค่๙๙ปีเอง
 
       
 
โดย : ปโทใกล้จะเอก
โพสต์เมื่อ : 5 มกราคม 2558 16:39:15 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 550
 
       ทีย้ายกันจัดตำแหน่งนายๆใช้เวลากันจังเลย..เพราะอะไร...ผลประดยชน์..การวิ่ง..นี่คือชีวิตรตำรวจเปลี่ยนกันที่ย้ายบางกันที่....ล่าสุดย้ายเพราะป้ายจะขำๆกันไปถึงไหนป้ายมีมานานแล้ว..หาเหตุไม่เจอป้ายเลยซวย..เอาเวลามาจัดสวัสดิการดุแลลุกน้องผ่านกฎหมายบัยชีเงินเดือนให้เท่าของก.พ.โน่นถ้าแยกตัวเป็นบัญชีตัวเองยังด้อยกว่าของคนอื่นเขาก็อย่าแยกออกมา..แยกแล้วต้องเยอะกว่าสิ..ศักดิ์ศรี...อัยการผุ้พิพากษาแยกออกมาเพราะ...นี่ตำรวจแยกออกมาเพราะจะถอยหลังลงคลอง...อย่าแยกเลยกระโดดเกาะแท่งบัญชีเงินเดือนครูโน่นถ้าไม่ได้ครูน้อยเงินเดือนเกรียรหกหมื่น+ตำแหน่งหมื่นเอ็ด..ตำรวจเรา...คิดเอง..
 
       
 
โดย : 555
โพสต์เมื่อ : 4 มกราคม 2558 22:07:30 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 549
 
       ผู้บริหารก็สร้างภาพให้ตัวเองดูดีไง..ออกสื่อว่าส่งเสริมให้ ตร.ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม..พอรัฐบาลชดเงิน ปี 55-57 มีการกำหนดคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง แต่ อนุ ก.ตร.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คิดได้แค่ว่า ป.โท ต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจึงมีสิทธิได้รับเงินชดเชย..ฉะนั้น ผู้ที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยทุนตัวเองในวันเวลาที่ว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรทั้งสิ้น..
 
       
 
โดย : ป.โทอีกคน
โพสต์เมื่อ : 4 มกราคม 2558 08:08:26 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 548
 
       ***คนท่ีพูดมันไม่คิด พูดแล้วมันทำได้ก็ไม่ว่าหรอก ไม่รู้มันพูดเพื่อสร้างสวรรต์วิมานของมัน
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 2 มกราคม 2558 20:44:59 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 547
 
       ปีใหม่แล้วครับท่าน..ผบ.ตร.ผมขอให้ท่านมีความสุขบนความทุกข์ชั้นประทวนแบบนี้ตลอดไปนะคับผม..เพราะว่าท่านร่ำรวยเงินทองและยศฐาบรรดาศักดิ์เพียบพร้อมแล้วพูดอย่างไรก้อได้คับท่าน....
 
       
 
โดย : ตำรวจดอย
โพสต์เมื่อ : 2 มกราคม 2558 10:08:09 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 546
 
       การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชาปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็น และไม่ผลักความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา…การที่ข้าราชการตำรวจได้เสียสละเวลาว่างพร้อมเงินทองของตนเองไป ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาตนให้มีความรู้ ความชำนาญทันต่อเหตุการณ์ กลับไม่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพตำรวจ...นี่หรือองค์กรของตำรวจ...จะศึกษาต่อดีไหม หรือจะเก็บเงินไว้รอเกษียณ...
 
       
 
โดย : ตำรวจที่คิดจะศึกษาต่อ
โพสต์เมื่อ : 30 ธันวาคม 2557 14:58:54 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 545
 
       ***หัวดอมีแต่ว่าจะว่าจะว่าจะ***แม่งไม่เห็นพวก***ทำซักที***จะไม่รอ***
***หมดน้ำอดน้ำทนแล้ว***พวกเฉไฉไปเรื่องๆไม่มใีจุดยืน
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 29 ธันวาคม 2557 13:57:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 544
 
       กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อวานนี้เอง ได้มีนายพรานจำนวนมากอยู่คนเดียว เข้าไปในป่าทึบอันโล่งเตียน เค้าได้เจอสัตว์ป่าจำนวนมาก อยู่ตัวเดียว ซึ่งเป็นม้าดำตัวสีขาว และกระรอกขาวตัวสีดำ ซึ่งนายพรานได้ชักปืนสั้นอันยาวเหยียด และก็ได้ยิงไป 1 นัด ปัง! ปัง! ปรากฏว่ากระสุนโดนม้าที่หัวกระรอก และกระรอกก็ตาย แต่กระรอกก็ได้วิ่งถอยหลังไปข้างหน้า และนายพรานก็วิ่งตามกระรอกที่โดนยิงเข้าหัวไปโดนขา ปรากฏว่าเลือดได้ออกที่หางกระรอก เป็นรอยทางยาวที่มีระยะสั้นประมาณ 1 กิโลเซนติเมตร แต่นายพรานก็ได้จับม้าที่โดนยิงเข้าเข้าหัวกระรอกมาต้มกินในหม้อหุงข้าวแทน
.....นิทานเรื่องนี้โกหกหรือไม่.......
 
       
 
โดย : โกหก
โพสต์เมื่อ : 29 ธันวาคม 2557 13:18:08 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 543
 
       ผู้ใหญ่ ... อย่ามาแสร้ง ตีหน้า พูดจาอ่อนหวาน วันที่ผ่านให้มันผ่านไป ไม่อยากทวงหา หยุดแกล้งทำดี ใช้มารยา
หยุดตีหน้า แสดงวาจา ที่ไร้ประเด็น คนที่ดี สิ่งที่ดี มีเกลื่อนกลาด กลับไม่เห็นมั่วหมกมุ่น อยู่กับสิ่งที่เสแสร้ง เพื่อทำร้ายหยุดสร้างฉาก หยุดเล่นละคร หยุดทำลาย ไม่ละอายเลยกันหรือไง...เด็กๆ เบื่อหน่าย สวัสดิการก็แย่ๆๆๆ
 
       
 
โดย : ผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 29 ธันวาคม 2557 12:56:29 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 542
 
        ไม่ได้ดำเนินการ ป.โท หรอกครับ ช่วงนี้ภาระกิจรับบุคคลภายนอก ป.ตรี
สอบเป็นสัญญาบัตร...เรื่องของ ป.โท ถ้าท่านให้จริงป่านนี้ชัดเจนแล้ว
(อ้างรอแต่งตั้ง โยกย้ายเสร็จ ทั้งปีก็มีฤดูโยกย้ายตลอด)ยังดำเนินการ อบรมรุ่น 53 ปีและเปิด ป.ตรี ภายนอกได้
แสดงความคิดเห็นมากก็ไม่ได้
ถูกเหน็บกลับ.ว่าไม่ฉลาด.ทำใจ
 
       
 
โดย : ป.โท ภายใน
โพสต์เมื่อ : 29 ธันวาคม 2557 07:57:25 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 541
 
       สนับสนุน 540 นายใหญ่ท่ีประโยช์ตัวเองรีบจัง
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 28 ธันวาคม 2557 21:21:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 540
 
       ผ่านไป 2 เดือน หลังจาก ผบตร ออกมาแถลงข่าวจะคืนความสุข ให้ตำรวจชั้นประมวนที่มี วุติปริญาโท โดยให้กลับไป พิจรณาทบทวนทุกอย่าง เงียบกริ๊บ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีความเคลื่อนไหว ผมให้ตั้งข้อสังเกตุว่า ทำไม สมัย ผบตร เสรี ถึงทำได้ ทุกอย่างตั้งแต่การรับ สมัครไปจนถึง การอบรมเสร็จสิ้นภายใน1เดือน หลังจากได้ลั่นวาจา ออกไปแล้ว นี่ถ้าท่านจะทำจริงๆ ผมว่าท่านทำได้อยู่แล้ว ถึงเวลารึยังครับ ที่ตำรวจชั้นประทวนที่มีวุติปริญญาโท ที่จะต้องตบเท้ารวมพลังเข้า นี่ก็เหลือ เวลาอีก 10 เดือน ผบตร ก็จะเกษียนแล้ว แถมยังไม่พอ ยังเปิดรับ บุคลภายนอกผู้มี วุติ ปโท เย้ย บุคลภาย ในซะอีกหน้าตาเฉยเลย
 
       
 
โดย : ป.โท เมืองเหนือ
โพสต์เมื่อ : 27 ธันวาคม 2557 05:40:55 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 539
 
       คำพูดเป็นเพียงลมปาก แต่ก็เป็นลมปากที่สามารถสร้างเสริมเติมแต่งอะไรก็ได้ แล้วแต่เจ้าของลมปากนั้นจะจินตนาการหรือสรรสร้าง บางรายถึงกับสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นตุเป็นตะ เพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อ จะด้วยผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง เพื่อให้รอดพ้นจากสิ่งอะไรก็แล้วแต่ การกระทำของบุคคลนั้น หรือเพื่อความสนุกสนาน แต่ลมปากที่ว่านั่น ก็ทำให้คนที่สร้างสรรค์ กลายเป็นคนลวงโลกเอาได้ง่ายๆ คนประเภทนี้มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างชาติก็มีนิสัยแบบนี้เช่นกัน
 
       
 
โดย : ขงเบ้ง
โพสต์เมื่อ : 24 ธันวาคม 2557 14:03:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 538
 
       ความจริงที่แน่แท้ / ความจริงที่ถ่องแท้นั้น ให้เรามาเริ่มต้นด้วยการ “การปฏิบัติเพื่อข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริง การประกาศความจริงหรือการยอมรับในสิ่งที่ถูกต้อง ยอมรับในสิ่งที่มีอยู่จริง หรือ เหตุการณ์จริง” ในเวลานี้บางคนอาจจะพูดว่า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นความจริงอย่างแน่แท้ มันเป็นแค่การที่เรารับรู้และเป็นแค่ความคิดเห็นเท่านั้น
 
       
 
โดย : 007
โพสต์เมื่อ : 24 ธันวาคม 2557 13:36:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 537
 
       ปีหน้าคงชัดเจน ใจเย็นๆ
 
       
 
โดย : โท.นิติ
โพสต์เมื่อ : 23 ธันวาคม 2557 20:01:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 536
 
       ใครมีหลักเกณฑ์การรับสมัครสัญญาบัตร ป.เอก สมัย ผผบ.ตร.เสรีมั่งครับ
 
       
 
โดย : ดิงดอง
โพสต์เมื่อ : 23 ธันวาคม 2557 16:50:25 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 535
 
       เห็นว่าเป็นนโยบายขายฝัน ว่างั้น
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 22 ธันวาคม 2557 09:08:32 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 534
 
       จะครึ่งปีแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนเดิมลมๆแล้งๆ ก็ไม่เห็นจะแตกต่างจากก่อนๆหน้านี้เท่าไร ถามว่า ปฏิรูปอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร คำตอบเหมือนเดิมคือ สมบัติพลัดกันชม ทีใครทีมัน
 
       
 
โดย : ประทวนปโท ครับ
โพสต์เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557 20:56:42 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 533
 
       งานนี้อาจถูกแหกตา,เยื้อเวลากุศโลบายเพื่อไม่ให้ปโทร้องเรียนทำใจเถอะน้องๆมีทางเลือกที่ดีกว่าก็ไปยิ่งอยู่ยิ่งจนเลื่อยๆ ไม่นานเดี๋ยวก็คงจะเหลือซักครึ่ง
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557 20:39:12 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 532
 
        บางคนคิดว่าตนฉลาด...แต่ หลอกแม้กระทั้งตัวเอง
 
       
 
โดย : ืืืโท
โพสต์เมื่อ : 20 ธันวาคม 2557 10:35:10 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 531
 
       นายร้อย ป.โท มีข่าวความเคลื่อนไหวอย่างไรผู้ใดมีข้อมูลบ้าง
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 18 ธันวาคม 2557 16:29:55 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 530
 
       เห็นเขาว่า ไม่มีเรื่องนี้ งงครับ
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 18 ธันวาคม 2557 15:26:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 529
 
       ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลาย จะทำอะไรหรือแจ้งความคืบหน้าอะไรก็ทำเถอะครับ ผมเบื่อมาก อยากจะลาออกจากราชการแล้วเนื่องจากทำงานไปวันๆ โดยขาดสิ่งเร้าในการอยากทำ อยากคิด และอยากแก้ไขปัญหาต่างๆในสายงาน นี่คือความจริงครับ
 
       
 
โดย : ป.โท ที่เบื่อหน่าย
โพสต์เมื่อ : 18 ธันวาคม 2557 11:08:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 528
 
       คนบางคนอวดฉลาดพูดแต่งเรื่องโง่ๆ โดยไม่คิดว่าสิ่งที่พูดนะโง่ จนทำให้คนอื่นเห็นถึงความโง่ ทั้งที่หน้าตาดูเมือนกับฉลาด...เมื่อคิดจะเดินไปข้างหน้า โปรดอย่าหันมองกลับหลัง อย่างเสียดาย ...ข้าราชการตำรวจอย่างพวกเราที่ จบ ป.โท อย่าหวังอะไร... รีบหาทางให้เป็นข้าราชการตำรวจที่สะอาดขึ้นหรือดีขึ้น...
 
       
 
โดย : จริง
โพสต์เมื่อ : 12 ธันวาคม 2557 15:47:48 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 527
 
        สตช. ขาดแคลนบุคลากรผู้ม้ความรู้ครับ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิปตรีแล้ว รอดูนามสกุลผู้สอบได้ สอดแทรก
 
       
 
โดย : ป.โท ภายใน
โพสต์เมื่อ : 8 ธันวาคม 2557 14:51:31 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 526
 
        ทำใจนะครับ ท่านผู้คัดค้าน ป.โท ตั้งแต่ ท่านเฉลิมฯผลักดัน
ยังมีบทบาทอันทรงเกีรติ อันสูงยิ่ง...คงจะฝากฝัง
ถ้าหากท่านยังยึดติด ไม่ปล่อยวาง
 
       
 
โดย : จริง
โพสต์เมื่อ : 8 ธันวาคม 2557 10:22:05 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 525
 
       ใจเย็นๆ ครับถ้าเป็นของเราม้นก็เป์นของเราอยู่วันยังค่ำ แต่ถ้าไม่ใช่ของของเราดิ้นรนกันไปมันก็ไม่ใช่ของของเรานะครับ ทำดีเอาไว้ ไม่มีใครเห็นเราก็เห็นครับเป็นกำลังให้ทุกท่านนะครับ ชีวิตเราทำได้ดีที่สุดคือ การรอคอยครับ
 
       
 
โดย : ภนวัต
โพสต์เมื่อ : 8 ธันวาคม 2557 08:56:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 524
 
       ถ้าลาออกจาก กบขได้แล้วก็จะลาออกจากตำรวจแล้วทำงานมา ๓๐ปีพอดีเงินเดือนสองหมื่นนิดๆ รับบำนาญหมื่นกว่าบาทไปทำธุรกิจดีกว่าขืนอยู่ยิ่งจนลงเลื่อยๆ
สวัสดิการแย่มากๆจบปริญญาโทมา เข้าปีที่๖ แล้วไม่มีความหมายอะไรเลยวุฒิก็ไม่ได้ปรับเงินเดือนก็ต่ำ ยิ่งอยู่ยิ่งแย่ลงไปทุกวันบ๊ายบาย
 
       
 
โดย : ตำรวจไทยใจร้อน
โพสต์เมื่อ : 1 ธันวาคม 2557 20:28:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 523
 
       จุ๊หมาน้อยขึ้นดอย(หลอกให้ดีใจเล่นๆ)สร้างกระแสประชานิยม เคาะกะลาให้หมาดีใจ หลอกใช้ให้ทำงาน สวัสดิการหดหายย้ายล้างบาง สุดท้ายก็พากันแขวนคอตายกันเลื่อยๆเป็นวัฏจักรที่วนเวียนใน สตช.ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ถ้าไม่ผ่าตัดใหญ่ต้องรอวันตาย เพราะแผลมันเน่าแล้ว ต้องเอาตำรวจนำ้ดีเข้าไปแก้ไขทั้งระบบ
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2557 17:03:48 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 522
 
       เงื้อหง้าราคาแพง เอ้อๆอ้าๆ ถ้าเป็นนักมวยก็จดๆจ้องๆ เต้นรอบเวที ๓ รอบยังไม่ชกสักที จนคนดูหนีกลับบ้านหมดอะไรปานนั้น งานนี้ก็คงจะพอดี....อย่างที่ผมคาดการณ์ไว้
 
       
 
โดย : ปโทใกล้จะเอก
โพสต์เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2557 16:37:23 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 521
 
       ช้าอืดอาดยืดยาด ก็พอดีแหละพอคุณมาผมก็ไปพอดีซาโยนาระ
 
       
 
โดย : ปโทใกล้จะเอก
โพสต์เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2557 16:32:02 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 520
 
       ขอทราบความคืบหน้า ป.โท
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2557 12:34:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 519
 
       เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ 518 รีบหน่อยคับอย่างน้อยจะได้เป็นอนุสรณ์ความทรงจำดีๆก่อนเกษียณนะคับ
 
       
 
โดย : ลมเหนือ
โพสต์เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2557 21:48:30 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 518
 
       ท่านเจ้านายครับทำไมขับเคลื่อนเรื่องประทวนปโทช้าจังเลยครับตอนนี้ก็ระยะเวลาปาไป๒เดือนแล้วนะครับเหลืออีกแค่สิบเดือนเท่านั้นนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวพอมานึกขึ้นได้ว่าได้สั่งการให้ทบทวนการปรับวุฒิปโท ก็ดันมาหมดวาระเสียก่อน สงสารพวกปโทพี่ๆน้องๆที่ท่านได้ให้ความหวังพวกเขาเหล่านั้นไว้ กรุณารีบดำเนินการตอนนี้พวกเขาพร้อมทุกอย่างแล้วรอแต่ท่านเคาะระฆังเท่านั้นแหละ
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2557 21:43:25 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 517
 
       เห็นด้วยกับ ความคิดเห็นที่ 516 ถ้าไม่สนับสนุนองค์กรเดียวกันแล้วจะสนับสนุนใคร ถ้าผู้บังคับบัญชามีนโยบายในทางที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การที่ท่านแสดงความคิดเห็นแบบเปรียบเทียบท้าทาย ไม่เข้าใจว่าท่านคิดอะไรอยู่ แล้วท่านเองเสียประโยชน์ตรงไหน หรืออย่างไร ท่านเองก็สามารถที่เพิ่มคุณวุฒิให้กับตัวเองได้เหมือนกัน ผมเองก็ไม่ได้จบ ป.โท หรอกครับ แต่ผมเห็นด้วยถ้าสิ่งที่ผู้บังคับบัญชามีนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ต่อบุคลากร ให้เทียบเท่าหน่วยงานอื่นๆ ผมว่าดี และมีประโยชน์ ไม่เห็นมีข้อเสียอะไรเลย เปิดใจกว้างๆ ครับ
 
       
 
โดย : ป.ตรี นิติราม
โพสต์เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2557 17:05:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 516
 
       ความคิดที่514คิดได้แค่นี้..ที่บ้านนอกเค้าว่าจบป.3ครึ่งไก่แลกออก..แค่ในองกรค์ตัวเองยังมีแนวความคิดแค่เนี่ย..จงพัฒนาแนวความคิดใหม่ได้แล้ว..ลืมตาดูหน่วยหรือองกรค์อื่นๆด้วย..ใจกว้างๆ..มองความคิดในทางบวกบ้าง..เข้าใจ
 
       
 
โดย : ป.4
โพสต์เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2557 14:28:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 515
 
       คิดบวกไว้ทำงานตามหน้าที่นโยบายแต่ละท่านไม่เหมือนกันคืนความสุขที่หายไปไม่ได้เสียมีแต่ได้เรียนต่อไปเถอะน้องพี่53ยังไม่สมัครใจไปอบรมเลยรอป.โทเทอมหน้าไปสมัครป.เอกเอาไว้หลังยศดร.แจ่มกว่า
 
       
 
โดย : ภูสอยดาว
โพสต์เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2557 11:06:56 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 514
 
       486 เขาไม่ได้กลัวว่ากลุ่มพวก ปโท จะไปแย่งสอบแข่งกับพวก ปตรี หรอก เดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวพวก ปโท มาสอบแข่งแย่งตำแหน่ง ในประวัติศาตร์พวก ปโท ติดสัญญาบัตรสักประมาณ 5เปอร์เซ็นต์ จะถึงหรือป่าวยังไม่แน่ใจ ตัดไปเลยกลุ่ม ปโท ไม่อยู่ในสายตาเลย กลุ่มนี้เมื่อสอบแข่งกะเขาไม่ติดจึงออกมาเรียกร้องสิทธิต่างต่างนานา
 
       
 
โดย : ฟหกด่าสวง
โพสต์เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2557 09:36:32 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 513
 
       น่าจะเปิดสอบอีกสักตรั้งนะ ปโท เพราะเว้นวรรคมานานมากแล้วได้มาฟรีๆไม่ค่อยมีเท่าไรจะเปิดให้สอบอีกสักครั้งก็ไม่แปลก(ว่าไหม๊)และไม่มีใครว่าหรอก
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2557 19:10:24 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 512
 
       ผมติดตามมาตลอดแต่ยังไม่มีความชัดเจนอะไร แต่อยากเสนอแนะหลักเกณฑ์ง่ายๆอย่างน้อยตำรวจจะได้มาให้ความสำคัญต่อการศีกษาเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเช่น สำรวจว่าตร.จบ ป.โทเท่าไร ถ้ามากเกินไปเอาอายุราชการมากำหนดเพื่อให้ครบตามอัตราที่ต้องการ และถ้ารุ่นไหนอายุราชการเท่ากันแต่จบ ป.โทมากก็ให้สอบภายในแต่สงวนสิทธิ์คนที่สอบไม่ได้ให้บรรจุรุ่นต่อไป ประโยชน์จะทำให้ตำรวจพยายามศึกษาหาความรู้แล้วเอาความรู้นำมาบูรณาการในการทำงานให้หน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์ สามารถเชิดหน้าชูตากับส่วนราชการอื่นว่าตำรวจก้อจบป.โท ปล.ใครมีข้อเสนอเพิ่มเติมกรุณาของความคิดเห็นด้วย
 
       
 
โดย : ตำรวจเมืองคอน
โพสต์เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2557 20:22:49 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 511
 
       ยาหอม
กลายเป็นยาดม ยาลม ยาหม่อง อีกแล้ว
 
       
 
โดย : ดาบ ป.โท ทำงานหนักกว่าสัญญาบัตรบางนายอีก
โพสต์เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2557 19:10:05 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 510
 
       มองว่าความคิดเห็น504 509 เป็นแนวคิดเดียวกันเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มี ขอให้สร้างความดีสู่สังคม ผมจะขอบคุณมากๆไม่มีไม่เป็นไร แต่ขอให้ตำรวจรักกัน เป็นไปได้ก็สร้างสุข เป็นไปไม่ได้ก็ให้ทุกข์กับผู้น้อยขอให้ทุกคนตั้งหมั้นอยู่ในความเป็นจริง ขอบคุณครับ
 
       
 
โดย : ป.โทเมืองเหนือ
โพสต์เมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2557 17:39:54 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 509
 
        ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ... รวมถึงไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์
ใดๆเกี่ยวกับ ป.โท ทั้งสิ้น ..มีเพียงแนวคิด
 
       
 
โดย : จริง
โพสต์เมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2557 10:43:14 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 508
 
       หลักเกณฑ์อายุราชการกี่ปี ป.โท
สัญญาบัตร
 
       
 
โดย : ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต
โพสต์เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2557 18:02:03 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 507
 
       พวกบ้ามากกว่า
ลงข่าว ป โท ไม่ชัดเจน
เชื่อเถอะเอาเวลาราชการ
ไปทำงานส่วนตัวรวยทุกคน
ป โท ไม่ต้องหวัง อยู่แดกเงินเดือน
แต่ละเดือน สบายกว่า
 
       
 
โดย : 2345
โพสต์เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2557 11:03:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 506
 
       ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนจบ ป. โท ประมาณ 4000 กว่านาย ถ้าโครงการนี้มึจิงท่านๆคิดว่าจะได้หมดหรือเปล่าคับ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าได้ไม่หมด สุดท้ายใช้อะไรเป็นเกณฑ์คับ ผมแจ้งเลย คือ 1 อาวุธโส 2 สอบ ท่านคิดว่า ป.โทตามนโยบายท่านผบ.จะได้กี่คนคับ(ท่านคิดว่าตำแหน่งว่างรอง สว เหลือเท่าไหร่คับ) อ้างอิงจากที่รับชั้นประทวนภายในล่าสุดรับแค่ 500 คนภายนอกรับ450คน ผมเดาว่านะจาเหลือไม่เยอะสรุปน่าจะได้ไม่เกิน 500 คนถ้าโครงการนี้มีจิงๆนะคับ หนังสือที่อ้างอิงท่านผบ.ใช่คำว่าทบทวนนะคับ สรุปก็ยังไม่ชัดเจน ผมจึงขอเรียนท่านว่าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกคับ เพราะคนจบป โทเยอะแต่ตำแหน่งมีน้อยกว่าคนจบ แต่ผมเชื่อว่านายร้อยภายในยังไงก็ต้องเปิดแน่ในอนาคตชัวคับล้านเปอเซ็น อ่านหนังสือเถอะคับ อย่าหวังน้ำบ่อหน้าเลยคับ สู้ๆคับ
 
       
 
โดย : ตาสว่าง
โพสต์เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2557 09:21:42 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 505
 
       งานนี้ถ้า ผบ.ท่านทำสำเร็จ ที่ผ่านมาก็เป็นเพียงลมปากของ รองนายกฯ คนนั้นสิ
 
       
 
โดย : คนเมือง
โพสต์เมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2557 17:32:15 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 504
 
       แจ้งข่าว ป.โท....ตามที่ ผบ.ตร.สั่งการให้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ ประทวน ป.โท เลื่อนเป็นสัญญาบัตรนั้น....ขณะนี้ระดับ รอง ผบ.ตร.ลงมา ยัง รรท.อยู่ จึงยังไม่มีอำนาจเต็มในการดำเนินการ ต้องรอให้โปรดเกล้าฯก่อนถึงจะดำเนินการใด้....ถามว่า มีไหม...มี...ทำไหม...ทำ...แต่รอโปรดเกล้า...ประมาณไหน...ชัดเจนไม่เกิน พ.ย. นี้....หลักเกณฑ์....ยังไม่ได้กำหนด...ไม่ต้องเชื่อตามข่าวที่ได้รับมา..เพราะยังไม่ได้พิจารณา...อาจจะ อย.ร.5ปีขึ้นก็เป็นไปได้ทั้งหมด.....ผมถามย้ำจากน้องที่หาข่าวมา...ก็เท่านี้.....ความชัดเจนมีเท่านี้...ส่วนท่านอื่นที่สอบถามคนในคนสนิทตามสายของท่านอาจจะรู้ลึกกว่ผม....ดังนั้นก็ต้องรอกันต่อไปนะครับ....ความหวังและความชัดเจนเริ่มเกิดแล้วครับท่าน
 
       
 
โดย : ตำรวจผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2557 14:43:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 503
 
       ได้หมดนะคับ ลงที่บช.เดิมเหมือนรุ่นเน กำลังขออัตราจาก กพ ที่ค้างอยู่ประมาณ2หมื่น ฟังมาอีกทีโปรดวิเคราะห์ด้วยคับ
 
       
 
โดย : ^_^
โพสต์เมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2557 13:31:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 502
 
       ขอข้อแนะนำจะอบรม 53 แล้ว ใจอยากจะรอป.โทอยู่ ผู้รู้ช่วยแนะที มีจริงเปล่าครับ เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มทุนหรือเปล่า จบกศน.เขาติดร.ต.ท.แล้ว ป.โท ยังถุกฝังอยู่ใต้ดิน จะหัวจะก้อยอยากให้จบ ๆ
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2557 11:07:47 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 501
 
       ข่าว มีกลุ่ม ป.โท เข้าสอบถามผู้บังคับบัญชาแล้ว เป็นเพียงแนวทางที่เสนอและสนองโดยสรุปว่า
1.ผบ.ตร.ถือเป็นภาระเร่งด่วน
1.กำลังหาแนวทางอัตรากำลัง รอง สว.อก. ทั่วประเทศ โดยเปิดสอบสนามเล็ก (ป.โท)
2. ป.โท เสนอ ขอ อายุราชการ 15 ปีขึ้น (ผู้บังคับบัญชารับทราบ นำไปเก็บคิดละ) แค่นี้แหละครับ ใครมีข้อมูลเพิ่มบอกด้วย
 
       
 
โดย : ดาบอย่างภูมิใจ
โพสต์เมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2557 09:33:16 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 500
 
       พอแล้ว ป โท
ไม่ต้องทำงาน
นอนกินเงินเดือนไปแต่ละเดือน
ยังได้อีกหลายล้าน
จาก ตร
 
       
 
โดย : ดอ อี ดี
โพสต์เมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2557 08:09:25 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 499
 
       ปโท นายเขามีโครงการให้แต่บุคคลภายนอกเท่านั้น(ตำแหน่งและอัตรากำลังต้องให้ตรงกับท่ีลูกท่านหลานเธอ)เรียนจบมาเท่านั้นถึงจะมีเหมาะสม และมีตำแหน่งให้ ตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้ ส่วนบุคคลภายในต้องรออานิสงค์จากตรงนั้น แม้เศษเสี้ยวพวกเราก็ยอมรับกันได้จริงไหม๊
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2557 20:46:12 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 498
 
       จะจบ ป.เอกแล้วครับ แต่ผมไม่เคยคิดเรียกร้อง ได้แต่ทำงานในหน้าที่ สมัครใจไปใต้ บาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ ไปเสี่ยงตั้งแต่เริ่มมีมวลชนเสื้อเหลืองเรื่อยมา ครูแดร์ รางวัลดีเด่นของจเร รางวัล ตร.ขวัญใจประชาชน ฯ ผมได้มาหมด เรียนป.โท_เอก ไม่เบียดบังเวลางาน เงินส่วนตัว ใครไม่เห็นแต่นาย พี่น้องในที่ทำงานรู้ว่าน่าจะเป็นนายตำรวจได้แล้ว แต่ผมเฉยๆ ทำไงก็ได้ให้องค์กรไม่อายองค์กรข้างเคียงก็พอ แต่ต้องมาเห็นเลือด ตร.ด้วยกันมาคิดต่างไม่พอถากถางกันอีก มันเวทนา ช่วยกันทำให้องค์กรเดินหน้าอย่างมีคุณธรรมดี จะได้ไม่ด้อยกว่าหน่วยอื่นมากกว่าที่เป็นอยู่เลย เรื่องยศ ให้ไม่ให้ผมคนหนึ่ง ข้ามพ้นไปแล้ว
 
       
 
โดย : ป.โทครึ่ง
โพสต์เมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2557 17:43:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 497
 
       ใครอยู่ใกล้นายช่วยกระตุ้นนายหน่อยครับให้เร่งดำเนินการแล้วช่วยแจ้งข่าวด้วย
 
       
 
โดย : ตำรวจผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2557 10:22:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 496
 
       ศาสตราจารย์ปิ่น มุทุกัณฑ์ เคยสอนเอาไว้ว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่ถ้าพูดแล้วคำพูดเป็นนายของเรา
 
       
 
โดย : ปโทใกล้จะเอก
โพสต์เมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2557 09:59:17 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 495
 
       อยากให้ป.โท ได้สัญญาบัตร เพราะประเภท 53 ปี ยังได้ แล้ว ป.โทก็น่าจะได้
 
       
 
โดย : คนนอก
โพสต์เมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2557 15:56:10 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 494
 
       พูดไปพอให้พ้นๆตัวเองไปอย่างนั้นแหละ รอต่อไป อยู่แค่ปีเดียว คงทำไม่ทันมั้ง ถ้าทำได้ถือว่าเก่งมากทีเดียว
 
       
 
โดย : ส
โพสต์เมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2557 21:38:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 493
 
       รัฐบาลที่แล้ว....รถไฟความเร็วสูง 400 กม/ชม.
รัฐบาลชุดนี้.....รถไฟรางคู่ 80 กม/ชม.(อืดเหมือนเรือเกลือ)
ฟังเสียงดู.......ถึงก็ช่าง.. ไม่ถึงก็ช่าง.(คิดไวแต่ทำช้าๆ )
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2557 20:11:29 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 492
 
       ระยะนี้ค่อยเพลาๆลงหน่อยเพราะเจ้านายไม่ค่อยว่างเป็นช่วงวิ่งเต้น เจ้านายมัวแต่ไปเฝ้าโผ กลัวโผพลิก เห็นพวกนายๆเขาคุยกันว่าวิ่งฝุ่นตะหลบ เส้นใครสายมัน น่าเห็นใจ บ้างก็วิ่งขึ้น บ้างก็วิ่งอยู่(ป้องกันแชมป์) งานนี้เงินคงสะพัดน่าดู
 
       
 
โดย : ปโทใกล้จะเอก
โพสต์เมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2557 16:40:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 491
 
       หากเป็นจริง สังคมคงจะเปลี่ยนคำพูดจากเดิมตำรวจก็แค่ ม.๖ เป็น ป.โท น่าภูมิใจแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคัฟ รีบเลยคัฟท่าน
 
       
 
โดย : ดาบเก่าๆแก่ๆ ม.๖
โพสต์เมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2557 15:17:23 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 490
 
       เพื่อนๆที่อยู่ในสำนักงาน ผบ.ตร.หรือกองอื่นๆแจ้งข่าวสารด้วยครับ
 
       
 
โดย : รอ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2557 13:11:04 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 489
 
       ยาดม ยาหม่อง
 
       
 
โดย : ว
โพสต์เมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2557 21:38:16 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 488
 
       เขาจะสำรวจข้อมูลอีกเมื่อไหร่น้อรู้สึกว่าผมส่งไปเป็นครั้งที่108แล้วมั้งไม่เห็นจะไปถึงไหนเลยผมแกะกรอบมันเข้าๆออกๆจนกรอบมันฟังหมดแล้วก็ยังไม่ได้ปรับสักที่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนความเห็นที่484นั่นแหละรอจนจะครบ60แล้วหละ
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2557 21:19:41 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 487
 
       จากประสบการณ์ด้านข้อมูลข่าวสารลับลวงพรางเรื่องการปรับวุฒิปโทที่หาข้อมูลมาเกือบ๖ปีแล้วที่ไม่มีการปรับวุฒิมีแต่เพียงแนวคิดผ่านผบ.ตร.มาไม่รู้จักกี่คนต่อกี่คนไม่เห็นสำเร็จซักทีครั้งนี้ก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะพวกเราก็รู้ดีอีกเหมือนกันว่าตำรวจเราทำอะไรยืดยาดระบบระเบียบขั้นตอนเยอะ(วันสต๊อบเซอร์วิสไม่รู้จักนำมาใช้)และเดี๋ยวก็อ้างว่าตำแหน่งไม่มีรองรับเพราะปตรีเลือกไปหมดแล้วเข้าอีรอบเดิม
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2557 21:05:33 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 486
 
       จะทำอะไรก็รีบๆหน่อยอย่ามัวแต่รีๆรอๆชักช้าเห็นไหมปตรีเปิดสอบอีกรอบแล้วปโทมัวแ่ต่ประกาศอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนสักที กลัวจะเป็นยาหอมอีกตามเคยเข้าอีรอบเดิมคือพอประกาศสอบปตรีก็มักจะมีข่าวปโทมาแว่วๆเพื่อหรอกไม่ให้ปโทไปสอบแข่งขันเหมือนครั้งก่อน
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2557 20:54:00 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 485
 
       C
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2557 22:35:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 484
 
       ช่องนี้ไม่รรู้นายระดับบิ๊กได้อ่านบ้างไหมครับ คือกระผมจะเชื่อคำพูดของท่านอีกครั้งอยากรู้ว่าวาจามีมีสัจจะไหม คนอื่นมี่ผ่านมาไม่มีสัจจัะไม่รู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินได้ไงถ้าทำได้จริงคงจะได้ใจจาก ตร.ป.โทอย่างมากๆเลยเป็นพระเอกในดวงใจพวกผม ถ้าเป็นแค่ลมปากครั้งนี้กระผมก็ชอลาออกจาก ตร.เพราะอยู่ต่อไม่ได้แล้วคล้ายๆประสาทหลอนเสียสุขวุภาพจิตในเมื่อเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากองค์กรณ์แล้วไฉนประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมได้อย่างไรครับ ยิ่
 
       
 
โดย : ยุติธรรม
โพสต์เมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2557 10:20:28 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 483
 
       ระเบียบ ป.โท มี หรือยังครับ
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 31 ตุลาคม 2557 22:13:48 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 482
 
       ตำรวจเหนื่อยกันมานานแล้วสมควรให้อะไรกับตำรวจชั้นผู้น้อยบ้างเพราะงาน 90 เปอร์เซ็นมาจากข้างล่าง นายมีแต่สั่งกับรับความชอบ สมควรแล้วที่จะประบ ป.โทเป็นสัญญาบัตร ผมเห็นด้วยครับ
 
       
 
โดย : ตำรวจผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 31 ตุลาคม 2557 13:49:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 481
 
       หากเป็นจริงก็แสดงความยินดีกับพวกพี่ๆเขาครับ พวกเราอย่ามาทะเลาะกันเลยครับ ทำไมต้องใช้คำว่า ป.โทเก่งจริงก็สอบแข่งกับ ป.ตรี จ่าดาบให้ได้สิ ทั้งๆที่คุณจบทั้งป.ตรี (คุณเป็นบัณฑิตนะครับ การศึกษาพัฒนาคนครับ) ไม่ไช่นาย ก. นาย ข. หรือว่าคุณไช่ กรุณาคิดซักนิดหนึ่งครับก่อนพูด
 
       
 
โดย : ตำรวจชายขอบ ป.เอกครับ
โพสต์เมื่อ : 31 ตุลาคม 2557 10:18:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 480
 
        ประกาศรับแล้วครับ จากกองการอัตรา
รับสัญญาบัตร บุคคลภายนอก 450 ตำแหน่ง สอบ 15 ก.พ. 58
รอดูนามสกุลผู้สอบได้
 
       
 
โดย : ภายใน
โพสต์เมื่อ : 31 ตุลาคม 2557 10:15:49 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 479
 
       เห็นด้วยหลายความคิดนะครับ แต่ถ้าให้ดี ให้ผู้บังคับบัญชา สรุปตรงๆ ว่า จะให้หรือไม่ให้ ป.โท จะสอบ หรือจะทำอะไร ให้ชัดเจน ไม่งั้นความคิดที่แตกแยก นะเวลานี้ อาจทำให้เกิดผลเสียด้านความสามัคคีได้นะครับ
 
       
 
โดย : นายดาบคนหนึ่ง
โพสต์เมื่อ : 30 ตุลาคม 2557 19:03:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 478
 
       555
 
       
 
โดย : 3t
โพสต์เมื่อ : 30 ตุลาคม 2557 16:40:40 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 477
 
       ข่าวป.โท หากเป็นความจริงก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ด้วยความจริงใจ
 
       
 
โดย : ป.ตรี ซื่อตรง
โพสต์เมื่อ : 30 ตุลาคม 2557 14:18:09 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 476
 
       ซื้อคนด้วยใจ ซิ้อใจด้วยเงิน ซื้อเงินด้วยแผน ซ้อแผนด้วยนโยบาย ท่าน ผบ.ตร.ท่านได้ใจตำรวจป.โทไปแล้ว
 
       
 
โดย : ตำรวจประทวนปริญญาโท ทำงานบริหาร
โพสต์เมื่อ : 30 ตุลาคม 2557 09:35:57 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 475
 
       เห็นด้วยครับ
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 30 ตุลาคม 2557 09:29:42 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 474
 
       ผมเห็นด้วยกับ คาวมคิดที่ 449 และ 450 ถ้าเป็นจริงผมล่ะคนหนึ่ง
 
       
 
โดย : ป.โท อายุราชการ 29 ปี
โพสต์เมื่อ : 29 ตุลาคม 2557 21:22:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 473
 
       ๑.สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถให้ยศ สัญญาบัตร ตำรวจอายุ ๕๓ ปี โดยไม่ยึดถือในเรื่องคุณวุฒิ ก็น่าจะให้ตำรวจ ที่จบ ป.โท ที่พร้อมในเรื่องคุณวุฒิได้ (วัยวุฒิอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ใกล้เคียงได้ )
๒.ที่มาของตำรวจสัญญาบัตรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็มีความหลากหลายอยู่แล้ว เช่น จาก ร.ร.นายร้อย , จากสาย รพ.ตำรวจ ,จากการสอบภายใน ,จาก นักกีฬา ,จาก ด.ต.อายุ ๕๓ ปี ,จากการสอบภายใน สายจ่า ดาบ และป.ตรี ถ้ามี ป.โท อีก หนึ่งอย่างก็คงไม่ใช่เรื่องเสียหาย อยู่ที่ว่าจะกำหนดให้ทำงานในด้านใดจึงจะเหมาะสมเพราะนโยบายก็บอกว่าส่งเสริมการศึกษาอยู่แล้ว ไม่น่าจะไปฟังเสียงนกเสียงกา ที่คอยค้าน ( สามารถทำวิจัยได้ว่ามีผลประโยชน์กับตำรวจได้มากแค่ไหนในแต่ละกลุ่มสัญญาบัตร )
๓.ยอมรับว่า ป.โท ก็มีจุดดี จุดเสีย อยู่บ้าง เช่น วัยวุฒิถ้าอายุน้อยก็อาจจะขาดประสบการณ์ ( ข้อนี้สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมได้โดยให้มีอายุราชการที่สูงขึ้น ตามเหมาะสม ) ถ้ามีข้อครหาว่าทำไม ป.โท ถึงไม่สอบแข่งขันให้ได้นั้น การเรียน ป.โท บางคณะไม่ได้ตรงกับวิชาที่สอบ ซึ่งเป็นตัวแปรให้มีจุดด้อยกว่าผู้ที่จบ ป.ตรี สายตรงกับการสอบได้ เช่น บางคนจบนิติศาสตร์ ป.ตรี ก็จะมีความได้เปรียบ ป.โท แต่ ป.โท ได้มีการยกระดับกระบวนการในการคิดหาเหตุและผลที่ดีเป็นจุดเด่นที่จะใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อตำรวจ
๔.ในเรื่องของการสอบแข่งขันนั้น ถึงแม้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดประโยชน์กับตำรวจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ บางคนที่สอบได้ก็เพราะเก่งในการทำข้อสอบเนื่องจากได้รับการติวมาอย่างดีจากสำนักติวต่างๆ แต่การทำงานบางที่อาจไม่มีคนติว ต้องหาประสบการณ์เอง ซึ่งคนที่อยู่นานกว่าก็จะมีประสบการณ์มากกว่าจึงควรให้เครดิตในเรื่องประสบการณ์บ้าง (คนอยู่นานกว่าอาจจะสอบทำข้อสอบไม่ได้แต่ทำงานได้ )
๕.ข้อนี้อยากให้เพื่อนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อเติมตามอัธยาศัย.........
 
       
 
โดย : ป.โท อีกคน
โพสต์เมื่อ : 29 ตุลาคม 2557 17:56:23 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 472
 
       ผมว่าผู้บังคับบัญชาคิดถูกแล้ว ที่ยังมองเห็นชั้นผู้น้อยที่มีความรู้ความสามารถเพื่อยกระดับเทียบกับองค์กรอื่น และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตำรวจไทยในการใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาองค์ของตนต่อไป
 
       
 
โดย : ป.ตรี กาญจนบุรี
โพสต์เมื่อ : 29 ตุลาคม 2557 12:56:54 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 471
 
       ผู้บังคับบัญชา คือผู้กำหนดนโยบาย ไม่อยากให้ทะเลาะกันอาชีพตำรวจ คือ ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน ผู้ที่ใกล้ชิดประชาชน อยากเห็นวงการตำวจไทยก้าวหน้าต้องช่วยกันครับ พี่น้อง
 
       
 
โดย : ตำรวจ
โพสต์เมื่อ : 29 ตุลาคม 2557 06:42:47 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 470
 
       สมควรให้ครับป.โทสัญญาบัตรจะได้ให้หน่วยงานอื่นรับรู้ว่า ตร.ก็มีการศึกษาสูงให้ความสำคัญกับการศึกษาจะไ้ดัให้ตร รุ่นหลังรักการศึกษา ทุกวันนี้หน่วยงานอื่นๆยังงงกับตำรวจคนที่ดิ้นรนเรียนหนังสือไม่มีความก้าวหน้าตรงข้ามกับคนที่ไม่เรียนเลยกลับมีความห้นา งงงงง
 
       
 
โดย : รักเพื่อน
โพสต์เมื่อ : 29 ตุลาคม 2557 01:42:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 469
 
       เอะอะๆคุณก็ท้าสอบแข่งขันใช่ซิสอบได้แล้วจะตุยอย่างไงก็ได้โดยไม่ฟังเหตุผลทุกวันนี้ ปชช.ไม่ใช่ต้องการ ตร.โดยการสอบแต่พวกเขาต้องการ ตร.ที่จริงใจสามารถที่จะดูแลและพึ่งพาอาศัยได้อย่ามากระแนะดระแนเลยเพราะ ตร.ที่ได้สัญญบัตรโดยไม่ต้องสอบเยอะแยะคุณเป็นตร.ร่าจะรู้พวกผมอายุจัก50แล้วคงแข่งจะไม่ไหวแล้วตอนหนุ่มๆอายุ25ปีวีรับ300คนนานๆจะสอบคั้รงเลยพลาดโอกาศหวังว่าจะเข้ามจนะครับ
 
       
 
โดย : รักเพื่อน
โพสต์เมื่อ : 29 ตุลาคม 2557 01:14:03 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 468
 
       ผมเห็นด้วยกับแนวความคิด ที่ 464 ท่านที่ใช้นามว่า คนเมือง...............
.....อย่าอิจฉากันเลยครับ เป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่จะทำให้องค์กรตำรวจพัมนาไปในทางที่ดี
 
       
 
โดย : ประทวน ...ไม่ได้จบ ป.ตรี ป.โท
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 21:24:12 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 467
 
       จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ที่มีคุณวฒิในระดับอื่นด้วยเพราะ ป.โท โดนดองมา 7 ปีแล้ว ทั้งที่เรียนก็ใช้ทุนตัวเอง เมื่อเทียบกับหน่วยงาน อปท.ใช้ทุนหน่วยงาน พอจบมาสามารถนำมาปรับในตำแหน่งที่สูงขึ้น ถ้ามีการปรับจริงก็จะทำให้ ตร.ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็นจุดเปลี่ยนทำให้หน่วยงานอื่นมอง ตร.ด้านการศึกษาที่สูงขึ้นเพราะส่วนใหญ่เขาจะมองว่าตำรวจจบแค่ ม.6 ทั้งที่จริงจบ ป.ตรี-ป.เอก ก็เยอะแต่เพียงแค่ประทวนรับ วุฒิ ม.6 และในการศึกษาเพิ่มเติมในภายหลังก็ไม่ได้ปรับเหมือนครู เพราะว่าระเบียบต่างๆก็มาจากคนกำหนดเองถ้าจะแก้ไขก็ได้ คนที่คุณวุฒิ ป.ตรี ,ป.โท, ป.เอก ก็ปรับเงินเดือนให้ หน่วยงานอื่นยังมีงบประมาณปรับ แต่ละหน่วยงานก็สำคัญหมด จะทำให้องค์กรตำรวจเท่าเทียมองค์กรอื่นเขา

 
       
 
โดย : ป.โท เมืองศรี
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 20:47:56 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 466
 
       ผมเห็นด้วยกับแนวความคิด ที่ 464 ท่านที่ใช้นามว่า คนเมือง
 
       
 
โดย : ฟ้าลิขิต ตำรวจ ม.6
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 18:50:28 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 465
 
       ไม่มีความเห็นใดๆเลย ผู้ที่เรียน จบตรี โท เอก ไม่ได้มาเบียดบังเงินผมเรียนครับ ผมเลยไม่เดือนร้อน ผมใจกว้างครับ สนับสนุนครับให้เขามีความก้าวหน้า
 
       
 
โดย : 2513
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 18:15:57 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 464
 
       ผมก็ไม่เข้าใจนะพอมีข่าว ป.โท ขยับจะต้องมีผู้มีความคิดเห็นมากมาย ทั้งที่ผู้บังคับบัญชาเขาอยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่เห็นความสำคัญ การที่เขาจะมีนโยบายอะไร ผมว่าผมก็ไม่เดือดร้อนนะ เงินเดือนผมก็ไม่ถูกลดนะ ผมก็ว่าดีนะที่เขาเห็นความสำคัญ เผื่อวันหนึ่งผมหรือท่านอื่นก็อาจจะมีโอกาสบ้าง หยุดทะเลาะกันเถอะครับ จะมาแบบไหนเป็นหน้าที่ของผู้กับหนดนโยบายเขา
 
       
 
โดย : คนเมือง
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 18:08:08 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 463
 
       ทำไมตำรวจไม่สามัคคีกัน.อิจฉากันอย่างนี้ตำรวจจะดูแลคนอื่นได้เหรอ..เพื่อนผมเป็นตำรวจไม่เห็นว่าไง..ทำงานและรับชอบในงานก็ไม่เก็นเพื่อนลำบาก..จับป.โทเช่นกันไม่เห็นบ่นอะไร
 
       
 
โดย : เพื่อนตำรวจ
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 17:42:24 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 462
 
       ผมเห็นด้วยกับท่านผู้บังคับบัญชาที่มีแนวความคิดที่ดีๆ เห็นหน่วยงานอื่นๆเขาก็มีการปรับเงินเดือน ป.โท แต่เห็นหน่วยงานองค์การตำรวจเรานี่แหล่ะ แปลกกว่าเพื่อนตำรวจที่ จบไม่ได้ปรับตามคุณวุฒิ นี่แค่มี มีแต่เขียนกันไว้ว่าเงินเดือนแรกบรรจุ คุณดูหรือเปล่าหล่ะ แค่เสนอแนวความคิดก็มาคัดค้านกันไปต่างๆนานา ผมจบม.6 ยังไม่เดือดร้อนเลย ป.ตรี นี่แหล่ะเจ้าปัญหาที่พบมา ปล่อยให้ท่าน ผบ.ตร. ดำเนินการไปเลย ไม่ตางอะไรเงินเท่าเดิม แค่มีดาวเท่านั้น *****
 
       
 
โดย : ฟ้าลิขิต ตำรวจ ม.6
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 16:56:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 461
 
       เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญได้มาก ถ้าดำเนินการๆ
 
       
 
โดย : คนนอก
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 14:39:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 460
 
       ก็เปิดสอบแข่งขันกันสะก็หมดเรื่อง จะปตรีปโท จะจบไม่จบ วัดระดับความรู้ความสามารถ ถ้าปโทเขาเจ๋งจริงก็สอบแข่งกันติ แบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกะคนที่ไม่มีตังเรียนต่อปโทอะดิ สอบไม่ติดก็มาเรียกร้องสิทธใช้ไม่ได้
 
       
 
โดย : สอบติครับ
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 13:07:14 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 459
 
       แล้ว ปตรีนิติฯล๊ะ มันด้อยกว่า ปโท สาขาอื่นฯตรงไหน ทำไมผู้บังคับบัญชาถึงมองไม่เห็นคุณค่ากะเขาบ้าง เห็นมีแต่พวก ปโท ซึ่งมีแต่สาขาที่เรียนเพื่อให้จบระดับ ปโท เพียงเท่านั้นเอง
 
       
 
โดย : ผู้่น้อย
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 13:00:42 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 458
 
       เพียงแค่ ผบ. ให้เอาโครงการมาทบทวนเอง ยังไม่ได้อนุมัติซะหน่อย อย่าพึ่งค้านตีโพยตีพายกันไปใหญ่โตกันเลยคับพี่น้อง อาจจะเป็นแค่ยาหอมก็ได้
 
       
 
โดย : tt
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 11:56:28 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 457
 
       คืนความสุขให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา นับเป็นเรื่องที่ดีมาก เพิ่มบุคคลกรที่มีวิสัยทัศน์ได้มีโอกาส ในบทบาทของตน
 
       
 
โดย : เยี่ยม
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 10:25:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 456
 
       ไม่ได้อิจฉากับท่านที่จบ ปโท หรอกคับ ถ้าท่านเก่งจิงแน่จิง
มีความพร้อมที่จะเป็นสัญญาบัตร แล้วทำไมไม่สอบให้ติด
เหมือนคนอื่นเขาละ นี่หรือมีความพร้อม สอบแข่งกะพวกจ่าดาบยังไม่ติดหรือพวกไม่จบปริญญา แสดงว่าท่านยังด้อยกว่าคนอื่นฯ
 
       
 
โดย : ไม่ได้อิจฉา
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 09:03:22 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 455
 
       เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ กับตำรวจปริญญาโท ตำรวจชั้นประทวนที่มีอายุราชการมากเกิน 20 ปีขึ้นไป ที่มีความพร้อมด้านประสพการณ์ในการทำงานมานานๆ ไม่ต้องไปเรียนรู้งานอีก แค่อบรมนิดหน่อยก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธืผล เพื่อบรรลุเป้าหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้
 
       
 
โดย : ฟ้าลิขิต ตำรวจ ม.6
โพสต์เมื่อ : 28 ตุลาคม 2557 06:06:05 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 454
 
       องุ่นเปรี้ยว ประมวลจริยธรรม ๒๕๕๑ หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านถึงหรือยังครับ จะพัฒนาตัวเองไม่ต้องมีใครมาบังคับ และผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่สนับสนุนทั้งนั้น
 
       
 
โดย : ตำรวจไทย
โพสต์เมื่อ : 27 ตุลาคม 2557 17:50:02 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 453
 
       เห็นด้วยครับ ผมเห็นพี่เขาจบ ป.โท ตั้งใจทำงาน ทำงานเก่ง รู้งานในหน้าที่ดีทุกอย่าง หน้าที่รับผิดชอบก็เยอะ การตรวจงานตามตัวชี้วัดก็ผ่านตลอด เงินเดือนก็สูงไป ส.2 ส.3 ถึงจะติดยศก็ไม่ได้กระทบเงินเดือนหรอก ไม่เหมือนคนที่สอบได้บางคนเอาแต่อ่านหนังสือ ติวอย่างเดียว ออกมาแค่บันทึกการตรวจยึด จับกุม ก็ยังทำไม่เป็น ต้องให้พี่เขาบอกอีก
 
       
 
โดย : คนไม่จบ ป.โท
โพสต์เมื่อ : 27 ตุลาคม 2557 13:18:17 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 452
 
        ดีมากครับ ถ้าให้ความสำคัญ คุณวุฒิ และวัยวุฒิ ตร.ที่มีความมุมานะอุตส่าห์สละกำลังทรัพย์ กำลังใจ หาช่องทางศึกษาหาความรู้ยกระดับให้ตนเอง และหน่วยงานดูไม่น้อยหน้าวงการอาชีพอื่น ที่มีผู้เพิ่มเติมคุณวุฒิ
 
       
 
โดย : เห็นดี
โพสต์เมื่อ : 27 ตุลาคม 2557 11:26:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 451
 
       อย่าอิจฉากันคับ โอกาสของใครของมัน ตร.ด้วยกันทั้งนั้น
 
       
 
โดย : tt
โพสต์เมื่อ : 27 ตุลาคม 2557 10:22:11 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 450
 
       เห็นควรให้ เพราะที่ทำงานผม ตร.ที่ จบ.ป โท เป็นงาน ทำงานเก่ง มีระเบียบวินัย อายุ ระหว่าง 40-50 ปี เป็นใหญ่เป็นโตคงไม่ถึง รอง ผกก.ฯ
 
       
 
โดย : ความหวัง ยังมี
โพสต์เมื่อ : 27 ตุลาคม 2557 10:09:29 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 449
 
       ข่าวป.โท ถ้าเป็นจริงก็ดีใจด้วยนะครับ ผมไม่อิจฉาตร.ด้วยกันครับ ดีซะอีกได้คนมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ผมว่าดีกว่าเอาคนด้อยความรู้หรือเด็กวานซืนมาเป็นผู้บังคับบัญชานะ ความคิดส่วนตัวครับ ขอโทษด้วยถ้าไม่ถูกใจใคร
 
       
 
โดย : ป.ตรี ซื่อตรง
โพสต์เมื่อ : 27 ตุลาคม 2557 09:07:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 448
 
        ให้ยศ+ลดอก +ได้ครับพี่ + ดีครับนาย + สบายครับผม + เหมาะสมครับท่าน+ เอาไปสองขั้น =คืนความสุขให้ชั้นประทวน
 
       
 
โดย : นะนะจะ
โพสต์เมื่อ : 26 ตุลาคม 2557 11:42:03 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 447
 
       เมื่อก่อนผมเคยเป็นชั้นประทวน ตอนนี้นี้ผมเป็นสัญญบัตรแล้วเพราะผมตั้งใจอ่านหนังสืออ่านมากมาก แต่งานก็ไม่เสีย รู้จักแบ่งเวลา ถ้าท่านรู้จักการแบ่งเวลา อดทน และมีความตั้งใจที่จะสู้้ในการสอบ รับรองคุณจะต้องชนะแน่นอน เอาวัยวุฒิ และคุณวุฒิ วางเอาใว้ แล้วหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน อ่าน อ่าน แล้วก็อ่าน
 
       
 
โดย : คนตั้งใจ
โพสต์เมื่อ : 26 ตุลาคม 2557 11:06:09 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 446
 
       เห็นแก่ตัว
พอได้ดาวไป เดี๋ยวก็เรียกร้องกันอีก ว่า จบปโท มันต้องได้ดีกว่าคนอื่น มันต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ เชื่อเหอะกลุ่มนี้ต้องมีการเรียกร้องไม่มีที่สิ้นสุด
 
       
 
โดย : ไม่เห็นแก่ตัว
โพสต์เมื่อ : 26 ตุลาคม 2557 10:58:38 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 445
 
       สอบครั้งที่ผ่านมาเห็นพวกพี่น้อง ดาบ จ่า จบมั่ง ไม่จบมั่ง ม6 ปตรี ปโท เขาตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือกันเพื่อจะสอบแข่งขันกัน แต่ขณะเดียวกันก็มีพวก กลุ่ม ที่เป็นพวกชุบมือเปิป อยากได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบ ท่านคิดว่าเหมาะสมแล้วหรือ
 
       
 
โดย : คนคนหนึ่ง
โพสต์เมื่อ : 26 ตุลาคม 2557 10:54:21 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 444
 
       ก็ผมขี้เกียจอ่านหนังสืออะ รับน้อยด้วย สอบไกลอีกต่างหาก เลยเรียกร้องสิทธิดีก่า ได้ไม่ได้ช่างมัน 555555
 
       
 
โดย : xFm
โพสต์เมื่อ : 26 ตุลาคม 2557 10:45:47 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 443
 
       คนจบ ปโท สอบแข่งกับเขาไม่ติด ต้องมาตีเกราะเคาะเป่า เรียกร้องหาสิทธิ ทุกชนิดที่ต้องได้ โดยไม่ต้องสอบ มันเอาเปรียบกับ ตร.ที่ไม่มี ปโท มันไช่ความคิดของคนที่ จบ ปโท เหรอ
 
       
 
โดย : ไม่เห็นด้วย
โพสต์เมื่อ : 26 ตุลาคม 2557 10:40:21 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 442
 
       ปโท สอบไม่ติด ก็รออายุ53 เดี๋ยวก็ได้ติดดาว เทห์ด้วย
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 26 ตุลาคม 2557 10:34:33 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 441
 
       สิทธิตำรวจ มีเหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจบ ม3 ม6 ปตรี ปโท ปเอก ประทวน สัญญาบัตร กิน นอน ร้อน หนาว เหมือนกันหมดทุกคนละครับ ที่ไม่เหมือนกันคือ ความคิด น้องจบ ปโท พี่ขอแนะนำให้น้อง อ่านหนังสือหาความรู้ให้เยอะเยอะ ใครเขาจะทำอะไรก็กัน เขาปล่อยพวกพี่พี่เขาทำ แต่ถ้าน้องคิดว่าน้องจบ ปโท แล้วน้องอยากจะเป็นสัญญาบัตร แล้วทำไมน้องไม่สอบภายนอกเป็นสัญญาบัตรล๊ะ แต่เมื่อน้องเลือกทางเดินเส้นทางนี้แล้ว พี่ว่าน้องต้องเดินตามทำนอง ตามกรอบ ระเบียบ เชื่อพี่ อ่านหนังสือให้เยอะเยอะ ขยันหาความรู้ใหม่ใหม่ แล้วน้องจะประสพความสำเร็จในชีวิต และสมกับที่น้อง จบปริญญาโท พี่ขอให้น้องโชคดี(ถ้าทำตามคำแนะนำของพี่ )
 
       
 
โดย : รักอาชีพ
โพสต์เมื่อ : 26 ตุลาคม 2557 09:31:01 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 440
 
       ความคิดผมน๊ะครับ ถ้าท่านใดที่จบปโทรแล้วอยากติดดาวท่านก้อต้องขยันอ่านหนังสือสอบแข่งขันกะเขาให้ได้ พอสอบไม่ได่ไม่ติดก้อตีโพยตีพายให้ ตร.อนุมัติ ชวนกันร้องเรียน ปาวประกาศ รวมตัว ประท้วง โปรดใช้จิตวิญญาณที่มีอาชีพตำรวจด้วย ใช้ความมานะหาความรู้ อ่านหนังสือให้มาก จะได้สอบแข่งกะคนอื่นเขาได้ ใช้วุฒิ ปโท ให้ถูกให้ควร ไม่ไช่ออกควานหาหมู่หาพวกรวมกันเรียกร้องสิทธิต่างฯกับผู้บังคับบัญชาบีบบังคับให้ได้มาซึ่ง ดาว (ที่ท่านไม่มีความสามารถสอบแข่งกับ ตร.ท่านอื่นได้) นี่หรือความคิดของคนที่จบ ปโท ที่มีความคิดเอาแต่ได้ แล้วเมื่อท่านได้ ก้อคงไม่พ้นที่จะรวมตัวเรียกร้องเอาสิ่งต่างฯอีกนานับประการที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผมเห็นแต่กลุ่ม ปโท เท่านั้นที่มีแต่เรียกร้องสิทธิต่างนา และเป็นประจำอยู่ทุกสมัยและทุกสถานการณ์ เป็นกลุ่มที่ อยากติดดาวมากที่สุด โดยไม่ต้องมีการสอบ(ไม่ต้องเสียเวลาอ่านหนังสือ)
 
       
 
โดย : ผู้ไม่จบ ปโท
โพสต์เมื่อ : 26 ตุลาคม 2557 09:08:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 439
 
       กรณีตำรวจที่จบ ป.โท ผมขอชื่นชมในความมุมานะและ ความเพียรพยายามอย่างสูงที่พวกท่านสำเร็จการศึกษา แต่องค์กรตำรวจนั้น เป็นองค์กรที่มีผลประโยชน์ มากมาย ฉะนั้น พวกท่านทำดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งท้อแท้หรือท้อถอย จงมุ่งมั่นต่อไป อย่างน้อย ประชาชนอย่างผมก็มองพวกท่านอยู่ อยากเห็นตำรวจไทยมีความรู้ให้เยอะๆจะได้รับใช้ประชาชนอย่างมีเกียรติ ไม่อยากเห็นเด็กๆหน้าใสๆทำงานไม่เป็น การศึกษาก็น้อย มารับใช้ประชาชน ครับ อยากเห็นการพัฒนาที่สูงขึ้น
 
       
 
โดย : ประชาชนคนรักตำรวจ
โพสต์เมื่อ : 25 ตุลาคม 2557 22:47:10 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 438
 
       แจ้งข่าวให้พี่น้องปโทเราทราบว่าขณะนี้ ผบตร ได้มีหนังสือสั่งการให้ ผบช.สกพ
นำเรื่องประทวนผู้มีวุฒิปโทมาทบทวนอีกครั้งเมื่อวันที่22ต.ค.2557จึงให้ทุกท่านเตรียมจัดส่งเอกสารแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเพื่อจะได้ไม่พลาดในเที่ยวนี้ส่วนรายละเอียดคาดว่าสัปดาห์หน้าคงมีรายละเอียดแจ้งให้ทุกภาคทราบขอขอบคุณเจ้านายทุกท่านที่แจ้งข่าวดีให้ทราบขอบคุณอย่างยิ่งครับผม
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 25 ตุลาคม 2557 17:49:42 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 437
 
       ต้องรอสักนิด
 
       
 
โดย : มีความพยายาม
โพสต์เมื่อ : 25 ตุลาคม 2557 10:30:25 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 436
 
        ขอ ใจเย็นๆ อาจมีหลักเกณฑ์ ใดๆออกมาสำหรับ ประทวน ป.โท
ถูกใจ /ไม่ถูกใจ ท่านใดบ้าง..อย่างน้อยมีความเคลื่อนไหว ท่านให้ความสำคัญแล้ว
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 25 ตุลาคม 2557 07:10:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 435
 
       ขอเป็นกำลังใจทุกท่าน
 
       
 
โดย : กำลังใจ
โพสต์เมื่อ : 22 ตุลาคม 2557 21:58:50 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 434
 
       433 ที่ผมแสดงความเห็นของ430ผมไม่อยากให้มองว่า ม.3 สอบได้ ป.โท สอบไม่ได้
แต่ผมอยากเห็นองค์พัฒนาคนในด้านการศึกษาครับ
ถ้าองค์มองเห็นผมว่าตำรวจทุกคนจบ ป.ตรี ขึ้นไปโดย ตร.ไม่ต้องลงทุนครับ
แต่ถ้าเป็นบริษัท ไม่พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ส่วนใหญ่ เจ๊ง ครับ
 
       
 
โดย : ภูผาหมอก
โพสต์เมื่อ : 21 ตุลาคม 2557 21:53:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 433
 
       คมทั้งกวาย
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 20 ตุลาคม 2557 19:38:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 432
 
       ผมแสดงความเห็นของ430 การที่คนเราจะสอบได้หรือไม่ได้ มันไม่ต้องแสดงออกแบบนี้หรอก
ผมว่าคนที่เขามีมานะเรียนสูงขึ้นก็น่าจะส่งเสริมเขานะ การที่คุณแสดงความเห็นแบบนี้ผมว่าคุณดูถูกคนอื่นเขามากกว่านะ หรือว่าคนอย่างคุณไม่ชอบการพัฒนาตัวเอง
 
       
 
โดย : ภูผาหมอก
โพสต์เมื่อ : 20 ตุลาคม 2557 12:52:15 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 431
 
       ทุกคนอยากก้าวหน้าครับ ทุกคนมีสิทธิ์ มีสิทธ์ถาม ความเจริญก้าวหน้าของตนเอง ถ้าท่านไม่เรียนจบ ป.โท ท่านไม่เข้าใจหรอก ก็ควรอยู่ของท่านไป ถ้าอยากอ่านก็เปิดอ่าน จะให้เขาไปสอบแข่งขันกับน้องเพิ่งเรียบจบมาได้อย่างไร ถ้าประสพการทำงานสู้ได้ครับ แต่ถ้าสอบแข่งอย่างนี้ก็คงมีสิทธิ์รอดไปได้ครั้งละ คน สองคนครับ
 
       
 
โดย : ภนวัต
โพสต์เมื่อ : 20 ตุลาคม 2557 11:39:09 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 430
 
       คนจบ ป.โท อยาเป็นนายร้อยตำรวจ เขาก็เปิดสอบครับเมื่อกี๊ ท่านไม่ทราบเหรอครับ ป.โท ท่านต้องเก่งกว่าดาบ จบ ม.สาม ถ้าสอบไม่ติด อย่าเอ็ดไป อายเขา ส่วนทหาร สิบเอกเป็นจ่าได้ก็สุดยอดแล้ว
 
       
 
โดย : ด้วยความเคารพ
โพสต์เมื่อ : 20 ตุลาคม 2557 07:29:07 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 429
 
        ขอเรียกร้องให้พวกเราชาวปโทช่วยกันเขียนเรียกร้องให้รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ จันโอชา ปรับยศให้โดยผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัดช่วยกันเขียนเยอะๆ แล้วส่งไปตู้ปณ.1111ส่วนผมส่งไปแล้วเป็นไปรษณียบัตรจำนวน 100แผ่นกำลังจะดูว่าสนง.ตร.จะแก้ไขอย่างไรต้องให้นายกเรียกไปอบรมสักหน่อย

 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 19 ตุลาคม 2557 23:32:04 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 428
 
        มาอีกแล้วครับอายุ 53ปีเตรียมติดดาวบางคนจบแค่ม.3เมาและเทะยังได้ติดทำงานไม่เป็นเหนื่อยใจวงการตำรวจ เรียนจบถึงปริญญาโทสำนักงานตำรวจไม่สนใจเลยต่อไปตำรวจไม่ต้องไปเล่าเรียนขอให้รออายุ53ปีเดี๋ยวสำนักงานตำรวจก็ติดให้หน่วยงานอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วเจ้านาย................
 
       
 
โดย : ประทวนปโท ครับ
โพสต์เมื่อ : 19 ตุลาคม 2557 23:22:55 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 427
 
       สนับสนุนความคิดเห็น ๔๒๑
 
       
 
โดย : ไกลปืนเที่ยง
โพสต์เมื่อ : 19 ตุลาคม 2557 10:28:39 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 426
 
       ภารกิจสกัดกั้นความเจริญก้าวหน้าของตร.ป.โท คงจะเป็นผลงานชิ้นโบว์แดง ของผบช.บางคน ละมั้งครับ พี่น้อง ครับไม่เป็นไรคอยฟังข่าวอีกไม่นานพวกเราจะได้ร่วมกันเผาแบงค์กงเต๊กอุทิศไปให้เขาแล้วละใจเย็นๆมันอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอก


 
       
 
โดย : hopewin
โพสต์เมื่อ : 10 ตุลาคม 2557 22:22:39 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 425
 
       อยากให้เปิดสอบภายใน ในส่วนของตร.ป.โท บ้าง ครับ เจ้านาย
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 9 ตุลาคม 2557 13:52:23 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 424
 
       สอบรุ่น 500 ที่ผ่านมา ผู้สอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 80 มียศ ส.ต.อ.ลงมา เพราะเพิ่มวิชา ภาษาอังกฤษและคณิต(เหตุผล)เข้ามา แล้วอย่างนี้ตำรวจรุ่น ด.ต. หรือปู่ ด.ต.จะได้ไหมเนี๊ยะ ขั้นก็เต็มแล้ว ไป ส.2 ส.3 กันแล้ว
 
       
 
โดย : ป.โทบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 9 ตุลาคม 2557 12:35:54 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 423
 
       ขอสนับสนุนความคิดเห็น 421 มากๆๆๆๆครับ
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 9 ตุลาคม 2557 11:49:33 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 422
 
       แสดงความคิดเห็นคุณที่จบ ป.โทนะครับ ผมก็จบป.ตรียส ส.ต.ต.
ผมว่าไม่เหมาะนะน่าจะปล่อยให้เป้นเรื่องขิงความสามารถน่าจะดีกว่าเพราะ ส.ต.ต. เขารับวุฒิ ม.6ถ้าอยากได้สิทธิพิเศษควรไปสมัครงานหน่วยอื่นน่าจะได้สิทธินะครับ
 
       
 
โดย : หลิว
โพสต์เมื่อ : 8 ตุลาคม 2557 19:51:47 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 421
 
       เรียน ผู้บังคับบัญชา ค่ะ
ท่านใดก็ได้เป็นกระบอกเสียงให้หน่อย อยากจะให้พิจารณาคัดเลือก ร.ต.ต.โดยใช้อายุราชการ 30 ปี จบ ป.ตรี ดีกว่า ร.ต.ต.อายุ 53 ปี ค่ะ เพราะรุ่นน้องที่เข้ามาทีหลังได้เป็นผูุ้บังคับบัญชาก่อนตำรวจรุ่นพี่เสียอีก ขอบคุณค่ะ
 
       
 
โดย : ณัฐ
โพสต์เมื่อ : 8 ตุลาคม 2557 18:13:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 420
 
        อดทน อดกลั้น ครับอย่างไรก็ยังคงเป็นตำรวจ..ถ้าเราเลิกศรัทธา
และไม่รักรักกันเอาไว้บ้างแล้วไซร้...แมวที่ไหน มันจะมารักและเข้าใจเรา
..นอกจากเมีย
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 7 ตุลาคม 2557 13:41:32 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 419
 
       ภารกิจสกัดกั้นความเจริญก้าวหน้าของตร.ป.โท คงจะเป็นผลงานชิ้นโบว์แดง ของผบช.บางคน ละมั้งครับ พี่น้อง
 
       
 
โดย : โท ลูกชาวนา
โพสต์เมื่อ : 6 ตุลาคม 2557 09:12:26 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 418
 
        สง.ตร.ก็เป็นอย่างนี้แหละ ตำรวจมีความรู้ มีคุณธรรม มีหลักคิดที่ดีไม่ยอมรับ เพื่อเอาไปพัฒนา สง.ตร. ไปยอมรับตำรวจที่ทำอะไรไม่ได้แล้วมาเป็นสัญญาบัตร(เราไม่ได้ว่าตำรวจนะ) แค่นี้ไม่อยากพูด นี่คือความอยุติธรรมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันอะไรกันวะระยำจริงๆแกล้งมองไม่เห็นค่าของคน สาธุขอให้***พวกข้างบนมันจงมองไม่เห็นไปชั่วโคตรของพวกม้นทั้งหมด
 
       
 
โดย : hopewin
โพสต์เมื่อ : 5 ตุลาคม 2557 19:18:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 417
 
       ามที่มติ ครม.และท่าน ดร.ร.ต.อ.เฉลิม แจ้งว่าจะปรับให้ ตร.ผู้มีคุณวุฒิ ป.โท เลื่อนขั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร นั้น ผมเห็นว่าเหมาะสมทุกประการ ทั้งประสบการณ์การทำงาน และคุณวุฒิ จะเที่ยบได้กับข้าราชการหน่วยอื่น ๆ เขา ตำรวจไม่ได้จบแค่ ม.๓,ม.๖ แล้วครับ
รีบเลยครับ ขนาดตำรวจอายุ ๕๓ ปี ท่านยังให้เลื่อนขั้นเลย แล้วผู้มีวุฒิปริญญาโท ก็สมควรอย่างยิ่งทุกประการ ครับ

 
       
 
โดย : hopewin
โพสต์เมื่อ : 5 ตุลาคม 2557 19:07:42 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 416
 
       สักวันรอโอกาสประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 
       
 
โดย : ตำรวจไทยไม่ใช่ขี้ข้า........
โพสต์เมื่อ : 29 กันยายน 2557 20:09:06 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 415
 
        ป.โทมีการฝากฝังกันเรียบร้อยแล้ว ทำใจนะครับ
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 29 กันยายน 2557 09:16:20 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 414
 
       ปิดไปเลยไม่เห็นจะแก้ไขอะไรได้อย่างนี้ต้องล้มกระดานพับเสื่อขายกันดีกว่า
 
       
 
โดย : ตำรวจไทยไม่ใช่ขี้ข้า........
โพสต์เมื่อ : 27 กันยายน 2557 21:54:22 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 413
 
       ถึงท่านผู้บังคับบัญชาระดับสูงทุกท่าน ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆเรียนจบปโทมา 6 ปีแล้วนะครับยังไม่เห็นจะพิจารณาปรับวุฒิให้เลยจบช้ากว่าเพื่อนๆเพียงปีเดียว ตอนนี้เพื่อนๆเขาติดนายพันไปแล้วตั้งเกือบหมดแล้ว มันชั่งห่างไกลกันลิบลับขนาดนี้ทำไมมันถึงไม่มีความเป็นกฎเป็นเกณฑ์ ไม่มีมาตรฐานเอาซะเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยน ผบ.ตร.ไม่รู้จักกี่คนต่อกี่คนก็ยังเป็นแบบเดิมผู้มีวุฒิปโท ยังต๊อกต๋อยเป็นชั้นประทวนอยู่เลย พวกท่านทั้งหลายมัวแต่ทำอะไรกันอยู่ถึงไม่ใส่ใจกับเรื่องอย่างนี้ หรือมัวแต่จิบวายฉลองตำแหน่งกันอยู่ เลยมองไม่เห็นโอกาสความก้าวหน้าของตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท สาธุๆเกิดมาชาติหน้าระวังจะมองไม่เห็นนะครับ แต่ถ้าคิดได้ก็ยังไม่สายรีบๆดำเนินการซะทีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ที่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงาน ถ้าไม่มีลูกน้องพวกนี้จ้างท่านก็ไม่มีโอกาสขึ้นสู่ตำแหน่งสูงๆได้หรอก และเพื่อให้เขาได้จารึกไว้เป็นเกียรติเป็นศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าตำรวจที่จบปริญญาโทก็มีเป็นจำนวนมากเหมือนหน่วยงานอื่นๆเขาบ้างไม่ใช่วุฒิต่ำๆอย่างที่เขาเคยดูถูกดูแคลนตำวจเหมือนที่ผ่านๆมา ผมเชื่อว่าภาพลักษณ์ของตำรวจจะดีขึ้นในสายตาของประชาชนโดยเฉพาะความเชื่อมั่น/ความศรัทธาจะมีสูงมาก
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 17 กันยายน 2557 22:33:50 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 412
 
       อนาคตตำรวจไทยของเราคงจะรับผู้มีวุฒิป4มาเป็นตำรวจเพราะเท่าที่สังเกตุดูแล้วระยะหลังๆมานี้จะรับผู้มีวุฒิต่ำลงมาเลื่อยๆอีกหน่อยก็จะไม่กำหนดวุฒิแล้วละเผลอๆเขมรหรือพม่าอาจจะสมัครเป็นตำรวจไทยก็ได้เพราะจะเข้าสู่เออีซีแล้วจะได้ประหยัดค่าจ้างดีไหมครับเจ้านายจะได้ให้เขายึดประเทศไทยไปซะเลย งง.มากๆบริหารจัดการกันยังไงเอาหัวลงดินเอาตีนขึ้นฟ้า คุณทำในสิ่งที่ขัดกับหลักการที่คุณเรียนมาเขาให้ พุทเดอะไล้ท์แมนออนเดอะไล้ท์จ๊อบ แต่คุณดันไป
"put the rong man on the rong job" อย่าให้หมดศรัทธา,เสียดายที่มีความรู้ความสามารถแต่ขาดหลักการและตวามกล้าตัดสินใจหน่วยงานเราเลยไม่ค่อยไปถึงไหนเท่าที่ควร
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 9 กันยายน 2557 22:16:24 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 411
 
       เกิดเป็นตำรวจประทวนไทย จงทำใจเถิด เขาไม่เน้นความสามารถ และคุณวุฒิ เขาเน้นบุญญาบารมีที่ตระ***ลสะสมมา ตาสียายสา อย่ามาแบ่งวาสนาของลูกพวกท่านๆทั้งหลายเลย
 
       
 
โดย : ตร.ประทวน น้ำดีป.โท ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน
โพสต์เมื่อ : 6 กันยายน 2557 19:04:11 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 409
 
       วงการ ตร.ตราบใดที่นายยังไม่พูดว่า คุณไม่เอามาให้ผม ปัญหาของ ตร.ยังแก้ไม่ได้หรอกคับ เชื่อเถอะvkpxp
 
       
 
โดย : บำรงค์
โพสต์เมื่อ : 5 กันยายน 2557 20:12:29 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 408
 
       อโหสิกรรม
 
       
 
โดย : ไม่จองเวร
โพสต์เมื่อ : 5 กันยายน 2557 16:13:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 407
 
       คนดีมีความรู้ความสามารถแต่ขาดโอกาส สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เหมาะสำหรับคนดีมีคุณธรรม เหมือนที่มาเคียววิลลี่ เปรียบเทียบไว้ว่า การจะอยู่ได้ในสถานที่แห่งนี้ต้องเป็นนักบุญในคราบสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ถึงจะอยู่ได้ตลอดลอดฝั่ง มันจึงเป็นสันดานที่ติดตัวตำรวจมาจนถึงปัจจุบันชอบทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับคำพูด และถ้าพูดแล้วมักจะไม่ทำ
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 2 กันยายน 2557 21:09:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 406
 
       เส้นสายของใครของมัน ทุกวันนี้ความรู้ความสามารถไม่ต้องพูดถึง
ดูว่าเด็กใครมีตั๋วไหม หิ้วกระเป๋าเจมส์บอนมาหรือเปล่า ระยำจริงๆ
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 2 กันยายน 2557 20:57:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 405
 
       อัปยศอดสูหดหู่หมดกำลังใจไร้ความรู้สึกทุกวันนี้ทำเพื่อประคับประคองให้หมดยก ทั้งๆที่เหลืออายุราชการอีกประมาณ สิบปีต่างกับคนที่อายุราชการเหลือแค่ปีเดียวสองปีแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตแทบตายอัปยศอดสูแหงนมองแต่ฟ้าไม่เคยก้มหน้ามองดิน ไมเคยมองเห็นความสำคัญชั้นผู้น้อย
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 30 สิงหาคม 2557 19:04:07 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 404
 
       ไม่ปรับยศแต่ปรับเงินเดือนก็ยังดี..ปี 53,55-57 การปรับชดเชยยังต้องมีข้อแม้ว่า ป.โท ต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจึงจะปรับชดเชยได้...คิดได้แค่นี้จริงๆ
 
       
 
โดย : ป.โทอีกคน
โพสต์เมื่อ : 30 สิงหาคม 2557 07:29:14 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 403
 
       ทำงานตามหน้าที่ไปตามสั่ง ไม่ถูกนายด่าก็สบายใจแล้วครับ เปิดสอบยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยจะไปสู้ใครเขาได้ ขอให้ทุกคนโชดดีครับ ใครพร้อมกว่าก็รับปครับเมื่อได้เป็นแล้วขอให้รักษาภาพรักองค์กรด้วยนะครับ ไม่ใช่ลืมว่ามาจากอะไรครับ ทุกคนหวังไปไกลแต่จะไปถึงหรือไม่ก็แล้วแต่บุญวาสนาของตนครับ
 
       
 
โดย : ภนวัต
โพสต์เมื่อ : 29 สิงหาคม 2557 10:50:47 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 402
 
       จะจบปเอกแล้วอีกไม่เท่าไร ถ้าเอาวุฒิปตรีไปสอบแข่งกับน้องๆเดี๋ยวเพื่อนๆมันจะล้อเอา ***ชัดๆมันไม่โง่ก็บ้าแล้ววะพี่น้อง
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 26 สิงหาคม 2557 20:36:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 401
 
       ยุคนี้มันเป็นยุคของข้าราชการประจำ ทำอะไรได้ก็รีบๆทำเสียเถอะท่านผู้มีอำนาจท่านผู้กุมอำนาจก่อนที่จะไม่มีโอกาสดำเนินการก่อนที่นักการเมืองจะเข้ามากำหนดนโยบายให้ท่านเดินและขอฝากน้องๆปโทด้วยก็แล้วกันส่วนเราsay-goodby58
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 25 สิงหาคม 2557 19:23:17 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 400
 
       ขอเรียกร้องให้พวกเราชาวปโทช่วยกันเขียนเรียกร้องให้รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ จันโอชา ปรับยศให้โดยผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัดช่วยกันเขียนเยอะๆ
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 25 สิงหาคม 2557 19:07:38 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 399
 
       เขาประกาศรับสมัครแล้วครับ ทั่วประเทศ 500 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 25 ส.ค. - 4 ก.ย. 2557
 
       
 
โดย : ป.โท บ้านนา
โพสต์เมื่อ : 25 สิงหาคม 2557 14:30:19 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 398
 
       (พล.ต.อ.อชิรวิชย์ ต้องการให้รู้ว่าตำรวจผู้น้อยต้องการอะไรในเมื่อท้องไส้ยังแห้ง...ส่วนนายๆรู้ๆกันอยู่ว่า..อะไรเป็นรัยไม่เดือดร้อนเหมือนชั้นผู้น้อย)

หากจะพูดถึงเฉพาะค่าตอบแทนในรูปของ "เงินเดือน" คงไม่มีหน่วยงานไหนจะได้มากไปกว่าหน่วยงานนี้อีกแล้ว แม้กระทั่งหน่วยงานในสาขากระบวนการยุติธรรม ก็ยังเทียบไม่ติด เพราะพนักงานหน่วยงานนี้ ในบั้นปลายอัตราเงินเดือนแตะ "หลักแสนทุกคน" หน่วยงานนี้ คือ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช นั่นเอง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตําแหน่ง เงินเดือน(บาท)
ขั้นต่ำ ขั้นสูง
ตําแหน่งบริหาร
๑. รองเลขาธิการ(ระดับ บ๑) ๑๖๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐
๒. ผู้อํานวยการกลุ่มงาน(ระดับ บ๒) ๘๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๓. ผู้อํานวยการส่วน(ระดับ บ๓) ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ตําแหน่งวิชาการ
๑. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ(ระดับ ช๑) ๑๖๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐
๒. ผู้เชี่ยวชาญ(ระดับ ช๒) ๘๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๓. ผู้ชํานาญการ(ระดับ ช๓) ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ตําแหน่งปฏิบัติการ
๑. พนักงานปฏิบัติการระดับสูง(ระดับ ก๑) ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๒. พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง(ระดับ ก๒) ๑๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐
๓. พนักงานปฏิบัติการระดับต้น(ระดับ ก๓) ๙,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐


อ้างอิง ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕
 
       
 
โดย : แสง
โพสต์เมื่อ : 25 สิงหาคม 2557 06:19:31 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 397
 
       าราชการฝ่ายตุลาการ ผมได้เคยเอามาลงแล้ว ๒ หน่วยงาน คือ สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ยังเหลืออีก ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานศาลยุติธรรม วันนี้ก็จะมาต่อให้ครบทั้ง ๓ ศาลเลย

ขณะนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลรับข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ซึ่งนอกจะได้รับเงินเดือนตาม ก.พ. แล้ว ก็จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เช่นกัน คือ

๑ ตำแหน่งประเภทบริหาร
เลขาธิการศาลยุติธรรม ๒๐,๐๐๐
ตำแหน่งระดับสูง ๑๖,๕๐๐
ระดับต้น ๑๓,๕๐๐

๒ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ๑๓,๕๐๐
ระดับต้น ๑๒,๐๐๐

๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ ๑๕,๐๐๐
ระดับเชี่ยวชาญ ๑๓,๕๐๐
ระดับชำนาญการพิเศษ ๑๒,๐๐๐
ระดับชำนาญการ ๙,๐๐๐ ครบ ๓ ปี เพิ่มเป็น ๑๐,๕๐๐
ระดับปฏิบัติการ ๔,๕๐๐ ครบ ๒ ปี เพิ่มเป็น ๖,๐๐๐ ครบ ๔ ปี เพิ่มเป็น ๗,๕๐๐๐

๔ ตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส ๑๐,๕๐๐ ครบ ๓ ปี เพิ่มเป็น ๑๒,๐๐๐
ระดับชำนาญงาน ๗,๕๐๐ ครบ ๓ ปี เพิ่มเป็น ๙,๐๐๐
ระดับปฏิบัติงาน ๔,๕๐๐ ครบ ๔ ปี เพิ่มเป็น ๖,๐๐๐

อ้างอิง
๑. http//ojoc.thaijobjob.com/201406/
๒. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของขาราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔
 
       
 
โดย : แสง
โพสต์เมื่อ : 25 สิงหาคม 2557 06:15:35 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 396
 
       นนี้มาต่อด้วยข้าราชการสังกัดหน่วยงานของฝ่ายตุลาการอีกหนึ่งหน่วยงาน คือ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งประกาศระเบียบฯ ฉบับล่าสุด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

แต่ให้มีผลบังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗

โดยจะได้ค่าตอบแทนพิเศษดังนี้

เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน ๓๓,๐๐๐ บาท
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕,๐๐๐ บาท
รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕,๐๐๐ บาท
ข้าราชการระดับ ๑๐ ๒๐,๐๐๐ บาท
ข้าราชการระดับ ๙ ๑๘,๐๐๐ บาท
ข้าราชการระดับ ๘ ๑๖,๐๐๐ บาท
ข้าราชการระดับ ๗ ๑๔,๐๐๐ บาท
ข้าราชการระดับ ๖ ๑๒,๐๐๐ บาท
ข้าราชการระดับ ๕ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้าราชการระดับ ๔ ๘,๐๐๐ บาท
ข้าราชการระดับ ๓ ๖,๐๐๐ บาท
ข้าราชการระดับ ๒ ๔,๐๐๐ บาท
ข้าราชการระดับ ๑ ๔,๐๐๐ บาท

อ้างอิง ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
 
       
 
โดย : แสงว
โพสต์เมื่อ : 25 สิงหาคม 2557 06:05:42 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 395
 
       น่าสนใจ
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 24 สิงหาคม 2557 20:45:19 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 394
 
       พี่น้องครับผมว่าเอาอย่างท่านชำนาญ พุ่มไพรจิตร ก็สะใจไปอีกแบบ
มันเสือกจน เงินเดือนน้อยดีนัก เอาคนละเที่ยวก็พอติดคุกหัวโตแน่ๆพี่เอ๋ยน่าสน เพราะอยู่ไปก็ไม่เจริญก้าวหน้า สู้ไปตายห่าในคุกดีกว่า ถ้ารอดก็รวย ถ้าซวยก็อย่างที่เห็น
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 24 สิงหาคม 2557 20:30:26 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 393
 
        เบรคชะลอ ไว้ก่อนแล้วครับ
ปีหน้าว่ากันใหม่
 
       
 
โดย : ต.
โพสต์เมื่อ : 24 สิงหาคม 2557 09:58:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 392
 
       ไม่ใช่รอความหวังอะไร แต่อยากจะสอบแข่งขันอีกสักที เปิดสอบ สิ จะได้ไปคว้าดาว เพื่อเป็นเกียรติ แก่วงศ์ตระ***ล เปิดมาเลย ตอนนี้ตำแหน่งว่างตั้งเยอะ เกือบถึงพันละมั้ง แบ่งเป็นภาคละ 100 คน น่าสนน๊ะ ไม่ต้องแยก ป.ตรี โท อะไร หรอก เหมาไปเลย สายจ่า-ดาบ ป.ตรี -โท ข้อสอบก็อันเดียวกันนั่นแหละ่ เก่งจริงก็ คว้าดาว จริงแหมะ ฮ่า...ฮ่า.. / พร้อมแล้วครับ
 
       
 
โดย : รอความหวัง
โพสต์เมื่อ : 23 สิงหาคม 2557 21:13:04 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 391
 
       มีนักปราชญ์บางท่านกล่าวเปรียบเปรยว่าคนเราบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งกาจอะไรมากมายนักหรอกขอให้รู้จักทำงานและรู้หน้าที่ก็พอ เหมือนควายที่มันไม่ได้เรียนหนังสือมันยังไถนาเป็นรู้ซ้ายรู้ขวาเป็นอย่างดี
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 22 สิงหาคม 2557 20:31:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 390
 
       ใครมาก็เหมือนกันแหละไล่มาตั้งแต่สมัยพล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์-ปัจจุบันอนาคตเมียนเดิมใช่ไหมหมาน
 
       
 
โดย : สิ้นหวัง
โพสต์เมื่อ : 22 สิงหาคม 2557 09:21:24 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 389
 
        ผลงานย่อมเกิดจากการกระทำ
เป็นที่ประจักษ์ ..เป็นรูปธรรม สัมผัสได้
ขอแสดงความยินดียิ่งกับ ผบ.ตร. คนใหม่ครับ
 
       
 
โดย : pl
โพสต์เมื่อ : 21 สิงหาคม 2557 15:04:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 388
 
       ขอฝากความหวังตำรวจ ประทวน ป.โท ไว้กับท่าน พล.ต.เอก.สมยศ พุ่มพันธ์มวง ว่าที่ ผบ.ตร.คนที่ 10 ผ่านมติ กตช.รอโปรดเกล้า
 
       
 
โดย : ประทวน ป.โท
โพสต์เมื่อ : 21 สิงหาคม 2557 10:17:08 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 387
 
       น่าเห็นใจนะครับจบตั้งป.โท แต่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
 
       
 
โดย : ป.โท ลูกชาวนา
โพสต์เมื่อ : 18 สิงหาคม 2557 16:15:56 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 386
 
       ให้กำลังใจทุกท่านครับไม่ว่าต่อสู้สำเร็จและไม่สำเร็จเป็นข้าราขการตำรวจต้องดิ้นรนต่อสู้ปากกัดเท้าถีบถึงจะสำเร็จ
 
       
 
โดย : ตร.
โพสต์เมื่อ : 18 สิงหาคม 2557 14:49:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 385
 
       เงินเดือนกกต.+ปริมาณงาน+ความสามารถจัดการเลือกตั้งไม่ได้=สูงเอาๆ

ดูตำรวจเราบ้างองค์กรอื่นมาที่หลังเดือนไปไกลมาก
 
       
 
โดย : แสง
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม 2557 07:54:50 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 384
 
       วันนี้มาต่อด้วยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะได้รับอัตราเงินเดือนมากกว่าข้าราชการทั่วไป (ประมาณ 30% ในทุกระดับ)

กล่าวคือสำหรับตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานระดับต้น(คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) เริ่มต้นที่ 11,300 บาท

ตำแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติงานระดับกลาง(คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) เริ่มต้นที่ 19,500 บาท

นอกจากเงินเดือนแล้วบางตำแหน่งก็จะได้รับเงินประจำตำแหน่งด้วย เช่น

ตำแหน่งบริหารระดับกลาง 10,000 บาท (รอง ผอ.สำนัก/ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ.ฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน/ผอ.กลต.ปจจ./ผู้ชำนาญการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป)

ตำแหน่งบริหารระดับสูง 12,000 บาท (ผอ.สำนัก/ผู้ตรวจการ/ผู้ตรวจสอบภายใน/ผอ.กลต.ปจจ.ตามที่ประกาศ/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป)

ตำแหน่งบริหารระดับสูง 17,000 บาท (รอง เลขาธการ/ผอ.สถาบันฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเทียบเท่าขึ้นไป)

นอกจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้ว พนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังจะได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพที่ดีอีกด้วย แบ่งเป็น

ปฏิบัติงานระดับต้น 3,500
ครบ 3 ปี 4,500
ครบ 6 ปี 6,000
ครบ 9 ปี 7,500
ครบ 12 ปี 9,000

ปฏิบัติงานระดับกลาง 7,500
ครบ 3 ปี 9,000
ครบ 6 ปี 10,500
ครบ 9 ปี 12,000
ครบ 12 ปี 13,500

บริหารระดับกลาง 12,500
ครบ 3 ปี 14,000

บริหารระดับสูง 15,000
ครบ 3 ปี 16,500
รองเลขาธิการ หรือเทียบเท่า 17,500

จะเห็นว่าพนักงาน กกต. ระดับปริญญาตรี มีรายได้ 27,000 (19,500 + 7,500) เร้าใจไม่น้อย
นอกจากนี้ถ้าอยู่ในฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็จะได้ค่าสำนวนอีก สำนวนละ 3,000 บาท
ลองถามเพื่อนที่อยู่ สืบสวนฯ กกต. ดู เพื่อนบอกว่าตอนนี้รายได้รวมประมาณ 39,000 ไม่รวมค่าสำนวน (วุฒิ ป.โท ทำงานมาแล้ว 3 ปี ก่อนหน้านี้เป็น ตร.อยู่นครบาล ยศ ส.ต.อ.)

อ้างอิง
1. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2556
2. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2555
 
       
 
โดย : แสง
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม 2557 07:46:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 383
 
       ป.โทไม่มีครับท่านดาบ ป.โท
 
       
 
โดย : จ่าหวัง
โพสต์เมื่อ : 16 สิงหาคม 2557 00:07:28 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 382
 
       ขอทราบความคืบหน้าโครงการ ป. โท ไปถึงไหนแล้วไม่ทราบความเคลื่อนไหวเลยครับ
 
       
 
โดย : ดาบ ป. โท
โพสต์เมื่อ : 15 สิงหาคม 2557 13:55:54 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 381
 
       ขอความคืบหน้าโรงการ ป.โท ครับ
 
       
 
โดย : ดาบ ป.โท
โพสต์เมื่อ : 15 สิงหาคม 2557 13:50:03 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 380
 
       คน - มนุษย์ขี้เหม็นทั้งนั้น ไม่มีใครไม่เห็นแก่ตัว ผลประโยชน์ และความสุขของครอบครัวและตัวเอง
 
       
 
โดย : ป-โ
โพสต์เมื่อ : 14 สิงหาคม 2557 21:13:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 379
 
       กระทู้ 375 เยี่ยมเลยครับ 374 ก็อีกแนว ดีมากครับ เคารพในความคิดเห็นของทุกคนครับ
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 14 สิงหาคม 2557 19:38:22 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 378
 
       ความเห็น 374 เยี่ยมครับ !! ให้ a ครับมีภูมิฯ
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 14 สิงหาคม 2557 19:28:41 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 377
 
       ห้องนี้เปิดกระทู้แสดงภาวะผู้นำได้เต็มที่นะครับ มีดีหรือมีความเห็นต่างแสดงออกมาได้เลย ผู้เสพข่าวสารมีวิจรณญาณเค้าจะแยกแยะเองครับ.
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 14 สิงหาคม 2557 19:24:01 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 376
 
       พวกเรามาวิเคราะห์ดู roadmap ระยะที่ 1 สตช.ครับ(ภายใน 3 เดือน)มีหลายข้อครับที่มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่พอจะเยียวยา สตช.ได้บ้าง ลองวิเคราะห์ดูว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ขอให้ทุกคนอยู่อย่างมีสติและมีความหวังนะครับอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายกับสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับ..!!
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 14 สิงหาคม 2557 19:15:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 375
 
       374 ท่านก็พูดไม่ถูกผู้พิพากษาบางท่านจบแค่ปริญญาตรีกับเนติบัณฑิตเอง แต่อย่าลืมว่าผู้พิพากษาหรือตุลาการเป็น 1 ใน 3 อำนาจที่ปกครองประเทศ (ตุลาการ นิติบัญญัติ บริหาร) ตำแหน่งผู้พิพากษาจึงถือว่าเป็นข้างราชการประจำชั้นผู้ใหญ่ต้องได้รับการโปรดเกล้า แค่บรรจุใหม่ก็เทียบเท่าข้าราช c6-c7 แล้วครับ

ทุกอย่างมันต้องได้มาด้วยความเพียรพยายามทั้งนั้นแหละครับ เพื่อนผมหลายคนจบปริญญาโทไม่เห็นมีใครมุ่งมั่นที่จะให้ปรับเป็นสัญญาบัตร
ทุกคนที่เป็นสัญญาบัตรได้ก็ล้วนแต่สอบปรับกันได้ทั้งนั้น บางคนสอบได้บางคนสอบไม่ได้หากมีฝันก็คงต้องสู้ต่อไป หากตำรวจชั้นประทวนเรียน
จบโททั้งประเทศแล้วใครจะเป็นผู้ปฏิบัติงานครับ มีเงินหน่อยเสียเงินแสนกว่าบาทเรียน 2 ปีก็จบบางมหาลัยไม่ถึงปีด้วยซ้ำ เก่งจริงก็สอบปรับเข้ามาแฟร์ๆ
 
       
 
โดย : ผมก็จบโท
โพสต์เมื่อ : 14 สิงหาคม 2557 13:36:57 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 374
 
       อันที่จริงแล้วผู้พิพากษาถ้าเทียบแล้วก็จบแค่ปริญญาโททางกฎหมายดีๆนี่เองไม่แตกต่างจากข้าราชการอื่นๆเท่าไรนักหรอก พวกเราเพียงแต่ทำงานคนละหน้าที่คนละอาชีพเท่านั้นเอง ที่แตกต่างกันก็คือรายได้หรือค่าตอบแทนที่มันห่างกันราวฟ้ากับดินทั้งๆที่มีคุณวุฒิที่เรียนมาเทียบแล้วก็ปโทเหมือนกันนั่นแหละและที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือความมีอภิสิทธิ์คุ้มครองในการดำเนินชีวิต(อภิสิทธิ์ชนคนเดินดิน)
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 13 สิงหาคม 2557 23:00:15 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 373
 
       อย่าคาดหวังอะไรมากนักกับการปฏิรูประบบราชการเพราะดูๆแล้วยิ่งปฏิรูปก็ยิ่งเห็นหางเห็นลายออกมาดูอย่างเรื่องประโคมข่าวขึันเงินเดือนซิทำเอาเหมือนว่าจะขึ้นวันนี้พรุ่งนี้และแล้วก็เลื่อรออกไปเลื่อยๆเป็นเมษา58 ต่อไปเดี๋ยวคงอ้างเงินคงคลังไม่พอให้ปรับ(โธ่เอ๋ยคำหวานลมๆแล้งๆทีกลุ่มผู้พิพากษาเงินเดือนตั้งมากโขยังปรับขึ้นให้เดือนตุลาคม ไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาอ้างอิงในการปรับเงินเดือนหรีือเพราะเขาเงินเดือนมากจึงปรับให้ม้นมากไปเลย(ผลประโยชน์ต่างตอบแทน)ส่วนข้้าราชการที่เงินเดือนน้อยๆไม่ปรับเพราะเงินเดือนม้นน้อยให้มันตายๆไปเลยก็จะดีใช่ไหม(เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไร)
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 13 สิงหาคม 2557 22:49:14 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 372
 
       ห้องระบาย..และแสดงความคิดเห็นสำหรับพวกเราครับพี่น้อง..!!
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 13 สิงหาคม 2557 22:24:00 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 371
 
       เซ็งจัง !!! มีผู้นำห่วยๆ มีบุคลากรดีๆเยอะแยะดันมองไม่เห็นคุณค่า สงสัยจะเกณฑ์ชาวบ้านมาเป็นตำรวจจริงมั้ง..แฮะ
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 13 สิงหาคม 2557 22:19:59 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 370
 
       ท่านวัชรพล...ท่านไม่เคยดูแลลูกน้องไปดีเถอะท่านหาอะไรกับการเปลี่ยนแปลงยาก...องค์กรอื่นเข้ามาที่หลังสวัสดิการไปไหนต่อไหนแล้วถ้ามาสร้างแต่งานให้ลูกน้องแบกงานไว้ แต่สวัสดิการอื่นๆไม่มีก็รีบๆไปเถอะท่าน
 
       
 
โดย : แสง
โพสต์เมื่อ : 13 สิงหาคม 2557 07:54:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 369
 
       ใกล้เวลาเต็มทนแล้วหล่ะ ท่านวัชรพล จะได้หยุดงานแล้วมีอะไรฝากฝีไม้ลายลักษณ์ที่เป็นประจักษ์ตามที่โม้นักว่าจะปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมภายใน 4 เดือน ที่เข้ารับตำแหน่งรักษาการ ท่านนั่นแหล่ะทำงานไม่เห็นผลงานที่ประจักษ์เลย กลับไปเป็นราษฎรเต็มตัวไปเลี้ยงหลานดีกว่า ดร. กับการยุกับที่ ไม่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ขอให้ทั่นไปดีเถอะน่ะ ตั้งแต่เห็นผู้นำหน่วยที่ไม่มีประสิทธิภาพขาดศรัทธาแล้วหล่ะ ไปเลยน่ะพักผ่อน อีกหน่อยก็จะพักผ่อนเหมือนกันเราก็แก่แล้วให้คนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนา สตช.ต่อไป ทั่นจบชีวิตราชการที่ไม่เลยงามเท่าไหร่ ไม่มีคนสรรเสริญกล่าวถึงหลอก ไม่มีใครรู้จัก
 
       
 
โดย : ตำรวจผมสีขาว
โพสต์เมื่อ : 13 สิงหาคม 2557 07:18:53 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 368
 
       ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ ที่นี่ไม่วุ่ยวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดท่านทั้งหลายมาทำให้จิตใจสงบความสุขปราศจากความสงบย่อมไม่มี
 
       
 
โดย : อนุศาสนาจารย์
โพสต์เมื่อ : 12 สิงหาคม 2557 11:02:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 367
 
        อดทน อดกลั้น(หายใจลึกๆ) หลังกันยาฯอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ก็เพียงแต่หวังละครับ เรากำหนดเองไม่ได้
ก้มหน้าก้มตาทำงานไป เผื่อฟ้าวันใหม่ สดใสกว่าเดิม
 
       
 
โดย : ต.ร.
โพสต์เมื่อ : 12 สิงหาคม 2557 10:14:21 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 366
 
       ระยะนี้เงียบจังข่าวคราวไม่ขยับขยายไปไหนเลย แต่ละหน่วยงานกัมหน้าหลับตาปริบๆ หูหนวก ตาบอด มีหัวเหมือนไม่มีหัวเพราะหัวขาด พูดมากไม่ได้เพราะน้ำท่วมปาก ขีนพูดมากอาจถูกปลด พวกเราปลงแล้วหละอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด หมดความหวังและกำลังใจอุตส่าห์รำ่เรียนมาปริญญาตรี+โท 3 ใบ ก็ยังไปไม่ถึงดวงดาวยังเป็นประทวนอยู่เลย ถ้าจบ ดร. ก็จะโกยแนบแล้วพี่น้องทำธุรกิจส่วนตัวดีกว่า อายุราชการจะ30ปีอยู่ไม่กี่วันนี้แหละรอรับบำนาญสบายใจทำมาทุกแผนกงานไม่ได้ทำก็แต่เพียงตำแหน่ง ผกกเท่านั้นมั้งฮิฮิ
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 11 สิงหาคม 2557 16:55:00 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 365
 
       อีกเดือนครึ่งไปเถอะครับ สาธุไม่ศรัทธาเลย คิดอ่านเหมือนสมองไก่ ไม่มีการพัฒนาหน่วยเลย
 
       
 
โดย : สิ้นหวัง
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม 2557 12:27:14 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 364
 
       ทุกคนอยากก้าวหน้าในอาชีพ การงานของตนทั้งนั้น ได้ 1 ก็อยากได้ 2 ไปเรื่อย ๆ สุดท้ายก็เกษียรไปเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านทำดีคนก็ไปเยี่ยมเยือนตลอดทำไม่ดีเหมือนตาแก่คนหนึงไม่มีใครสนใจ
 
       
 
โดย : ภนวัต
โพสต์เมื่อ : 8 สิงหาคม 2557 11:45:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 363
 
       เปิดสมัครสอบตำรวจอายุเกิน 35 บ้างเฮอะ
 
       
 
โดย : อยากเป็นตำรวจตอนแก่
โพสต์เมื่อ : 7 สิงหาคม 2557 23:51:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 362
 
       ขนาด รรท ผบ.ตร. จบ ดร.นอกยังไม่มีวิศัยทัศน์มีแต่ขัดขวาง รีบไปเร็วๆเถอะก่อนที่ สตช.จะแย้ลงไปยิ่งกว่านี้อีก
 
       
 
โดย : ตะรวจนิ้ว
โพสต์เมื่อ : 5 สิงหาคม 2557 21:45:28 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 361
 
       ลูกของท่านๆ หลานเธอของท่านๆ พร้อมรับราชการเป็นตำรวจหรือยัง พร้อมแล้วเตรีบมเข้ามารับราชการแล้วครับท่าน เปิดกว้างยุแต่มีเป้าหมายเพื่อบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น เป็นนโยบายท่าน รรท.ผบ.ตร. คนที่จะไปเลี้ยงลูกหลาน ใกล้เกษึยณเต็มที่แล้ว ไม่ต่างท่านพัชรวาทเลย เหมือนเรียนแบบเดียวกันน่ะท่าน ผู้บริหารยุคโบราณ
 
       
 
โดย : ตร.มดน้อย
โพสต์เมื่อ : 3 สิงหาคม 2557 08:19:49 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 360
 
       ถ้ารู้ว่าจบโทเมืองไทยแล้วไม่มีอนาคตงี้ ไปเรียนโทเมืองนอกมาดีกว่าเรา
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 2 สิงหาคม 2557 11:25:07 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 359
 
       เอ..ดูประวัติแล้วท่าน รรท.คนปัจจุบันท่านนี้ก็จบตั้งป.เอกจากเมืองนอกเมืองนามานะครับ แต่ทำไมท่านถึงคิดได้แค่นี้ ทำไมท่านไม่นำหลักทฤษฎีหรือหลักวิชาการต่างๆตามที่ท่านรำเรียนมานำมาใช้พัฒนาองค์กรบ้าง รึว่าท่านยึดติดในแนวอนุรักษ์แบบนิยมแบบเก่าๆ...ไม่เข้าใจอ่ะ
 
       
 
โดย : ตร.ประทวน
โพสต์เมื่อ : 2 สิงหาคม 2557 09:15:32 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 358
 
       ได้ รรก.เพราะ ป.ย.ช่วยแท้ๆ
 
       
 
โดย : โกตาบารู
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม 2557 23:59:07 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 357
 
       ปฏิรูปอย่างไรครับมีข่าวมาว่าจะเอาประชาชนเกณฑ์มาเป็นตำรวจฮิฮิจากที่รับปตรี ลดลงเป็นม.6 ลดลงเป็น ม.3 จากนั้นล่าสุดไม่ต้องมีวุฒิ(รับชาวบ้านเกณฑ์มาเป็นตำรวจ)นโยบายค..ไหนว๊ะ ตำรวจไทยถ้าจะเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พอกันทีเถอะ เลอะเทอะไร้สาระ
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม 2557 20:29:00 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 356
 
       สาธุ สาธุ สาธุผมท่องพระคาถาชินบัญชรแล้วสามจบขออโหสิกรรมให้ท่าน....แล้วขอจงไปสู่ที่ชอบๆเถิดอย่าได้จองเวรแก่กันและกันเลยข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรท่านจะว่าอย่างไร
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม 2557 19:27:48 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 355
 
        Refrom (ปฏิรูป) ตำรวจตามแนวคิดยุคเก่า ..เต่าล้านปี
ก็กลับไปใช้ตำรวจเกณฑ์ แบบเดิมเถอะคร้าบ
แก้ปัญหาไม่ตรงจุด
 
       
 
โดย : ตร.
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม 2557 17:11:02 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 354
 
       ปฏิรูปให้เลวลงๆทุกทีครับ
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม 2557 15:29:26 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 353
 
       ไม่สันบสนุนแล้วยังเย้ยหยัด (เฉพาะผู้นำองค์กรนี้ละครับ)
 
       
 
โดย : ป.โท ลูกชาวนา
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม 2557 12:36:08 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 352
 
        สำรวจเราไปก็เพื่อจะเปิดรับ พอได้ข้อมูล สาขาที่เราไม่เรียนกัน
ก็จะเปิดรับสาขานั้นแหละ...เย้ยหยันลูกน้อง
 
       
 
โดย : คน
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม 2557 11:06:49 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 351
 
        งัยๆวัยก็ใกล้เกษียรอยู่แล้วครับ...ไม่ทราบว่าความคลั่งแค้นใจของคนบางท่านจะลดน้อยถอยลงหรือไม่...ไม่สันบสนุนแล้วยังเย้ยหยัด (เราก็คิดได้น่ะ)
แต่อย่างน้อยเราก็ปลง และปล่อยท่านไปเถอะครับ.. ความสุขอยู่ที่ใจใช่ยศฐาฯ
 
       
 
โดย : คน
โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม 2557 11:02:43 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 350
 
       ทำดีคิดดี คนสรรเสริฐเมื่อจากไปยังมีคนคิดถึง ทำอะไรก็ได้ที่คนจะคิดถึงเมื่อท่านจากไปนะครับ เรารักองค์กรของเราทุกคนแล้วใครละจะทำให้องค์กรของเราพัฒนาไปส่้กับองค์กรอื่นเขาได้ ไม่ใช่งานคุณเอาไปแต่ผมมีงบแค่นี้ครับทำได้ไหม เปลี่ยนทัศนคติเถอะครับ
 
       
 
โดย : ภนวัต
โพสต์เมื่อ : 31 กรกฏาคม 2557 10:50:00 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 349
 
       จะมีการประชุม ตร.เร็วๆนี้มีวาระเกี่ยวกับเรื่องการใช้ระบบการเกณฑ์ตำรวจเข้ามาทำงานด้านความมั่นคง มันอะไรกันว๊ะเนี่ย!!! มันจะถอยหลังตกขอบกันไปมากแล้ว ถอยจนไม่รู้หน้าที่ตัวเองว่าอะไรเป็นอะไร ให้ทหารจูงจมูกกันไปใหญ่แล้วเหรอท่าน " วัชรพล " เอาสมองซีกไหนคิด
 
       
 
โดย : ตร.ประทวน
โพสต์เมื่อ : 31 กรกฏาคม 2557 01:37:06 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 348
 
       เอาเถ่อะน่ะท่าน ดร. รรท.ผบ.ตร. ท่านไม่ค่อยมีหลักเหตุผลเหมือนใครเขาหลอก เชิญท่านเตรียมตัวเกษียณอายุราชการไปเลี้ยงลูกหลานที่บ้านดีกว่า ไม่ต้องปฎิรูปอะไรหลอก จะหมดเวลาท่านแล้ว แค่คิดหนักในการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่ ยิ่งคิดหนักว่าจะส่งมอบแก่ท่านใดถึงจะสืบทอดอำนาจแบบเหมือนตัวเอง อีกหน่อยก็เป็นหน่วยงานย่อย ไม่เหมือนเดิมแล้ว สตช.
 
       
 
โดย : มดงานหมดไฟ
โพสต์เมื่อ : 29 กรกฏาคม 2557 22:38:58 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 347
 
       อยากเห็นแนวทางการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นรูปธรรมชัดเจนตามแนวทางที่วางไว้ ๑๐ ข้อในเวฟของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะข้อที่ ๙ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิการศึกษาที่สูงขี้นให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นตามวุฒิการศึกษาถ้าเป็นจริงก็จะเป็นการยกฐานะให้กับผู้เรียนและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน แต่กลัวจะเป็นยาหอมเท่านั้นเองครับ
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 29 กรกฏาคม 2557 16:41:37 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 346
 
       ตำรวจไทยยุคนี้มันต้องทันสมัย ทำหน้าใหญ่เข้าไว้แต่รายได้นิดเดียว (ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา)
รายได้ตำ่รสนิยมสูงเพราะสภาพสังคม/เศรษกิจมันบังคับ ข้าวของแพงแต่ค่าแรงงานต่ำ ยิ่งมาเจอโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่ไม่พยามที่จะต่อสู้พลักดันสิทธิประโยชน์ให้กับบุคคลากรระดับล่าง มัวแต่กอดเก้าอี้กันไว้กลัวขาหักละก็ สำนักงานตำรวจคงจะเจริญรุดหน้า/ชาติหน้า
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 29 กรกฏาคม 2557 16:25:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 345
 
       ท่านตำรวจทั้งหลายท่านทราบหรือไม่ว่ามีโพล์สำรวจเงินเดือนของข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรม แล้วผลปรากฎออกมาว่าเงินเดือนสูงสุดคือผู้พิพากษา ส่วนเงินเดือนตำ่ที่สุดคือตำนวดไทยเรานี่เองครับ เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่บรรดาข้าราชการทั้งหลายเขาชมว่า ตำรวจไทยทนอยู่ได้ยังไงว๊ะสงสัยมันกินข้าวกับเกลือมั้ง ไม่ใช่หรอกตำรวจไทยเขาให้ท่องไว้ตอนเข้าเรียนว่า ต้องกินอุดมการณ์เป็นอาหาร (ใครบอกให้เสือกมาเป็นตำรวจก้มหน้ารับกรรมไปจนกว่าจะตายจากกัน)
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 29 กรกฏาคม 2557 16:14:15 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 344
 
       ทุกสิ่งมีที่มาและไป อำนาจที่อยู่กับตนเองดเมื่อ 60 แล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้ว ตอนนี้ท่่านอยู่ท่านทำอะไรไว้กับองค์กรบ้าง เมื่อลูกหลานถามจะได้ตอบอย่างภาคภูมิผลงานของพ่อเอง พ่อทำไว้ก่อนเกษียรนะลูก ลูกน้องได้รับอานิสงค์ ไม่ใช้ไปแล้วโดนโห่ไล่ตามหลัง สมควรไปแล้วอยู่ก็ไม่ทำอะไรเป็นประโยชน์เลย
 
       
 
โดย : ภนวัต
โพสต์เมื่อ : 29 กรกฏาคม 2557 11:40:08 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 343
 
       when you can not fight on the land you should fight under the
gound
 
       
 
โดย : policelocal
โพสต์เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2557 19:59:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 342
 
       ผมว่าเอาเข้าจริงแล้วการปฏิรูปตำรวจครั้งนี้เพียงแต่กีดกันนักการเมืองบางฝ่ายออกไปเท่านั้น โดยเอาข้าราชการประจำระดับหัวขึ้นมาคุมอำนาจไว้เพื่อให้ดูว่าปลอดการเมือง ที่นี่ประเทศไทย(ตำรวจไทยเขาเอาไว้ทดลอง) ส่วน ตำรวจชั้นผู้น้อยและประชาชนตาดำเอาไว้สมอ้างเหตุผลประกอบการปฏิรูปเพื่อให้ดูเหมาะสมเอาเถอะใครมีอำนาจก็ทำไป อยู่กันไม่ถึงร้อยปีหรอก จะทำอะไรก็ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้สรรเสริญก็แล้วกัน
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2557 19:49:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 341
 
       วุฒิป.ตรี 10 ปี +อัตราเงินเดือนที่เคยสำรวจไว้ มันหายไปใหนครับเจ้านาย หรือว่านายบางคนมันกลัวว่าหอำนาจมันจะหายไปหรือครับ ***พวกโลกแคบทั้งหลายแหล่
 
       
 
โดย : ตำรวจสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 26 กรกฏาคม 2557 12:45:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 340
 
       เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผองเพื่อน ป.โท นะครับ สู้ทุกสถานะการ อย่างน้อยความคิดของพวกเราก็ยังแตกฉานดังที่พวกเรารำเรียนกันมา ใครเค้าจะว่ายังไงก็ช่างเค้าเถิด...นา..นา จิตตัง ครับ
 
       
 
โดย : ตร.ผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฏาคม 2557 23:56:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 339
 
       เอาข้อความและความคิดเห็นเหล่านี้ไปโพสหรือแชร์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทีพอจะมีวิสัยทัศน์ใน

สตช.บ้างน่าจะดีนะครับ เผื่อเค้าจะเอาไปครุ่นคิดกันบ้าง
 
       
 
โดย : ตร.ผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฏาคม 2557 23:48:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 338
 
        เป็นกำลังใจให้ช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน อย่างเต็มที่ ก็จะมีความสุขครับ
 
       
 
โดย : ดต.
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฏาคม 2557 20:47:24 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 337
 
        ตร.ขึ้นกับนายกฯ ผบ.ตร.เทียบปลัดกระทรวง ,ผบช.เทียบ อธิบดีฯ
ถ้า ตร.กลับไปสังกัด มท. หล่ะ เป็น เพราะอะไรน่าจะคิดได้.....

แต่คงไม่ส่งผลกระทบระดับล่างเท่าไหร่ครับ เพราะเป็นผู้น้อยวิสัยทัศน์น้อย...มีหน้าที่ปฎิบัติตามคำสั่ง อ่อนน้อม ถ่อมตัว

 
       
 
โดย : ด.ต.
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฏาคม 2557 18:20:49 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 336
 
        สรุป ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ พัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

 
       
 
โดย : ป.โท้โท
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฏาคม 2557 17:59:55 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 335
 
        มาตรา ๖๖ ให้ ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ พัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ตร.
รับคนนอกไม่สนันสนุนบุคคลภายใน?
ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ พัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีหน้าที่เพิ่ม ทักษะ ทัศนคติ
มีหน้าที่เพิ่ม คุณธรรมและจริยธรรม
รับคนนอกไม่สนันสนุนบุคคลภายใน?เป็นการ เพิ่ม ทักษะ ทัศนคติ ที่ดีหรือเปล่า
รับคนนอกไม่สนันสนุนบุคคลภายใน? เพ่ิมคุณธรรม หรือเปล่า
พ.ร.บ.ให้ เพิ่ม ไม่ใช่ให้ ลด
 
       
 
โดย : ป.โท้โท
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฏาคม 2557 17:56:48 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 334
 
        ตอนสำรวจบอกหน่วยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ สำรวจไว้เพื่อกันว่า ป.โท อยู่ระหว่างดำเนินการ
เปิดรับคนนอก ใช้เหตุผลอะไร ไม่สนับสนุนบุคคลภายใน
พ.ร.บ.มาตรา ๖๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ เพิ่มความรู้ เพื่อ ใช้ประกอบการ พิจารณาแต่งตั้ง
พ.ร.บ.ก็ชัดเจนอยู่แล้วและยังไม่ยกเลิก
ว่ากันด้วยข้อเท็จจริงและข็อกฏหมาย เต็มๆๆจัดไปอย่าให้เสียไหนๆๆก็ไหนๆๆแล้ว
 
       
 
โดย : ป.โท้โท
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฏาคม 2557 17:32:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 333
 
        ตอนสำรวจบอกหน่วยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ สำรวจไว้เพื่อกันว่า ป.โท อยู่ระหว่างดำเนินการ
เปิดรับคนนอก ใช้เหตุผลอะไร ไม่สนับสนุนบุคคลภายใน
พ.ร.บ.มาตรา ๖๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ เพิ่มความรู้ เพื่อ ใช้ประกอบการ พิจารณาแต่งตั้ง
พ.ร.บ.ก็ชัดเจนอยู่แล้วและยังไม่ยกเลิก
ว่ากันด้วยข้อเท็จจริงและข็อกฏหมาย เต็มๆๆจัดไปอย่าให้เสียไหนๆๆก็ไหนๆๆแล้ว
 
       
 
โดย : ป.โท้โท
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฏาคม 2557 17:32:50 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 332
 
       สำรวจชั้นประทวน ป.โท ป.เอกแสนดีใจแต่เวลารับสมัครรับบุคคลภายนอกอายุไม่เกิน35ปีขอลา
 
       
 
โดย : ป.บัณฑิต.
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฏาคม 2557 11:30:33 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 331
 
        ความคิดเห็นที่330 "เราก็ตำรวจเหมือนๆกัน แต๋ควรให้โอกาสกับคนที่เขาสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ ดิ้นรนศึกษาร่ำเรียนมา..มีโอกาสในส่วนของเขา" ถูกต้องครับ
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฏาคม 2557 08:37:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 330
 
        เว็บส่วนนี้ กระดานสนทนาว่า "จบ ปริญญา.โท" ท่านที่จะจบ ม.ศ.ไหน พ.ศ.ไหน สถานบันใด ..เราก็ตำรวจเหมือนๆกัน แต๋ควรให้โอกาสกับคนที่เขาสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ ดิ้นรนศึกษาร่ำเรียนมา..มีโอกาสในส่วนของเขา
การสอบมันไม่ได้วัด วิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถ ความคิด คนได้ด้วยวิธีเดียว คนสอบไม่ได้ ก็ไม่ได้โง่นะ ขณะที่คนสอบได้ทำงานไม่เป็นก็เยอะ,,,มันก็เหมือนวิธีคิดของกลุ่มการเมืองที่ไม่ยอมรับวิธีการเลือกตั้ง..นานาจิตตังค่ะ ..อย่ามองโลกแคบๆแต่ในงานเฉพาะตำรวจ(ประทวนสิ)
คนมีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ที่สูงกว่า ก็ควรจะมีโอกาส การก้าวหน้าที่ดี ไม่ได้ปิดกั้นนะคะ แต่ควรวิเคราะห์เป็นส่วนๆ
 
       
 
โดย : แนวคิดหนึ่ง
โพสต์เมื่อ : 25 กรกฏาคม 2557 08:14:35 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 329
 
       ผมว่าตำรวจเราไปขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยอีกรอบก็น่าจะดีเป็นการกระจายอำนาจ
ลงไปสู่ตำรวจท้องถิ่นบ้างไม่ใช่รวมศูนย์อำนาจไว้กับคนๆเดียว ถ้าดีก็ดีไป แต่ถ้าไม่ดีก็พากันเดือดร้อนหมดถ้าตัดสินใจผิด ที่ผมว่าดีเพราะอาจารย์ผมที่รามเขาอธิบายพิมพ์เขียวหรือโรดแม๊บให้ฟังแล้วว่าจะเป็นประโยชน์กับตำรวจชั้นผู้น้อยแต่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขาไม่ชอบแน่นอนเพราะเขาจะสูญเสียอำนาจในการสั่งการ ส่วนตำรวจชั้นผู้น้อยจะทำงานเบาลงเพราะว่าจะตัดการสั่งงานจากส่วนกลางลงทำงานอยู่ภายในจังหวัดของตนเอง เฮเฮ ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปคฝ.แล้ว
 
       
 
โดย : ตำรวจปโท
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฏาคม 2557 16:23:38 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 328
 
       การที่เราจะสอบหรือแข่งขันกันในเรื่องต่างๆ ต้องคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เพื่อจะได้คัดแยกเป็นกลุ่ม โอกาศได้ก็มีมากขึ้นเพราะคู่แข่งไม่ได้รวมทั้งหมด การที่สอบนายร้อยไม่ได้ ไม่ได้ว่าเขาโง่ เหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนไม่มีเวลาอ่านหนังสือ บางคนมีปัญหาในเรื่องต่างๆ ตำรวจที่จบ ป.โท ไม่ได้ขอตำแหน่ง แต่ขอให้เปิดสอบในกลุ่ม ป.โท บ้าง ซึ่งแยกจาก กลุ่ม จ.ส.ต.-ด.ต. , ปริญญาตรี เพื่อจะได้ใช้คุณวุฒิที่เรียนมาใช้ในการสอบ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะคุณวุฒิ ป.โท ไปได้เร็วกว่า ป.ตรี คนเราน่าจะมีมุทิตา โลกนี้มันจะได้สงบสุข
 
       
 
โดย : ป.โทเมืองศรีฯ
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฏาคม 2557 15:48:21 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 327
 
        ปริญญาโท จ่ายเงินครบ จบหมด บันทึกการจับกุมยังเขียนไม่เป็น อย่ามาเซด เลย ไปสอบแข่งเขาก็ไม่ได้ มาหาว่า เป็นบุคคลากรอันทรงคุณค่า ถ้าพวกคุณเก่งก็สอบนายร้อยได้นะสิ ไมได้โม้ หรือเปล่า
 
       
 
โดย : ดาบแก่ ม.ศ.5 ของจริง
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฏาคม 2557 15:09:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 326
 
       สนับสนุนแนวความคิด 325 น่าจะดำเนินการแบบนี้ ตั้งนานแล้ว อายุของเราๆ ก็มาก ทำประโยชน์ให้ประชาชนมาเย่อะแล้ว อายุกว่า 51 กว่าปีแล้ว ดาบแก่จะหัวสีขาวแล้ว แต่อุส่าห์ร่ำเรียนมาเพื่อนำความรู้มาปรับใช้ใน สตช. คิดว่าอีกไม่นานหลอกคิดไว้แล้วหล่ะจะลาไปพักผ่อนให้สะบายใจ แต่สงสารตำรวจเรานายไม่ค่อยสนใจ ถูกไหม ท่านนามปากาที่ใช้ ดาบแก่ๆ
 
       
 
โดย : ตำรวจผมสีขาว
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฏาคม 2557 12:27:10 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 325
 
        องค์กรฯส่วนท้องถิ่นมีทุนให้เรียนนะครับ จบแล้วปรับฐานเงินเดือนตามวุฒิฯและเลื่อนเป็น ว.(วิชาการ)
ตำรวจใช้ทุนตัวเอง.จบมาก็อย่างเดิม อย่าบอกนะว่า ไปเรียนมาทำไม..คำพูด ผบ.คำก็ส่งเสริม คำก็สนับสนุน ให้พัฒนาตนเอง หาความรู้ศึกษาเพิ่มเติม ประทวนจบ ป.โท ช่วยยกระดับภาพรวมให้กับองค์กรครับ ด้วยความภาคภูมิใจ แต่ ตช.เท่านั้นที่ไม่เห็นความสำคัญ
...vision ผู้นำเดินตามหลัง
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 24 กรกฏาคม 2557 09:46:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 324
 
       อย่าคิดมาก ทำงานต่อไป ทำไม่ได้ ก็ลาออก ผมสอบติดตัวสำรอง ยังไม่บ่นเลย พวกคุณจบ ป.โท แล้วจะมาเรียกร้อง ไม่ดูในรายละเอียดการสมัครสอบเหรอ ถ้าเก่งจริง ก็ไปสอบแข่งขัน กับ สายจ่า - ดาบ สิ รับรองติดแน่ๆ ถ้าสอบแพ้ ก็ไปใส่ผ้าถุง ซะ อายเขา
 
       
 
โดย : ดาบแก่ ๆ
โพสต์เมื่อ : 23 กรกฏาคม 2557 22:02:02 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 323
 
       อยากให้ท่าน ดร.วัชรพล รรท.ผบ.ตร. บอกหน่อยว่าท่านๆมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณภาพเป็นผู้นำอีกหรือเปล่า เดียวนี้องค์กรตำรวจเราจะโดนทหารบีบกดดันมากที่สุด ท่านแค่เอาตัวรอดไปวันๆเหรอ คิดเห็นคุณค่าตำรวจชั้นผู้นัอยผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รู้ถึงปัณหาแล้ววิธีการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้มากกว่าพวกท่านที่มีแต่แนวนโยบายและหลักการเท่านั้น แต่ความจริงแล้วมันทำไม่ได้หลอก การทำงานเขาทำด้วยใจรักเท่านั้น แต่คุณค่าของเขาไม่เคยได้รับสิ่งตอบแทน ที่เห็นเป็นแนวคิดของนักการเมืองทั้งนั้นที่ทำให้ตำรวจเรามีแรงผลักดันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ นรต. 53 ปี 7000/3 เงินเดือน ประทวน จาก ด.ต. จาก ป.3 เป็น ป.3- ส.3 เป็นของนักการเมืองที่เสนอมาทั้งนั้น แล้วจะอาศัยท่านผู้นำใน สตช. คงไม่มีใครเสนอได้หลอก ตั้งแต่ตำรวจ ป.โท ยัง ไม่มีใครกล้าทำได้หลอกสำรวจทุกปี แล้วก็หายไปดื้อ มันเป็นแบบนี้ อย่างน้อยปรับเงินเดือนผลกระทบเหมือนข้าราชการอื่นๆหน่อยอย่าทำเหมือนเต่า ให้ท่านๆไปดูงานที่กระทรวงศึกษาธิการหน่อย ครู เขาทำไมปรับเงินเดือนได้ทุกปี ของเขามี กคศ. ของเราก็มี ก.ตร. ไม่แตกต่างกันแต่เขาทำไมมีการเสนอสิ่งดีๆตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสวัสดิการที่ดีกว่าเรา อยากให้ผู้นำกรุณาทำให้ได้อย่างที่คิดด้วยไม่ใช่แค่เป็นโครงโรงพักร้างทั่วประเทศที่เห็นๆ พัฒนาที่ไหนถ้าเราไม่พัฒนาที่ตัวเองก่อน ถึงจะสำเร็จ
 
       
 
โดย : ปลาทูเค็ม
โพสต์เมื่อ : 23 กรกฏาคม 2557 20:33:24 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 322
 
       ผมสันบสนุนความคิดเห็นที่๒๖๙โดยเห็นว่าพวกปโทควรจะรวมตัวกันทำหนังสือยื่นเรื่องถึงประธาน คสช.ลงชื่อทุกคนให้ได้มากที่สุดแล้วรวมตัวกันไปยื่นเรื่องเพื่อร้องขอความเป็นธรรมเรา เสียดายความรู้ความสามารถพวกปโท ตอนนี้เห็นมีแต่นายร้อย๕๓ เดินเตร่เต็มโรงพักไปหมดแต่ทำอะไรไม่เป็นสากกะเบือสักอย่างขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจงเจริญจงเจริญจงเจริญ
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 23 กรกฏาคม 2557 18:10:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 321
 
       สำหรับผมดาบแก่ๆคนหนึ่ง ตอนนี้ยอมรับว่าท้อมากๆกับ ตร.อุตสา่ห์เรียนตอนแก่ไม่ใช่ว่าจ่ายครบจบแน่ ***้ยืมเงินมาเรียนโท ม.ราม นิติ ตอนนี้จะถอยก็ไม่ได้ จะอยู่ต่อก็ ยิ่งเห็นองค์กรของเราขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางใดเสียดายเวลา เงินค่าเทอม และยิ่งกว่านั้นคือความรู้สึกต่อองค์กรของเราด้านลบมากไปเรื่อยๆ แต่ก็ต้องทนต่อไปเพื่อครอบครัวของเราเอง นายๆทั้งหลายเคยมองบ้างหรือเปล่านะ
 
       
 
โดย : ปลานีโม่
โพสต์เมื่อ : 23 กรกฏาคม 2557 16:29:57 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 320
 
       เรื่องโครงการประทวนปริญญาโทไปถึงท่านวัชรพล รรท.ผบ.ตร. นานแล้ว แต่ท่านนี้มีแนวความคิดต่อต้าน ป.โท ตั้งแต่ต้น เพราะท่านเป็นคนโบราณไม่ชอบใตรมามีความรู้มากกว่าท่าน ท่านผู้นี้มีอคติกับกลุ่มที่มีความรู้มาพํฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คงได้แค่ความรู้คู่ผาผนังบ้านแนวความคิด รรท.ผบ.ตร.คนปัจจุบัน อีออย่างเรื่องสวัสดิการณ์ตำรรวจยังไม่พูดถึงเลย จะปฏิรูปแล้วยกระบบงานให้ทหารดูแลตำรวจมากกว่า ไม่เคยปกป้องศักดิ์ศรีองค์กรเลย ถูกต้องนะครับ
 
       
 
โดย : โบราณถอนหลังเข้าคลอง
โพสต์เมื่อ : 22 กรกฏาคม 2557 19:40:53 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 319
 
       โครงการ ป.โท ไปถึงใหนตอนนี้ ครับ
 
       
 
โดย : ดาบตำรวจ ป.โท
โพสต์เมื่อ : 22 กรกฏาคม 2557 16:14:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 318
 
       ประกาศออกมาแล้วครับ กองการสอบ บุคลภายใน ปโท ไม่รับ รับแต่ ปตรี rcm.edupol.org/syb57 (กองการสอบ)

**ส่วนประกาศ รับ ปโท บุคลภายนอก คงรอประกาศ ครับ**
 
       
 
โดย : ป.โทเมืองเหนือ
โพสต์เมื่อ : 21 กรกฏาคม 2557 07:11:16 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 317
 
       ป.โทเมืองเหนือครับช่วยตอบคำถามความคิดเห็นที่ 316 ด้วยครับ ว.61
 
       
 
โดย : ด.ต.ดร.
โพสต์เมื่อ : 20 กรกฏาคม 2557 10:10:02 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 316
 
       เห็นว่าวันนี้มีตำรวจเราโพสข้อความมาว่าหลักเกณฑ์ปโทออกมาแล้วหละใครพอทราบข่าวฃ่วยลงแจ้งให้ทราบด้วย
 
       
 
โดย : ประทวนปโท ครับ
โพสต์เมื่อ : 19 กรกฏาคม 2557 22:33:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 315
 
        มุมมององค์กรตำรวจแย้ตั้งแต่หัวสุด ผู้นำไร้ความสามารถทำให้ตำรวจขาดความมั่นใจในการปฎิบัติงาน ความมั่วทำไปเฉยๆ ไม่มีจุดยืนของตนเองของผู้บริหารสูงสุดขาดภาวะผู้นำ เกษียณไปกแบบไม่ภาคภูมิใจ
พัฒนาองค์กรเราเถอะน่ะอย่าให้ บุคคลบางกลุ่มมาบงการให้ทำตามเขา มีศักดฺ์ความเป็นตำรวจไทยหน่อย ไม่ต่างกันเท่าตำรวจก็อยู่ภายใต้นักการเมือเชื่อเถอะ สว. ก็นักการเมืองเหมือนกันนั่นหล่ะ แล้วพวกที่มีความรู้เยอะๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก กรุณาทำให้ดีขึ้นหน่อย
 
       
 
โดย : กระบรีไร้คม
โพสต์เมื่อ : 19 กรกฏาคม 2557 16:42:02 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 314
 
       ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าก็น่าจะมีขวัญกำลังใจปรับฐานเงินเดือนป.โทเหมือนหน่วยงานอื่นบ้างไม่ไใช่ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการตำรวจอายุราชการ5-10 ปีเท่านั้น
 
       
 
โดย : ชั้นประทวน
โพสต์เมื่อ : 18 กรกฏาคม 2557 13:45:16 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 313
 
        ผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยให้องค์กรตำรวจนี้เปิดใจกว้าง เพื่อน พี่ น้อง ที่จบ ป.โท มาควรให้มีการปรับเป็นสัญญาบัตร จะได้มาช่วยกันทำงาน โดยเฉพาะงานสอบสวน ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนเหล่านี้สามารถทำได้แน่นอน และเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากๆ
 
       
 
โดย : คนจบ ป.ตรี
โพสต์เมื่อ : 18 กรกฏาคม 2557 07:33:11 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 312
 
       309,310 เท่าที่ผมทราบมานะว่า ป.โท ที่สำรวจนะมัน 6000กว่าคนแล้ว ส่วนที่ว่า1000กว่าคนนั่นกำหนดอายุราชการและอายุตัวด้วยหรือป่าวครับ
 
       
 
โดย : ด.ต.ดร.
โพสต์เมื่อ : 17 กรกฏาคม 2557 09:20:33 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 311
 
       ปรับแต่หัวขบวนครับ ท้ายขบวนไม่เห็นเอามาพูดกันบ้างเลย ตามพรบ.ตร.ส่วนอื่นๆก็คงจะเหมือนเดิมหละครับ ต้องรอดูกันต่อไป เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านครับ
 
       
 
โดย : ประทวน ป.โท
โพสต์เมื่อ : 16 กรกฏาคม 2557 17:22:39 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 310
 
       ตำรวจประทวนเราจบโทแค่พันกว่าคน ความคิดส่วนตัวผมว่าน่าจะได้รับข่าวดีในไม่ช้าแน่นอนครับ ดีใจกับท่านที่จบโท ทุกท่านครับ
 
       
 
โดย : โท นิติ.
โพสต์เมื่อ : 16 กรกฏาคม 2557 09:12:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 309
 
        ชั้นประทวน ป.โท 1,312 ป.เอก 6
 
       
 
โดย : ตร
โพสต์เมื่อ : 16 กรกฏาคม 2557 08:20:06 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 308
 
       ตำรวจเรา จบโท ประมาณเท่าไหร่ครับ ใครพอประมาณได้บ้าง
 
       
 
โดย : โท นิติ.
โพสต์เมื่อ : 15 กรกฏาคม 2557 21:45:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 307
 
       Reform ให้ปลัด กลาโหม นั่งเป็น ก.ต.ช. แทน รมว.ยุติธรรม กับ รมว.มท.
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 15 กรกฏาคม 2557 10:14:38 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 306
 
       ต้องคอยจับตาดูให้ดีระหว่างตาอิน vs ตานา ผลลัพธ์ออกมาเป็น"ตาอยู่"
มีโอกาสเป็นไปได้สูง
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 14 กรกฏาคม 2557 21:24:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 305
 
       ในเมื่อเรียกร้องให้ปลอดจากการเมืองแก้ไปแก้มาก็ยังหนีไม่พ้นนักการเมืองอยู่ดีนั่นแหละปฏิรูปอะไรครับ....
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 14 กรกฏาคม 2557 21:13:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 304
 
       การแก้กฎกตช และกฎก.ตร.ที่ประกาศไปแล้วในวันนี้เหมือนกับเหล้าเก่าในขวดใหม่ไม่มีอะไรแตกต่างจากของเดิมแม้แต่น้อย สรุปไม่มีอะไรแตกต่างจากของเดิมประชาชนไม่ได้อะไรเลยใช่หรือไม่
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 14 กรกฏาคม 2557 21:07:53 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 303
 
       บุคคลภายใน(เสือก)ไปเรียนมาเอง..***ที่เขาสำรวจมาหลายครั้ง พบว่าบุคคลภายจบ ป.โท อายุมากเกิน 35 ปี คุณวุฒิที่ต้องการก็มีพอสมควรแล้วโดยที่ ตร.ไม่ต้องลงทุนอะไร ก็ปล่อยไปอย่างงั้น
จึงรับบุคคลภายนอกอายุน้อย คุณวุฒิ ที่ขาดแคลนตามที่ญาติ ลูกหลานท่านจบมา
เวรกรรมตำรวจบ้านนอกเสือกสนดิ้นรน จนจบ ป.โท
...
 
       
 
โดย : ต.ด.
โพสต์เมื่อ : 14 กรกฏาคม 2557 11:45:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 302
 
       ว.61 ท่าน ป.โทเมืองเหนือ วุฒิโทบริหารการศึกษาผมได้แต่อายุเกิน35มาหลายปีแล้วกำลังย่างเข้าใกล้50ไปทุกทีครับ
 
       
 
โดย : ด.ต.ดร.
โพสต์เมื่อ : 13 กรกฏาคม 2557 07:18:57 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 301
 
       เท่าที่ทราบมาครับ เป็นการรับ บุคลภายนอก ครับ ปโท สายบริหารการศึกษา 100 อัตรา สาย เนติ 10 อัตรา
บุคลภายในสอบได้ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี

หมายเหตุ บุคลภายในสาย ปโท ไม่เปิดรับ ทั้งที่บุคลากรของเราก็มีจบตั้งเยอะตั้งแยะ ด้วยเหตุผลกลใด ผู้ใหญ่หลายท่านคงรู้แก่ใจดีครับ
 
       
 
โดย : ป.โทเมืองเหนือ
โพสต์เมื่อ : 12 กรกฏาคม 2557 21:45:32 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 300
 
       ท่าน ป.โทเมืองเหนือ ครับขอคตวามกระจ่าง ป.โท+เน 100บริหารการศึกษาด้วยครับไม่เข้าใจ100บริหารการศึกษาครับ
 
       
 
โดย : ด.ต.ดร.
โพสต์เมื่อ : 11 กรกฏาคม 2557 12:09:54 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 299
 
       การเป็นผู้นำต้องรู้จักเปิดใจกว้างยอมรับความจริง รับความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์บ้าง เป็นผู้นำหน่วยระดับ ดร. แล้ว ย่อมรู้ดีการเดินหน้าของ สตช. ต้องรู้จักนำคนที่มีความรู้ที่มีอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาทำหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาต่อเนื่องมีประสพการณ์การทำงานมาปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับคุณวุฒิด้วย การปรับเงินเดือนผลกระทบต้องทำเหมือนหน่วยงานราชการอื่น ไปหัดศึกษาองค์กรราชการข้างเคียงบ้าง ไม่ใช่เอาความรู้สึกตนเองมา ทำให้เกิดความแตกแยก ไม่ใช่แต่ปฏิรูปโยกย้ายคนของตนเองได้รับตำแหน่งดี แล้วมาบอกว่าเพื่อความเหมาะ อันนี้เป็นคำพูดข้าราชยุคโบราณ รู้จักนำบุคคลภายในมาปรับใช้งานบ้าง เช่น จบปริญญาโท เอก ก็จัดให้เขาทำงานอย่างเขาเล่าเรียนมา ปรับ ยศ ตำแหน่งด้วย ผมระดับมันสมอง ปวช.คนนี้ก็จะเรียนปริญญาตรีเหมือนกันเขาบอกว่าความรู้ถ้าไม่รู้จักศึกษาจะได้แค่นั้น คิดได้ยังงัยเอา ม.3 นายดาบอายุ 53 ปี มาเป็นนายตำรวจ(หลังเขามาก) ยกเว้นนายดาบที่มีคุณวุฒิ ป.โท ก็ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อยู่ที่ โรงพักทำงานเขียนสมุดไว้สำหรับตรวจยังขี้เกียดเลย ในใจคิดว่า ผู้หลักผู้ใหญ่มันสมองมีแค่นี้เหรอ ทำไมไม่เอา 57 ปี เหมือนเดิม(สำหรับไว้ชื่นชมตอนแก่หล่ะ)
 
       
 
โดย : เพขร
โพสต์เมื่อ : 11 กรกฏาคม 2557 06:38:23 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 298
 
       ท่านฯไม่ให้ความสำคัญพวก ป.โท ตั้งข้อรังเกียจกีดกัน แบบจงเกลียดจงชัง ตั้งแต่ท่านเป็นตัวแทน ตร.ไปนั่งฟังที่ศาลฯแล้วครับ....ถ้าท่านอยู่ก็อย่าหวัง...
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 10 กรกฏาคม 2557 18:17:09 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 297
 
       ตร.กำลังเปิดรับป.ตรีบุคคลภายนอกมาทำระบบcrime และวีดีโอคอนเฟอเรนของโรงพักเป็นตำรวจไม่มียศ เรื่องผ่านการ ประชุมเมื่อ4/7/57แล้ว 5000 ตำแหน่งเป็นประทวน น่าจะเปิดให้ป.โทบ้างครับ
 
       
 
โดย : ตำวจไทย
โพสต์เมื่อ : 10 กรกฏาคม 2557 11:11:22 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 296
 
       จบถึงป.โท แต่ไม่มีเครดิต ก็เฉพาะองค์กรนี้ละครับ
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 9 กรกฏาคม 2557 09:25:54 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 295
 
       ผมเห็นด้วยกับความคิดที่ 289 ครับ จะให้รอไปถึง ไหนครับ ถ้าไม่ใช้ วิธ๊นี้ การกระทบชิ่งแบบสน๊กเกอร์ เป็นสิ่งที่ดี ถ้ามันสะท้อนให้เห็น ถึงความจริงไปสู่ สายตาบุคลภายนอกให้ได้รับรู้ข่าวสารบ้างก็ดี (ตู้ ปณ 1111) ใครเห็นด้วยครับ
 
       
 
โดย : ป.โทเมืองเหนือ
โพสต์เมื่อ : 9 กรกฏาคม 2557 07:23:40 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 294
 
       พี่ๆน้องๆทั้งหลายครับถ้าจบปเอกแล้วก็จะขอรีทายตัวเองแล้วหละอยูไปก็ไม่ก้าวหน้าอายุจะห้าสิบแล้วไปไม่ถึงไหนวางแผนว่าจะไปทำธุรกิจส่วนตัวที่คุณพ่อทำไว้ให้ซึ่งเป็นธุรกิจของตรอบครัวแต่เดิมทำได้เท่าไรก็เป็นของเราสบายใจดีขอแนะนำว่า พวกเราที่จบปโทน่าจะมองหาลู่ทางไว้ก่อนเกษียนอายุจะได้ไม่เหงาปลายปี58ผมไปแน่นอน
 
       
 
โดย : ประทวนปโท ครับ
โพสต์เมื่อ : 7 กรกฏาคม 2557 20:37:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 293
 
       ระยะนี้เตรียมอ่านหนังสือปเอกกำลังเตรียมทำดุษฎีนิพนธ์ น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคอรับชั่นในวงการตำรวจท่าจะดี จะได้ส่งให้คณะปฏิรูปเาอไว้ปฏิรูปตำรวจต่อไป
 
       
 
โดย : ประทวนปโท
โพสต์เมื่อ : 7 กรกฏาคม 2557 17:50:38 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 292
 
       ผมว่า สนง. ของ ตร.เรา ไม่มีทางที่จะพัฒนาได้ เพราะติดอยู่กับอดีตมากเกินไป ทำให้ ไม่พัฒนา ไม่เจริญ ต้องทนอยู่กันไปวันๆๆๆ นี้คือสามารถเหตุที่ทำให้ ไม่พัฒนา แต่ก็ แก้ได้โดยการมองให้กว้าง เปิดโอกาส รับสิ่งใหม่ๆๆบ้าง อย่างคิดเป็นแต่แบบเก่าๆๆๆน่าเสียดาย บุคลลากรที่มีความสามารถ ต้องทนอยู่ไปวันๆๆๆ
 
       
 
โดย : k
โพสต์เมื่อ : 7 กรกฏาคม 2557 14:31:41 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 291
 
       ท่านมีสิทธิแค่ "รอ" ครับ
 
       
 
โดย : ตำรววจภูธร
โพสต์เมื่อ : 6 กรกฏาคม 2557 17:17:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 290
 
       หน่วยงานพวกเรามันถูกสาปแช่งใช่มั้ยพวก
 
       
 
โดย : ป.โท
โพสต์เมื่อ : 5 กรกฏาคม 2557 20:25:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 289
 
       ช่วยกันร้องไปที่ตู้ปณ1111 น่าจะดีกว่านั่งรอความหวังลมๆแล้งๆ
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 3 กรกฏาคม 2557 17:40:14 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 288
 
       ใกล้จะหมดแรงแล้ว ยังไม่เห็นรูปแบบการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจเลย ท่านผู้นำหน่วยมีแนวความคิดว่าจะเริ่มตรงจุดไหนก่อน ที่ใกล้ตัวตำรวจผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่ไปมองที่ขยายตำแหน่งเหมือนครั้งที่ผ่านมาหัวโตก้นลีบ แต่ละครั้งไปเพิ่มนายพลซะเป็นหลัก น่าจะขยายประทวน ป.โท ที่เขาอุส่าห์ร่ำเรียนมาพัฒนาหน่วยงานองค์กรของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่มีความรู้ไว้รับใช้ประชาชนไม่ดีกว่าหรือ
 
       
 
โดย : ยอดเขาสูง
โพสต์เมื่อ : 3 กรกฏาคม 2557 07:02:31 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 287
 
       การพัฒนาตำรวจอิงชั้นยศเป็นการพัฒนาที่ช้าและถูกวิจารย์อย่างมากเพราะมุ่งหวังยศจนลืมการพัฒนาตัวเองบางคนมียศสูงก็ใช่จะรู้มาก(งานวิชาการ)เพราะเอาเวลาวิ่งๆเพื่อให้ได้ยศผมเห็นว่าควรจัดมีการสอบทุกๆชั้นยศและในส่วนเงินเดือนก็ให้แยกออกจากชั้นยศวุฒิให้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนได้ส่วนเรื่องยศให้มีการสอบเอาทุกๆวุฒิไป
 
       
 
โดย : แสง
โพสต์เมื่อ : 1 กรกฏาคม 2557 21:13:41 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 286
 
       ครับถ้าจะให้ น่าจะพิจารณาตามลำดับคุณวุฒิ, วัยวุฒิ และทดศอบทัศนคติ วิสัยทัศน์ เป็นข้อสอบแบบอัตนัย ความรู้คู่คุณธรรม..
 
       
 
โดย : ประทวน
โพสต์เมื่อ : 29 มิถุนายน 2557 11:10:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 285
 
       ดิฉันไม่สนับสนุนแนวคิดของ 281 เลย รู้อยู่ว่ามันเป็นไปมิได้ และจะเป็นการล้าช้า สร้างความแตกแยกในหมู่คณะตำรวจเรา รู้อยู่ว่างานวิจัยบางครั้งก็เดาๆไป บางที่ไปถามกลุ่มฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงเลย เอาแบบนี้ดีกว่า ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นความสำคัญ มุ่งไปที่หลักการอาวุโสของอายุราชการ ประทวนที่จบ ป.โท ก็ได้ ทำเหมือนเลื่อนไหล เริ่มที่อายุราชการที่ 20 ปี ไม่ต้อง ระบุอายุตัวเหมือน นรต.53 ปี หลอกมันมั่วไม่มีการกลั่นกรองอะไร ขี้เหล้าเมายาก็ให้ได้สะเป่ สะป่ะไปวันๆ เห็นแล้วเสียดายดาว ตำรวจพิกลพิการก็ได้ไปน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้หน่อย น่าเสียดายดาว แต่ไม่สนับการทำวิจัย ใช้เวลานานๆ เดียวก็ลืมไปเลย ชาตินี้คงหมดเวลาไปวันๆเดียวออกไปทำอย่างอื่นแล้วหล่ะ
 
       
 
โดย : แสงเงิน
โพสต์เมื่อ : 29 มิถุนายน 2557 08:49:43 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 284
 
       ผมสนับสนุนความคิดเห็นที่281ครับเดี๋ยวจะส่งข้อมูลตามข้อ1และข้อ2ให้แต่ละมหาลัยไปทำวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะได้รู้ว่าการบริหารงานด้านบุคคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นประชาชนคิดเห็นอย่างไร
 
       
 
โดย : ประทวนปโท ครับ
โพสต์เมื่อ : 28 มิถุนายน 2557 00:29:01 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 283
 
       เบื่อกับการเป็นผู้นำหน่วยที่ไม่มีความคิดหรือแนวคิดเป็นตัวตนของตนเอง มุมมองแค่ผลประโยชน์ทับซอนกันนั่นแหล่ะ มีแต่มายาว่าตนมีความสามารถเห็นจริง แต่แล้วก็แค่นั้น ปฏิรูปยังไม่มีทางเป็นไปได้มืดมิดอยู่แล้ว จะหมดอำนาจลงแล้วนี่ นี่หล่ะเขาเลยบอกว่าสมบัติผลัดกับชม แค่สร้างภาพให้ตนเอง อีกไม่นานก็จางหายไป ทำอะไรไว้สักอย่างหน่อยให้เห็นเป็นประจักษ์ฝากผลงานให้ชื่นชมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
       
 
โดย : แสงเทียน
โพสต์เมื่อ : 27 มิถุนายน 2557 21:29:22 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 282
 
       ผู้นำหน่วยสั่งเป็นเฉพราะซ้ายหัน ขวาหัน สั่งหน้าเดินไม่เป็นครับ
 
       
 
โดย : ประทวนป.โท
โพสต์เมื่อ : 27 มิถุนายน 2557 16:54:38 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 281
 
       สื่อต่างชาติ ควรจะเข้ามานำเสนอ รูปแบบการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกำหนดหัวข้อการวิจัย หรือนำเสนอใหประชาชนได้รับรู้สภาพการบริหารงาน ดังนี้
๑. ขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท , ปริญญาเอก ที่ศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง มีการยึดถือตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖๖ หรือไม่อย่างไร
๒. ความสัมฤทธิ์ผล ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร อายุ ๕๓ ปี แบบเลื่อนไหล มีผลกระทบทางด้านบวก ด้านลบอย่างไร ต่อองค์กร เช่น ด้านการพัฒนาทัศนคติ ของบุคลากร ที่มีความปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ร่วมงานในองค์กรระดับ กก.ฯ
 
       
 
โดย : รักหน่วย
โพสต์เมื่อ : 26 มิถุนายน 2557 11:18:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 280
 
       ข่าวการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติระยะนี้ทำไมเงียบกริบ หรือจะเป็นแค่เพียงโหมโรงตีไข่ใส่นมผสมโรงเคาะกะลาให้หมาดีใจที่แท้ก็เป็นแค่แนวทางที่สมอ้างให้ดูดีของเหตุผลในการเกลี่ยตำแหน่ง เพื่อให้ดูเหมาะสม
สุดท้ายก็ยังคงเป็นวัฏจักรเดิมอญุ่ดีนั่นแหละ(หัวโต-เท้ารีบ)มีแต่คนสั่งงานมากกว่าผู้ปฏิบัติงาน
 
       
 
โดย : ประทวนปโท ครับ
โพสต์เมื่อ : 23 มิถุนายน 2557 23:53:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 279
 
       พูดๆกันถึงแต่เรื่องปฏิรูปผมเห็นมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่ได้รับประโยชน์
ผู้น้อยก็ยังคงเป็นแค่เพียงหลักการที่นำมาสมอ้างพูดให้ประชาชนเชื่อและดูว่าดีเหมาะสมแต่การปฏิบัติจริงๆแล้วผู้น้อยก็ยังคงถูกละเลยอยู่ดีนั่นแหละตัวอย่างมี่พบเห็นปัจจุบันเช่นพวกปโทนี่งัยครับเจ้านาย แล้วจะไปถามหาความยุติธรรมที่ไหนให้ประชาชนในเมื่อตำรวจยังหาความยุติธรรมไม่พบในสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับกระผมก็หวังว่าที่จะเมตาปโทบ้าง
 
       
 
โดย : ประทวนปโท ครับ
โพสต์เมื่อ : 15 มิถุนายน 2557 21:08:38 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 278
 
       ว่าจะ ว่าจะ ไม่เห็นเป็นจริงซักทีและก็ไม่เจอะคนจริงซักที่หรือว่าอยุธยาคงจะสิ้นคนดีเสียแล้ว เหมือนอย่างเขาว่า
 
       
 
โดย : ประทวนปโท ครับ
โพสต์เมื่อ : 13 มิถุนายน 2557 22:52:17 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 277
 
       มีข่าวดีใหมครับ ป.โท ครับ
 
       
 
โดย : ผู้น้อยรอหวัง
โพสต์เมื่อ : 13 มิถุนายน 2557 09:20:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 276
 
        องค์กรอื่นไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น,ครูฯลฯเมื่อเรียนเพิ่มเติมคุณวุฒิสำเร็จก็ให้โอกาสนำมาปรับวิทยฐานะ..สวัสดิการ เงินเดือน..ตำแหน่งหน้าที่
แผนพัฒนาตำรวจไทย เขียนไว้สวยหรู "ส่งเสริม สนันสนุน ให้ศึกษาหาความรู้เพิ่ม ".... เหมือน ลม ลม ( เสือ...ไปเรียนมาทำไม)
 
       
 
โดย : ื์ not
โพสต์เมื่อ : 10 มิถุนายน 2557 16:49:59 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 275
 
       เห็นด้วยกับแนวความคิด 273 นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับบิ๊กน่าจะให้ความสนใจเราบ้าง อีกอย่าง ก.ตร. ยิ่งไม่เห็นคุณค่าตำรวจชั้นผู้น้อยบ้างเลย
 
       
 
โดย : ยอดชาย
โพสต์เมื่อ : 9 มิถุนายน 2557 12:10:33 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 274
 
       ใจเย็นๆครับป.โทมีสอบแน่นอนกำลังหาตำแหน่งให้อยู่นะครับ
 
       
 
โดย : ด.ต.ดร.
โพสต์เมื่อ : 9 มิถุนายน 2557 00:02:39 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 273
 
       ความผิดพลาดในการบริหารงานด้านบุคคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือการเพิ่มอัตราสัญบัตรอย่างไม่มีคุณภาพเที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆที่ผ่านมานี้เป็นภาพสะท้อนให้ประชาชนเห็น ที่โรงพักผมก็มีเกือบครึ่งโรงพักง่อยเ***ยเสียขาพิกลพิการ บ้าๆบอๆเป็นนายร้อยกันหมด ทีเหลือคือประทวน๑๗คน(ประทวนปโท ๕ คน)ยังไม่ก้าวหน้าเลยทำงานแทบตายเพราะประทวนเหลือน้อยเป็นนายร้อยกันไปเกือบหมดแล้วน่าเอน็จอนาดใจผมเลยต้อง***้เงินมาหนี่งล้านห้าแสนบาทเพื่อลงปเอกต่อแก้เซ็งครับนายท่าน
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 8 มิถุนายน 2557 22:04:49 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 272
 
       ฝากถึง รรท.ผบ.ตร. ให้ดูแลความเป็นอยู่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในด้านสวัสดิการเงินเดือนปรับให้เท่าเทียมกับข้าราชอื่นเหมือนเช่นข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการครู ปัจจุบันค่าครองชีพเพิ่มขึ้นความเป็นอยู่ตำรวจต่ำมากเแทบเอาตัวไม่รอด อีกอย่างหนึ่งความก้าวหน้าของตำรวจที่ จบ ป.โท ที่มีอายุราชการมากตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป น่าจะปรับเลื่อนเป็นสัญญาบัตรได้แล้ว ในความสามารถและประสพการณ์ในการทำงานมามาก มีความเหมาะสมจริงๆ แล้วค่อยทยอยให้ข้าราชการตำรวจ ป.โท ไปเรื่อยๆ ตรงกับประเด็นการปรับโครงสร้างการปฏิรูปตำรวจ ต้องดูทฤษฏีความต้องการก่อน ในเมื่อตำรวจอิ่มท้องแล้ว การทำงาน100% ต้องดูบุคคลในองค์กรตำรวจก่อน ไม่ใช่ไปมองที่ประชาชนต้องการ หรือแค่เปลียนเสื้อใส่ใหม่แต่คน(ตำรวจ) ยังทรุดโทรมในร่างกายอยู่เพราะป่วยอยู่ ขาดอาหาร บอกได้เลยว่าท่านได้แต่หนังสือไปอ้างประชาชนว่าทำเรียบร้อย แต่การทำงานตำรวจยังไม่ดีเหมือนครั้งที่ผ่าน ยิ่งตกต่ำขาดความเชื่อมันศรัทธาต่อตำรวจกว่าเดิม
 
       
 
โดย : ตะวันส่องแสง
โพสต์เมื่อ : 8 มิถุนายน 2557 09:46:00 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 271
 
       รักษาการ ผบ.ตร.เมื่อมีอำนาจและจริงใจควรตัดสินใจได้แล้ว
 
       
 
โดย : วาสนา
โพสต์เมื่อ : 8 มิถุนายน 2557 08:10:32 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 270
 
       ผู้มีอำนาจควรมองเห็นผู้จบ ป.โท บ้าง
 
       
 
โดย : วาสนา
โพสต์เมื่อ : 8 มิถุนายน 2557 07:57:04 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 269
 
       พี่น้องประทวนปโทครับจะยื่นหนังสือถึงท่านประยุทธ์ จันโอชาเลยดีไหมครับ ทุกวันนี้พูดกันถึงแต่เรื่องปฎิรูปแล้วทำไมพวกเราเรียกร้องกันมาไม่รู้จักกี่ปีแล้วทำไมไม่ได้รับการตอบสนองสักทีเอาให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลย
 
       
 
โดย : ประทวนปโท
โพสต์เมื่อ : 8 มิถุนายน 2557 07:41:06 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 268
 
       ระวังม๊อบตำรวจชั้นประทวนวุติปริญญาโท จะไป สตช ทวงถามความชัดเจน นะครับ
 
       
 
โดย : ป.โทเมืองเหนือ
โพสต์เมื่อ : 7 มิถุนายน 2557 18:44:25 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 267
 
       รวมพลังกันอีกครั้งมั้ยครับพี่น้อง
 
       
 
โดย : ประทวน ป.โท
โพสต์เมื่อ : 6 มิถุนายน 2557 11:59:29 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 266
 
       ผมนายร้อย 53รุ่น3 ปตรี รปศ นิติ โทรัฐศาสตร์จะมีสิทธิอะไรหรือไม่ของสำนักงานตำรวจเกี่ยวกับการเลื่อนยศ
 
       
 
โดย : ดาวเดียว
โพสต์เมื่อ : 6 มิถุนายน 2557 11:38:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 265
 
       จะปรับโครงสร้างตร.แล้ว น่าจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้าง สำหรับป.โท
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 5 มิถุนายน 2557 13:30:33 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 264
 
       ไหน ๆ รรท. ผบ.ตร. จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ตร. แล้ว


ก็ทำให้เป็นแบบ ขรก. กพ. ได้ก็ยิ่งดีนะครับ ไม่ต้องไปสอบเลื่อนหรอก
ให้พิจารณาตามคุณวุฒิ หรือผลงาน แบบ กพ. ก็ดีครับ

บางทีการสอบก็ใช่ว่าจะวัดกันได้

ด้วยความเคารพจริงๆครับ
 
       
 
โดย : ตำรวจประทวน
โพสต์เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2557 07:36:08 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 263
 
       คงต้องไปทวงความชัดเจน เรื่อง ปโท ครับ เพราะครั้งสุุุุุุุุุดท้ายที่ รรท ผบตร ได้ให้คำมั่นว่า หลังจาก ยกเลิกบัณชีแล้วจะจัดให้มีการเปิดสอบ ปโท ท่านเคยพดไว้ เมื่อ 2 ปี ที่แล้วยังไม่มีคำตอบเรื่องนี้ครับ ถึงเวลารึยังครับ ที่ ประทวน ปโท จะไปกอบก้เกียตริ์ยศศักดิ์ศรี ปโท ที่ สตช
 
       
 
โดย : ป.โทเมืองเหนนือ
โพสต์เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2557 06:40:56 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 262
 
       ความรู้คู่คุณธรรม,ความรู้คู่คุณธรรม,ความรู้คู่คุณธรรม,ความรู้คู่คุณธรรม
ความรู้คู่คุณธรรม,ความรู้คู่คุณธรรม,ความรู้คู่คุณธรรม,ความรู้คู่คุณธรรม
ความรู้คู่คุณธรรม,ความรู้คู่คุณธรรม,ความรู้คู่คุณธรรม,ความรู้คู่คุณธรรม
ผมจบปโทรามคำแหง แล้วท่องคำนี้มาเกือบ6ปีแล้วครับ ผมจะรอจนกว่าจะมีคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมมาช่วยพวกเราชาวประทวน ปโท
 
       
 
โดย : ประทวนปโท ครับ
โพสต์เมื่อ : 29 พฤษภาคม 2557 23:22:47 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 261
 
       ฝากฝัง ได้เลยครับ
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 27 พฤษภาคม 2557 11:06:30 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 260
 
       น่าจะเป็นโอกาสดีครับ ขอฝากท่านพล.ต.อ.วัชรพลฯรักษาการผบ.ตร. ดูประทวนป.โทด้วยครับ
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 25 พฤษภาคม 2557 14:30:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 259
 
       มีตร.ชั้นประทวนท่านหนึ่งจบ นิติศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหงที่
โรงพักของผม บ่ายเบี่ยงงานตลอด พอจเรฯมาตรวจราชการก็โยนให้คนโน้นคนนี้ทำบ่นว่าทำไม่เป็นมั่ง/ไม่เคยทำมั่ง-การออกคำสั่ง,การติดต่อหนังสือระหว่างหน่วยงานผิดหมด-นี่คืออะไร
 
       
 
โดย : รอ
โพสต์เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2557 07:14:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 258
 
       รอแล้วรออีกจนผมติดร.ต.ท.แล้วครับ
 
       
 
โดย : รอ
โพสต์เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2557 07:08:42 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 257
 
        รัฐบาลได้ใช้หลักการบริหารงานบุคคลดีแล้วครับ แม้องกาณ์อิสระชั้นสูงบ้างพวกจ้องเล่นงานด้วยเหตุผลนี้ ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า "เกมส์การเมือง" ในส่วน สตช.ก็มียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แก่องค์กร แม้ตอนนี้ยังไม่สนองต่อ ประทวน ป.โท ก็อย่าท้อครับ เรียนไปเมื่อมีโอกาสเรียน ต้องมีสักวันที่ท้องฟ้าเปิดกว้าง ไม่ปิดกั้นเช่นทุกวันนี้(ท่าน บร.สตช.จะอ้างด้วยเหตุผลกลใด ก็เข้าใจได้ว่า "เกมส์การบริหาร") ถ้าท่านจะให้โอกาสจริงย่อมทำได้ เมื่ออัตรามีน้อยก็กำหนด อายุตัว อายุราขการ เข้าไป ......หวังว่าคงต้อง...มีสักวัน อย่าท้อครับ
 
       
 
โดย : รัฐศาสตร์ ตรี.โท.ม.รามฯ
โพสต์เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2557 06:27:31 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 256
 
       เห็นควรปรับให้ ป.โท ไปเลยครับ อย่างเช่น ตร.53 ปี ตร.50 ปี ตร.จ่าดาบ ยังเปิดสอบและยังเลื่อนไหลให้เขาได้ แล้ว ตร.ที่จบ ป.โท เขามีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจความก้าวหน้าบ้าง ผมคิดว่า ตร.ที่จบ ป.โท ก็น่าจะมีอายุราชการตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและอายุตัวน่าจะ40ปีขึ้นไปเช่นกัน ผมขอสนับสนุนเห็นด้วยควรปรับเลื่อนเป็นสัญญบัตรไปเลย แต่ส่วนผมเป็นชั้นประทวน ม.6 ยังหาช่องทางเรียนต่อ ป.ตรี อยู่ครับ
 
       
 
โดย : SBR
โพสต์เมื่อ : 7 พฤษภาคม 2557 09:36:20 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 255
 
       ให้กำลังใจทุกคนครับ ทุกสิ่งอย่างเรากำหนดกฎเกณฑ์เองไม่ได้ แต่สิ่งที่เราภูมิใจคือ ความเป็นตำรวจ ที่คนอีกหลายล้านคน อยากเป็นแต่เขาไม่ได้เป็น ขอจงภาคภูมิใจเถอะครับ มันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และอย่างน้อย พ่อ แม่ และครอบครัวภูมิใจในตัวเราครับ สู้ๆ ทุกคนครับ
 
       
 
โดย : ตร.ชนบท ที่แม่ภูมิใจครับ
โพสต์เมื่อ : 7 พฤษภาคม 2557 09:25:12 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 254
 
       จะเป็นการดีนะ หากทุกคนพิสูจน์ตนเองให้นายรู้ว่า เราเป็นผู้มีความรู้จริง โดยการนำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ให้มากสุด เดี่๋ยวเขาก็มองเห็นเองว่าเราคิดและทำงานอย่างคนมีความรู้ หากทำแล้วไม่ดีนายไม่เห็นคุณค่า ก็เบนเข็มไปอื่น หรือทำธุรกิจ ที่เหมาะสมได้เลย ....... ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จดังปราถนา
 
       
 
โดย : แก้ไขเพิ่มเติม
โพสต์เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2557 16:38:59 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 253
 
       จะเป็นการดีนะ หากทุกคนพิสูตรตนเองให้นายรู้ว่า เราเป็นผู้มีความรู้จริง โดยการนำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ให้มากสุด เดี่๋ยวเขาก็มองเห็นเอง ว่าคิดและทำงานอย่างคนมีความรู้ หากทำแล้วไม่ดีก็ควรหางานอื่น หรือทำธุรกิจอื่น ๆ ที่เหมาะสมได้เลย ....... ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จดังปราถนา
 
       
 
โดย : ว่าที่ ป.เอก
โพสต์เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2557 16:34:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 252
 
       คิดว่าน่าจะอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่ ใจเย็นๆ
 
       
 
โดย : โท นิติ.
โพสต์เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2557 10:53:48 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 251
 
       ขอแสดงความคิดเห็นอีกหนึ่งแสียงครับ ขอสนับสนุนให้ ตำรวจ ปโท ได้เป็นนายร้อยเหมือน 53 ก็ยังดี ได้ดาว เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ผมจบปโท รามปี2553ที่จบช้าเพราะไปช่วยราชการ ชายแดนใต้มา อายุราชการก็มากแล้ว23ปี อายุตัวก็45ปี ควรสนับสนุนบ้างใช้เงิน***้มาเรียนปโท เพื่อนที่เรียนอยู่ อบต มีงบสนับสนุนเรียนฟรี พอจบมาปรับในขึ้น ซี8 ของตำรวจไม่มีใครสนับสนุนเลย ขอให้ ผู้ใหญ่ใน ตร ควรมองตรงนี้บ้าง
 
       
 
โดย : ดาบโท
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม 2557 09:18:04 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 250
 
       อยากเห็นการพัฒนาขององค์กรตำรวจไทยจังเลย ยิ่งแย้ลง ผู้บริหารระดับสูง มองเรื่องขวัญและกำลังใจแก่ตำรวจชั้นผู้น้อยหรือเปล่า อย่าจะเอาใจนักการเมืองเกินไป หัดมีความคิดเป็นของตัวเองสักอย่างหน่อย เรื่องเงินเดือน สวัสดิการ ให้เพิ่มหน่อย เดียวนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เสนอปรับเพิ่มเงินเดือน หรือข้าราชการอื่นบ้าง เช่น ครู องค์กรเขาเข็มแข็งมากสามารถปรับเลื่อนเงินเดือนผลกระทบเพิ่มขึ้นทุกปี หรือจะรอรัฐบาลสั่งปรับเงินเดือนอย่างเดียว ก.ตร.ดูแลเรื่องนี้ด้วย อีกอย่าง พวกกลุ่ม ป.โท ให้ความสำคัญกับเขาบ้าง ทุกคนก็อยากก้าวหน้าเหมือนกัน ส่วนผมก็ไม่จบอะไรกับเขา ม.6 กับ นักธรรมเอก แค่อยากให้ดูแลขวัญและกำลังใจบ้าง ขอให้มีความจริงใจต่อกันการทำงานก็มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุุด สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ตำรวจไทยมีศักดิ์ศรีรักองค์กรตนเองอย่างแท้จริง ยึดมั่นในอุดมคติตำรวจ
 
       
 
โดย : ป.นักธรรมเอก
โพสต์เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2557 21:30:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 249
 
       อยากเห็นการพัฒนาขององค์กรตำรวจไทยจังเลย ยิ่งแย้ลง ผู้บริหารระดับสูง มองเรื่องขวัญและกำลังใจแก่ตำรวจชั้นผู้น้อยหรือเปล่า อย่าจะเอาใจนักการเมืองเกินไป หัดมีความคิดเป็นของตัวเองสักอย่างหน่อย เรื่องเงินเดือน สวัสดิการ ให้เพิ่มหน่อย เดียวนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เสนอปรับเพิ่มเงินเดือน หรือข้าราชการอื่นบ้าง เช่น ครู องค์กรเขาเข็มแข็งมากสามารถปรับเลื่อนเงินเดือนผลกระทบเพิ่มขึ้นทุกปี หรือจะรอรัฐบาลสั่งปรับเงินเดือนอย่างเดียว ก.ตร.ดูแลเรื่องนี้ด้วย อีกอย่าง พวกกลุ่ม ป.โท ให้ความสำคัญกับเขาบ้าง ทุกคนก็อยากก้าวหน้าเหมือนกัน ส่วนผมก็ไม่จบอะไรกับเขา ม.6 กับ นักธรรมเอก แค่อยากให้ดูแลขวัญและกำลังใจบ้าง ขอให้มีความจริงใจต่อกันการทำงานก็มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุุด สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ตำรวจไทยมีศักดิ์ศรีรักองค์กรตนเองอย่างแท้จริง ยึดมั่นในอุดมคติตำรวจ
 
       
 
โดย : ป.นักธรรมเอก
โพสต์เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2557 21:30:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 248
 
       อะไรจะมีความสุขเท่ากับอยู่กับความจริง ได้แค่นี้ก้มีความสุขแล้วคับ ผมชอบมองคนที่อยู่ในสังคมมีทั้งสมหวังและไม่สมหวัง บวก ลบ เท่ากันคับ มีความสุขกับสิ่งที่เรามี
 
       
 
โดย : A
โพสต์เมื่อ : 29 เมษายน 2557 11:10:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 247
 
       นาย บอกว่าไม่มีงบประมาณในการบรรจุให้ แต่มีงบประมาณในการสอบบุคลภายนอกหมายความว่าบุคลภายนอกไม่ต้องใช้งบประมาณใดๆทั้งสิ้นใช่หรือเปล่าครับหรือเอาตำแหน่งพิเศษรอรับไว้แล้ว
 
       
 
โดย : ดาบแก่
โพสต์เมื่อ : 28 เมษายน 2557 14:05:24 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 246
 
       ก็ไม่เป็นไรเรียนจบมาแล้วเอาไปติดฝาบ้านให้ลูกดู และอย่าลืมหาเงินใช้ค่าเทอมที่ยืมมาเรียนด้วยละประเดี๋ยวโดนฟ้องถูกตั้งกรรมการโดนแน่ๆเขากำลังหมั่นใส้ เสือกเก่งกว่านาย(เพราะนายไม่เรียน) ถ้าสุเทพชนะก็คงจะได้ย้ายไปอยู่กับ อบต.แล้วละ
 
       
 
โดย : ดาบแก่
โพสต์เมื่อ : 28 เมษายน 2557 13:59:22 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 245
 
       ควรให้ตำแหน่ง สารวัตร ไปเลยครับ
กว่าจะเรียนจบ แสนลำบาก เกือบสองแสนนะ
 
       
 
โดย : เห็นใจคนจบ ป.โท
โพสต์เมื่อ : 28 เมษายน 2557 11:11:53 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 244
 
       อยากให้ผู้บังคับบัญชาได้มีมุมมองที่ดีแก่ กลุ่ม ป.โท ที่ว่านี้ ถ้าดูหน่วยงานอื่นไม่ว่า ข้าราชการครู ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เริ่มมีแรงกระตุ้นการปรับเงินเดือนให้เป็นเงินเดือนผลกระทบสูงขึ้น ตัวเองไม่มีผลได้หลอกแค่ ม.6 เก๋าๆ เท่านั้น มีแต่ประสพการณ์ทำงานล้วน ขอแค่ 59 ปีติดดาวครึ่งปีก็พอแล้ว อยากเห็นวงการตำรวจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแค่เท่านั้น
 
       
 
โดย : สุภาพบุรษสีเงิน
โพสต์เมื่อ : 27 เมษายน 2557 20:02:02 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 243
 
       มองตั้งแต่มารับตำของผู้บริหาร สตช.ไม่ค่อยให้ความสนใจคนที่มีความรู้ความสามรถเท่าไหร่ ทำงานอิงตำรามากเกินไป นี่เหรอบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลก็แค่นักบริหารยุคโบราณเท่านั้น
 
       
 
โดย : สุภาพบุรุษสีเงิน
โพสต์เมื่อ : 27 เมษายน 2557 19:08:16 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 242
 
       จบ ป.โท. นิติศาสตรมหาบัณฑิต จาก ม.รามคำแหง ไม่ได้จ่ายครบจบแน่อย่างที่หลายคนคิด สามารถทำงานวิจัย เขียนหนังสือทางวิชาการได้เป็นเล่ม เรียน ป.เอก เมืองนอกก็ได้ มีการคิดโดยใช้หลักเกณฑ์ของเหตุและผล ไม่เคยดูถูกคนอื่น ความของคนอื่นสามารถเป็นประโยชน์แก่เราได้
 
       
 
โดย : ยุทธ
โพสต์เมื่อ : 27 เมษายน 2557 18:20:07 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 241
 
       อย่าโทษกันเลยครับ มันแล้วแต่จังหวะและโอกาส และการตัดสินใจของเราที่จะเลือก ผมจบ ป.ตรี 2 ใบ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ทั้ง มสธ.และราม และ ป.โท อีกใบ เป็น 3 ใบ งานที่รับผิดชอบในหน้าที่มีเยอะแยะมากมาย สอบล่าสุดติดสำรองคะแนเท่าคนได้ถ้าผมเลือกที่จะทุ่มเทกับการอ่านหนังสือยังไงก็ได้แต่ผมเลือกงานที่รับผิดชอบ เวลาเตรียมตัวและอ่านนัสือจึงน้อย ผมคงจะไม่โทษใคร คงโทษตัวเองที่เลือกแล้ว
 
       
 
โดย : คนรับผิดชอบ
โพสต์เมื่อ : 27 เมษายน 2557 06:34:26 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 240
 
       คห 239 ของแบบนี้มันพลาดกันได้
มันไม่ได้วัดที่ใบปริญญาจ้า
 
       
 
โดย : ป.โท สดๆ
โพสต์เมื่อ : 26 เมษายน 2557 15:06:17 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 239
 
       เปิดสอบเฉพาะ ป.โท ได้เปล่า
ไม่อยากแข่งกะเด็ก ป.ตรี
 
       
 
โดย : พลาดตลอด
โพสต์เมื่อ : 26 เมษายน 2557 14:48:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 238
 
       แสดงความเห็น...กับความเห็นที่ 236...ผมเป็นตำรวจเกือบสามสิบปี...อายุตัว...อายุราชการก็ไม่ใช่น้อย...ไปเรียนก็ใช้งบประมาณส่วนตัว...ไปเรียนก็ใช้เวลานอกราชการ...ไม่เคยเบียดบังเวลาของราชการเลยแม้แต่น้อย...ทำงานได้ความดีความชอบ 2-2-1.5-2-2-1.5 ตลอดเวลาสิบกว่าปีให้หลังมานี้...และก็จบโทหลายปีแล้วด้วยครับ...ผมจบโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครับ
 
       
 
โดย : กรุงเก่า
โพสต์เมื่อ : 25 เมษายน 2557 16:09:43 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 237
 
       มันเป็นอย่างนี้แหละ ตร. พัฒนาไม่ได้ อันนั้นก็ไม่ได้ นี้ก็ไม่ได้
ป.ไหนๆก็เหมือนกันนั้นแหละ ตร.เหมือนกัน แต่ในหน่วยงานไม่เป็นอย่างนั้น แยกเขาแยกเรา พวกใครพวกเราที่เห็นๆกัน ไม่เหมือหน่วยงานอื่นๆเขามองคนเป็นคน ป.กับ ส.ต่างกันมากในการให้ความสำคัญ ส่วนมาก ก็เป็นประทวนก่อน เมือเป็นสัญญาบัตร แล้วอะไรนักหนา ดูแล้วน่าสงสาร ตร.ไม่รู้เขาสอนอะไรกันมา หมวดนั้น หมวดนี้คำแทนตัวเองน่าสม..... มันก็เลยเป็นแบบนี้ เป็นแล้วสมองไม่มี ถามและสั่ง ครับเจ้านาย
 
       
 
โดย : ตร.น้อย
โพสต์เมื่อ : 23 เมษายน 2557 20:28:06 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 236
 
       ตอบความคิดเห็นท่ี่ 227 คุณมีความคิดหรือไม่ที่บอกว่าเอานายร้อย 53 มาปกครองชั้นประทวน ป.โท คุณเป็นตำรวจมากี่ปีสีกากีจับหรือยังพวกเขาเป็นมาก่อนรับใช้ สนง.ตร.มาก่อนคุณ พวกคุณรุ่นลูกหลานไม่มีหัวคิดพูดมาได้แถมเบียดเบยนเวลาราชการไปเรียนเห็นแก่ตัวมาก นายร้อย53บางคนรุ่นพ่อพวกคุณก็มีถ้ามีปัญญาสอบให้ได้ซิครับท่าน
 
       
 
โดย : sak
โพสต์เมื่อ : 17 เมษายน 2557 09:21:25 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 235
 
       ชอบความคิดเห็น ๒๒๙ จริง
 
       
 
โดย : ฟฟฟ
โพสต์เมื่อ : 10 เมษายน 2557 14:58:43 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 234
 
       จบป.โท ถ้าเป็นประเภทลูกหลานนักการเมิอง ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ ครับ
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 3 เมษายน 2557 14:20:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 233
 
       ผมเองก็รู้สึก ผิดหวัง และ หมดศรัทธา สตช มา 7 ปีแล้วครับที่ไม่เปิดรับเลย พอมาเปิดอีกทีก็รับ บุคลภายนอก ถามท่านผู้บริหาร สตช ว่าทำไมบุคลภายในที่มีอยู่มันแย่นักหรือไงครับถึงไม่เปิดรับ หรือว่าท่านหลับหูหลับตาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
 
       
 
โดย : ผู้น้อย ป.โท
โพสต์เมื่อ : 3 เมษายน 2557 08:00:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 232
 
       อยากยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัง และจัดตั้งตำรวจแต่ละภาคก็เพียงพอแล้วบริหารจัดการง่ายกว่าเยอะ
 
       
 
โดย : กปปส
โพสต์เมื่อ : 28 มีนาคม 2557 22:27:51 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 231
 
       ผมหมดความศรัทธากับท่าน.ผบ.ตร.และคณะ.ก.ตร.ชุดนี้จริงๆรวมทั้งพรรคเพื่อไทยและอย่าหวังว่าจะได้รับคะแนนเสียงจากผมและญาติๆอีกต่อไป
 
       
 
โดย : หมดสี
โพสต์เมื่อ : 28 มีนาคม 2557 08:46:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 230
 
       นายตำรวจสํญญาบัตร
 
       
 
โดย : แมน
โพสต์เมื่อ : 18 มีนาคม 2557 19:43:37 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 229
 
       จบป.โทตอนนี้ไม่มีสวัสดิการอะไรหรอกเพราะเจ้านายไม่สนใจใครอยากเรียนก็เรียนไป***ไม่สน อย่าไปคิดมากถือเป็นเกียรติแก่วงค์ตระ***ล หน่วยงานงี่เง้าเห็นแก่ตัว.......รับใช้แต่นักการเมืองเพื่อผลพลอยได้ส่วยตัว
 
       
 
โดย : จา
โพสต์เมื่อ : 18 มีนาคม 2557 07:27:40 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 228
 
       รู้สึกหมดความศรัทธาต่อผู้บริหาร แม้แต่รูปภาพก็ไม่อยากแลมอง สอบก็ไม่เลื่อนก็ไม่
 
       
 
โดย : ตั้งใจหวังตั้งแต่สำรวจ
โพสต์เมื่อ : 13 มีนาคม 2557 19:55:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 227
 
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาสมองซีกใดคิด เอานายร้อย53มาปกครองประทวนปโท ด้วยความเคารพพี่53มิใช่ดูถูก แต่สำนักงานตำรวจทำไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารบุคคลากร
 
       
 
โดย : ปโท
โพสต์เมื่อ : 13 มีนาคม 2557 14:02:11 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 226
 
       คำสั่ง สตช.ที่ 1224/57 ลง 4มี.ค.57 ที่ส่งตามไลน์ ไม่มีนะครับที่เห็นเป็นการจัดทำขึ้นแหกตา ป.โทโดยเฉพาะ
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 13 มีนาคม 2557 09:49:29 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 225
 
       ใครที่พอจะทราบคำสั่งนี้ สตช.ที่ 1224/57 ลง 4มี.ค.57 ที่ส่งตามไลร์มีจริงหรือเปล่าขอความกรุณาผู้ที่รู้ช่วยตรวจสอบด้วย ..ขอบคุณ
 
       
 
โดย : ตร.
โพสต์เมื่อ : 12 มีนาคม 2557 12:49:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 224
 
       เกล้ากระหม่อมกำลังจะจบปเอกแล้วคงจะมิรอแล้วละท่าน คงมิต้องรอบุญหล่นทับหรอกคงจะมีปัญญาเปลี่ยนงานอยู่ละมังขอรับท่าน
 
       
 
โดย : ว่าที่ปเอก
โพสต์เมื่อ : 11 มีนาคม 2557 21:55:40 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 223
 
       ถึงว่ากรมตำรวจถึงไม่เจริญ
 
       
 
โดย : เกษียณไปให้หมดกรมซะไอ้พวกถ่วงความเจริญคนอื่น
โพสต์เมื่อ : 8 มีนาคม 2557 19:35:28 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 222
 
       ***จะกีดกันพวก***ไปถึงไหน
 
       
 
โดย : สำนักงานตำรวจแห่งชาติหัวคอ
โพสต์เมื่อ : 8 มีนาคม 2557 19:31:15 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 221
 
       ตราบใดที่ ผบ.ตร.คนปัจจุบันกับ ก.ตร.ชุดนี้ยังอยู่ กลุ่ม ป.โท เจ้าอย่าหวัง
 
       
 
โดย : สนิท
โพสต์เมื่อ : 6 มีนาคม 2557 13:23:11 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 220
 
       ตร.จบป.โท นายไม่ให้ความสำคัญหรอกครับ
 
       
 
โดย : เส
โพสต์เมื่อ : 5 มีนาคม 2557 09:36:23 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 219
 
       ตราบใดที่ ผบ.ตร.คนปัจจุบันกับ ก.ตร.ชุดนี้ยังอยู่ กลุ่ม ป.โท ควรทำใจได้แล้วจะไม่มีตำแหน่งและอัตราให้โดยเด็ดขาด รอไปก่อนนะ
 
       
 
โดย : สีกากี
โพสต์เมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2557 06:28:11 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 218
 
       ได้ทราบจากรุ่นพี่ที่เข้าอบรม นายร้อย 53 ปี อบนมที่ ศฝร.ภ.4 ว่า ทางศฝร.เตรียมฝึกอบรม ผู้มีวุฒิ ป.โท ต่อจากการอบรม 53ปี ให้เตรียมตัวเข้าอบรมครับ เท็จจริงแค่ไหน ลองตรวจสอบดู ครับ
 
       
 
โดย : ตำรวจมุกดาหาร
โพสต์เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2557 09:56:41 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 217
 
       เป็นอะไรก็เหมือนกันครับ ถ้าเป็นคนดี
 
       
 
โดย : ชั้นประทวน
โพสต์เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2557 16:53:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 216
 
       รอแล้วรออีก ไม่มีกำหนด รอดูกันต่อไปครับกระผม
 
       
 
โดย : ตร.บ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2557 14:45:05 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 215
 
       คอยดูกันต่อไป ข่าวคือข่าว ความจริงก็คือความจริง ป.โท ทุกท่านน่าจะได้รับข่าวดี เราแบ่งงานกันทำ เราไม่ได้แยกกัน .... -vgxHode]y'.0.shm6d8o
 
       
 
โดย : ตร.บ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2557 09:21:59 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 214
 
       คงเชื่อยากครับ สังเกตุจะมีข่าวลือลักษณะนี้ก่อนรับสมัครสอบแข่งขันตำรวจเป็นสัญญาบัตรทุกครั้ง
 
       
 
โดย : ปนท
โพสต์เมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2557 11:57:58 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 213
 
        ข่าวมาอีกแล้วไม่ทราบแหล่งข่าวลองพิจารณาครับ [ ข่าวดี ป.โท คำสั่งด่วน...ให้ข้าราชการตำรวจ.ผู้มีคุณวุฒิ ป.โท เข้าอบรมเพื่อเลื่อนขึ้นเป็นสัญญาบัตรในปี 57 ข่าวชัวร์ 100% หนังสือกำลังเดินทางถึง บช.ทุกแห่ง และมีหนังสือยืนยันจาก สกพ.ตร. ใจเย็นเตรียมตัวกันให้พร้อมครับ ฝ่ายบริหาร สตช. ท่านเห็นความสำคัญตำรวจประทวนผู้มีวุฒิ ป.โท ให้ติดนายรัอยแล้วครับ.]
 
       
 
โดย : panass
โพสต์เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2557 11:18:29 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 212
 
       เรียนอยู่หรือจบแล้ว ดีแล้วครับถือว่าท่านเป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพ สตช มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
ป.โทไม่ได้สอนให้มีความรู้อย่างเดียว
เราไดัรับการศึกษาให้วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล
ที่มาจากการอ้างอิง มีหลัก
มีการศึกษาจริยธรรม จรรยาบรรณ
 
       
 
โดย : panass
โพสต์เมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2557 08:42:27 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 211
 
       กลุ่มที่มีวุฒิ..ป.โท..อย่าหวังลมๆแห้งๆกับ.สตช.เลยมันจบแล้ว..กลับไปอ่านความคิดเห็นเก่าๆของเพื่อนๆได้จะได้เข้าใจ..อายุท่านก็มากกันแล้วดูแลครอบครัวและวางอนาคตก่อนเกษียณกันดีกว่าครับ
 
       
 
โดย : สีกากี
โพสต์เมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2557 09:07:48 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 210
 
       ถ้าอนุมัติ ก้อ น่าจะดีในการรเลื่อนไหล ป.โท ให้เขาเพื่อเป็นกำลังใจอุสาร่ำเรียนมาเป็นการพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะเรียนมาโดยวิธีไหน ก้อเรียนมาแล้ว ถ้าสอบก็อย่างว่าสู้น้องน้องไม่ได้เขาสดกว่า ทำงานมาหลายปี น่าจะมีรางวัลชีวิต หรือประเมินเอาเหมือนครู 3 ไม่ได้ยศก้อน่าจะปรับเงินเดือนให้เลยมาวุฒิ เหมือ ดีเอสไอ เขาจะสาสมารถยืนอยู่ในระดับเดียวกันได้ นะครับ น่าเห็นใจ vko,kdi6h,kd8iy[...
 
       
 
โดย : ตำรวจบ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2557 13:08:25 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 209
 
       ตำรวจเหนื่อยใจ
เมื่อรัฐบาลต้องการที่จะได้หน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีศักยภาพไว้ทำงานตามบังคับบัญชารัฐบาลก็ต้องสามารถสั่งการหน่วยงานด้านความมั่นคงในบังคับบัญชาไม่ว่าตำรวจหรือทหารได้ด้วยความชอบแต่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองตอนนี้รัฐบาลไมสามารถที่จะสั่งทหารให้ทำตามคำสั่งได้แม้กระทั่งจะขอสถานที่ทหารตั้งศูณย์ศรส.ทหารก็ยังไม่ยินยอมให้ใช้สถานที่ไม่ว่าจะเหล่าทัพใดจะเห็นได้ว่าทหารมิได้มีความยำเกรงใดๆต่ออำนาจรัฐเลยทั้งที่เป็นข้าราชการประจำมันมีที่ไหนในโลกที่เป็นแบบนี้ี่ตำรวจก็ต้องอับอายถูกดูหมิ่นดูแคลนจากเหล่าทัพอื่นๆเพราะผอ.ศรส.คือตำรวจแต่ไม่มีปัญญาไปเสียงดังใส่ใครได้เพราะทหารเขามองตำรวจเป็นเพียงกองทัพเด็กน้อยไม่มีปัญญาจะไปต่อกรอะไรกับเขาได้ทั้งที่ผู้บังคับบัญชาของเราก็จบจากโรงเรียนเตรียมทหารมีตั้งมากมายกำลังพลเราก็มีมากกว่าทุกเหล่าทัพตั้งสองแสนกว่านายต้องเอากำลังพลหลักของทั้งสามเหล่าทัพมารวมกันถึงจะมีกำลังหลักเท่าเราไม่นับพลทหารเรามีหน่วยงานด้านการข่าวที่ดีที่สุดมีตู้ยามตำรวจอยู่ทุกตำบลมีตำรวจอยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดมีกองกำลังติดอาวุธที่พร้อมใช้งานได้ทันทีจากทั่วประเทศมีโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่เชื่อมั่นได้ว่าเป็นหน่วยที่คนเก่งเลือกเข้าเรียนมากที่สุดกว่าทุกเหล่ามีโรงเรียนนายสิบมากที่สุดถึงสิบโรงเรียนในประเทศมากกว่าทุกเหล่าทัพในประเทศนี้เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทั้งบนฟ้าบนบกและในทะเลแต่ตำรวจเรากลับถูกดูหมิ่นดูแคลนที่สุดจากเหล่าทัพอื่นเรียกได้ว่ากระจอกในสายตาเขาถึงเวลาหรือยังที่พวกท่านผู้บริหารประเทศจะเหลียวหลังกลับมาเอาใจใส่พวกเราอย่างจริงจัง"วันนี้ท่านดูแลตำรวจดีหรือยัง"มีอาวุธที่ทันสมัยพร้อมให้เราใช้งานหรือไม่"เราจะสร้างนักเรียนนายสิบใหม่ๆให้ทั้งสิบโรงเรียนให้้มีจำนวนนักเรียนโรงเรียนละหนึ่งพันคนเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เชียวหรือเราจะมีกำลังรบใหม่ที่พร้อมจะทำงานเพื่อประชาชนปีละหนึ่งหมืนคนเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เชียวหรือ"เรามีหน่วยนปพอยู่ทุกโรงพักในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเราจะมีหน่วยนปพอยู่ทุกโรงพักในประเทศไทยไม่ได้หรือ"เรามีหน่วยคอมมานโดของกองปราบและหน่วยคอมมานโดอรินทราชของนครบาลทำไมเราจะมีคอมมานโดกองปราบกับอรินทราชในทุกตำรวจภูธรจังหวัดไม่ได้"เรามีหน่วยรบพิเศษของตชดที่ณเรศวร261ได้ทำไมเราจะมีณเรศวร261ในทุกค่ายตชดไม่ได้"ทหารเป็นหน่วยรบในป่ายังมีค่ายฝึกที่ดีได้แล้วตชดเราก็เป็นหน่วยรบในป่าแล้วเราจะมีค่ายฝึกที่ดีไม่ได้"ท่านซื้ออาวุธยุทธโธปกรณ์ดีดีให้ทหารได้ทำไมท่านถึงจะซื้อสิ่งเหล่านี้ให้ตำรวจตชดเขาบ้างไม่ได้ทั้งๆทีในแต่ละปีตำรวจเสียชีวิตในภาระกิจด้านความมั่นคงไม่แพ้ทหารเลย"ที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้มีความต้องการที่จะให้ตำรวจไปรบกับทหารหรือไปปฎิวัติที่ไหนแต่พูดเพื่อเตือนสติรัฐบาลว่าถ้าหากท่านเห็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่มีประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของพวกท่านไม่ใช่ปล่อยให้ชาติบ้านเมืองเป็นแบบนี้เพราะหน่วยงานบางหน่วยใช้อำนาจที่ตนมีในทางที่ไม่เหมาะสมมากดดันรัฐบาลและไม่ฟังคำสั่งของรัฐบาลเลยก็คงจะมีแต่พวกเราที่พวกท่านใช้งานมาโดยตลอดไม่ว่าประชาชนจะดูหมิ่นดูแคลนหรือเกลียดชังเรามากแค่ไหนแต่เราก็ทำงานรับใช้พวกท่านด้วยดีมาโดยตลอดไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลโดยที่ไม่ได้เป็นขี้ข้าใครหรือรับเงินใครแต่เมื่อท่านมาเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องท่านเป็นประชาชนท่านคือนายเราโดยชอบด้วยกฎหมายเราก็พร้อมเสมอที่จะรับใช้พวกท่านหมดเวลาหรือยังที่ตำรวจจะต้องสูญเสียทั้งชีวิตและศักดิ์ศรีได้โปรดคิดถึงใจพวกเราบ้าง"ได้เวลากอบ***้ศักดิ์ศรีตำรวจแล้วหรือยังโปรดเห็นใจพวกเราบ้าง/กลุ่มกอบ***้ศักดิ์ศรีตำรวจไทย
ส่งต่อๆ กันไปถ
 
       
 
โดย : ก.ไก่
โพสต์เมื่อ : 24 มกราคม 2557 22:31:38 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 208
 
       น่าจะไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ม.6 ป.ตรี ป.โท ป.เอก สังตร.เหมือนกันรักกันเข้าไว้ ให้มั่นคง แต่เท่าที่รู้ที่เห็นมีการแบ่งขั้น ชั้น วรรณะเหมือนในอินเดีย ถ้าจะให้ดีต้องมีสิทธิมีเสียงเท่ากันในระนาบเดียวกันเหมือนหน่วยงานราชการอื่นๆ 1 คน 1 เสียง วัดกันที่กึน/สมอง/ทำงานไม่ต้องมองที่ยศ เป้าหมายคืออะไรงานในหน้าที่ ตร.....?
 
       
 
โดย : ตร.นอก
โพสต์เมื่อ : 20 มกราคม 2557 11:44:42 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 207
 
       กลุ่ม.ป.โท ทุกอย่างมันจบแล้ว อย่าอยู่กับความหวังและอย่านึกว่า สตช.จะให้อะไรกับพวกท่าน กลับไปอ่านความคิดเห็นที่แล้วมาจะได้เข้าใจและทำใจได้ เมื่ออยู่กับหน่วยงาน สตช.ต้องทำใจกับคำว่า..ปลง..
 
       
 
โดย : สีกากี
โพสต์เมื่อ : 12 มกราคม 2557 14:56:08 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 206
 
       แรงกดดันต่างๆมุ่งเข้าที่ตัวตำรวจ สังคมตำรวจ กดขี่ กันไว้ น่าจะปรับตามวุฒิให้เสมอภาคกับส่วนราชการอื่นเพื่อเกิดแรงจุงใจในการทำงาน ให้เคารพซึ่งกันและกัน แยกงานกันทำได้แต่อย่างแบ่งแยก ไม่ใช่ พวก ป.พวก ส.นำไปสู่การทำงานที่ขาดเอกภาพน่าสงสารแนวคิดเก่า น่าจะปรับเปลี่ยนการคิดการทำงาน......ตร.มุ่งสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อประชาชน นะ..
 
       
 
โดย : ส่วนนอก
โพสต์เมื่อ : 9 มกราคม 2557 14:08:52 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 205
 
       ถึงเวลารึยังที่ตำรวจชั้นประทวนที่จบ ป,โท จะลุกขึ้นมาปกป้องเกียติยศและศักดิ์ศรีของต้วเอง 7 ปีแล้วที่ ตร ไม่มีการเปิดสอบ หรือพิรณาเลื่อนใหลเหมือน 53
 
       
 
โดย : ประทวน ป.โท
โพสต์เมื่อ : 8 มกราคม 2557 21:14:17 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 204
 
       ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนสำหรับ ตร.ผู้ใช้เงินทุนศึกษาเล่าเรียนที่สูงด้วยตนเองมากขึ้นเพราะทุกวันนี้เกิดการดูถูกศักดิ์ศรีตร.มากขึ้นทุกวัน
 
       
 
โดย : ตำรวจชั้นผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 8 มกราคม 2557 10:50:47 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 203
 
       ระเบียบออกมาแล้วถ้าเป็นจริงเมื่อไหร่จะดำเนินการครับผม รอทำไม คิดดี ทำดี ทำเลยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ ตร.ทุกท่าน
 
       
 
โดย : ตร.ภูมิภาค
โพสต์เมื่อ : 6 มกราคม 2557 14:50:50 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 202
 
       ระเบียบ ป.โท ที่ลงให้ดูของจริงๆหรือไม่ครับ
 
       
 
โดย : ตร.ภูมิภาค
โพสต์เมื่อ : 6 มกราคม 2557 09:25:58 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 201
 
       ข่าวดังกล่าวเป็นเพียงโครงร่าง ตรวจเปรียบเทียบดูกับ นายร้อย 53 ยังไม่เป็นความจริง ขอให้ ตร.ป.โท รอดูต่อไป
 
       
 
โดย : จ
โพสต์เมื่อ : 27 ธันวาคม 2556 11:19:37 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 200
 
       ระเบียบ
 
       
 
โดย : แนน
โพสต์เมื่อ : 27 ธันวาคม 2556 11:10:17 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 199
 
       ระเบียบ
 
       
 
โดย : แนน
โพสต์เมื่อ : 27 ธันวาคม 2556 11:09:01 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 198
 
        ผมขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่จบปริญญาโท สนับสนุนการปฏิบัิติการของ กปปส.เนื่องจากรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้สนใจและจริงใจต่อข้อเรียกร้ิองของพวกเรา
 
       
 
โดย : ตำรวจไม่รอความหวัง
โพสต์เมื่อ : 26 ธันวาคม 2556 01:29:01 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 197
 
       อดทนรอความหวังต่อไปและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนกับอนาคตอย่ารอ
ความหวังเพียงสิ่งเดียวจนลืมไขว่ขว้าทางอื่นนะครับ
 
       
 
โดย : ตำรวจผู้น้อย
โพสต์เมื่อ : 20 ธันวาคม 2556 13:12:37 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 196
 
       ตกลง สตช. ไม่ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ จบ ป.โท แล้วใช่ไหม..ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากอนิจจังกับองค์กรของเรา
 
       
 
โดย : so
โพสต์เมื่อ : 19 ธันวาคม 2556 19:54:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 195
 
       น้องที่จบมาเป็นตำรวจชั้นประทวนโปรดพิจารณา..น้องไม่ต้องเรียน ป.ตรี ป.โท ให้เสียเงินเสียเวลาหรอกอายุ53ก็ได้นายร้อยเหมือนกัน..พี่ยังเสียดายเงินและเวลาเลย
 
       
 
โดย : นี้ล่ะ..สตช.
โพสต์เมื่อ : 19 ธันวาคม 2556 19:31:44 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 194
 
       ป.โท เป็นแค่พลสำรองเท่านั้นจบมาต้องทำใจคับ ผมจบมา 3 ปีแล้วก็ต้องรอต่อไป
 
       
 
โดย : win win
โพสต์เมื่อ : 16 ธันวาคม 2556 10:54:34 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 193
 
       ผมเห็นด้วยครับ กับ ความคิด 192 ก็จะรอต่อไป จนถึง 53 ตอนนี้ 46 ครับ
 
       
 
โดย : ตำรวจมุกดาหาร
โพสต์เมื่อ : 16 ธันวาคม 2556 09:47:53 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 192
 
       แม้นสถานการณ์บ้านเมืองจะวุ่นวาย ตำรวจเราอดทนทุกอย่าง ตำรวจทุกนายตัองทำหน้าที่เพิ่มขึ้น แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังคงเดิต่อไป และขอแสดงความดีใจด้วยกับ ตร.53 ที่จะเข้าอบรม 16 ธ.ค. 2556 นี้ ส่สน ตร.ป.โท เราอดทนมานานแล้ว ก็ขอให้อดทนและรอต่อไป
 
       
 
โดย : จ
โพสต์เมื่อ : 15 ธันวาคม 2556 19:49:54 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 191
 
       เหตุผลกลุ่ม.ป.โท ฟังขึ้นมีเหตุและผลดี..แต่ผู้บัญคับบัญชาใน สตช.ให้ความสนใจแค่ไหน5-6ปีแล้วไม่เคยมีโอกาสเลยสำหรับ.กลุ่ม ป.โท
 
       
 
โดย : นายน้อยๆ
โพสต์เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2556 13:03:06 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 190
 
       งบพัฒนาบุคคลากร ก็ของตนเอง เพื่อทำงานในหน้าที่เต็มที่ ไม่เหมือนองค์กรอื่น ไล่ลำดับกันไปมีขวัญกำลังใจ ตร.แปลกอยู่แล้วถ้ามีลูกมีหลานอยากเป็น ตร.เรียน ลัด ม.6 ติวสอบเข้า ติวสอบนายร้อย ก็เทียบเท่า ระดับสามแล้ว เจ๋งมัยละ สตช. ปัญญา 3 ชั้น ในการพัฒนาบุคลากร
 
       
 
โดย : นายหน่วย
โพสต์เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2556 10:34:43 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 189
 
       เมื่อไม่มีความถูกต้อง และความยุติธรรม
ดูตัวอย่างตอนนี้ เสื้อแดง กับ เสื้อเหลือง
งานไม่ทำ ไปประท้วง. รายได้ก็ไม่มี จะเอาอะไรทำกิน
 
       
 
โดย : น้องพร
โพสต์เมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2556 23:35:53 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 188
 
       ขอบคุณผู้หวังดี
แต่ท่านต้องอย่าลืมนะครับ อยากเป็นผู้มีอำนาจ อย่าขาดความถูกต้อง และความยุติธรรม
ไม่งั้นระบบราชการ. บ้านเมืองเดินหน้าไม่ได้
ต่อไปจะไม่เข้ามาแล้ว และจะไม่มีการแสดงความคิดเห็นอีกต่อไป
ขอบคุณผู้หวังดีอีกครั้ง
 
       
 
โดย : Abc
โพสต์เมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2556 14:55:07 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 187
 
       จะแสดงความคิดเห็นใดโปรดระมัดระวังเพราะท่านอาจผิดกฎหมายอาญาหรือตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ถึงไมลงชื่อก็สามารถตรวจสอบได้ ด้วยความเป็นห่วง
 
       
 
โดย : ผู้หวังดี
โพสต์เมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2556 10:03:13 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 186
 
       เสนอความคิดอะไรขอให้สร้างสรรค์กันหน่อย ถ้าท่านไม่จบ ป โท ยากแสดงความคดิก็ใช้คำพูดที่เหมาะสม อันทำให้ ป โท เสีย ขอร้อง ขอบคุณครับเพื่อร่วมอาชีพ ตร.(ผู้มีจิตวินญาณที่ เป็น ตร.)สงสารเพื่อที่จบ ป โท
 
       
 
โดย : ตร.ผู้ทรงคุณธรรม
โพสต์เมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2556 08:43:50 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 185
 
       มีวันนี้เพราะพี่(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ. และ
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.). ไม่ให้. (ไม่เปิดรับ ป โท)
วันนี้ไม่น่ารอดศาลรัฐธรรมนูญ(พูดเหมือนจะยุบแต่ไม่กล้ายุบ)
 
       
 
โดย : ตำรวจประทวน ป โท
โพสต์เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2556 18:44:15 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 184
 
       เมื่อไหร่ผลการสำรวจป.โทจะเป็นจริงเสียที ถ้าจริงขอผลลงรายละเอียดจริงอย่าหรอกกัน
 
       
 
โดย : ตำรวจผู้น้อยรอความหวัง
โพสต์เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2556 12:27:35 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 183
 
       วันนี้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคเพื่อไทย
เสื้อแดงกับเสื้อเหลืองจะได้รบกัน บ้านเมือง
จะได้ฉิบ...แน่นอน. ให้ตำรวจประทวน ป โท
เอาตัวรอดให้ได้. เพราะทั้งสองฝ่ายไม่ให้อะไร
ตำรวจ ป โท เลย
 
       
 
โดย : มรนังมายัง
โพสต์เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2556 10:05:25 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 182
 
       ถึง นางสาวยิ่งลักษณ์. ชินวัตร. นายกรัฐมนตรี
พล.ต.อ.อดุล. แสงสิงแก้ว. ผบ.ตร
ขอให้เปิดรับสมัคร ตำรวจชั้นประทวนที่จบ ป โท ด้วยนะครับ
ถ้าไม่เปิดพวกเราต้องขออภัยที่ ไม่ช่วยประชาชน
และจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับนายกและ ผบ.ตร.
 
       
 
โดย : Dgh
โพสต์เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2556 07:46:53 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 181
 
       ความเห็นที่ 179
เจ้าหน้าที่ ศชต. ท่านลงหนังสือที่ท่านแจ้งหน่วยในสังกัด
หรือแจ้งเว็บไซค์ ที่ให้สมาชิกเข้าไปดูซิ. แล้วจะรู้ว้า ศชต
ร่างหนังสือใหม่ทั่งฉบับ และผิดไปจากข้อเท็จจริง ที่ สกพ
ส่งไปให้. ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก. จริงๆ แล้วต้องสำเนาถูกต้อง
พร้อมส่งเอกสารที่แนบมาให้หน่วยทราบถือปฎิบัติ
ไม่ใช่มาเขียนใหม่และไม่ส่งแบบฟอร์มความต้องการให้หน่วย
ในสังกัดด้วย. เพื่อนส่งมาให้ดูแล้ว
แน่จริงให้ผู้อ่านดูซิ แล้วจะรู้ว่าจริงหรือเปล่า ทำให้ ป โท เสียสิทธิ์
 
       
 
โดย : พระราม
โพสต์เมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2556 08:58:09 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 180
 
       แล้วแต่พี่จะให้
 
       
 
โดย : โอเค
โพสต์เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2556 16:55:02 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 179
 
       ความเห็นที่ 175 คะ ไม่ทราบว่าท่านฟังเพื่อนท่านมามีมูลข้อเท็จจริงอย่างไรคะ ขอเรียนให้ทราบในนามของ ศชต.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยในสังกัดทั้งนานแล้วคะ มีไรข้องใจบอกเพื่อนท่านให้ติดต่อ กพ.ศชต. โดยตรงเลยแล้วจะทราบข้อมูลที่เป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่คิดเอง ว่าแต่เจ้าหน้าที่และหน่วยเสียๆ หายๆ
 
       
 
โดย : police sochoto
โพสต์เมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2556 21:29:24 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 178
 
       มันไม่ได้อยู่ที่เวรกรรมหรอก. มันอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาเวร
อยูู่ที่ผู้ใหญ่เวร มันเป็นใหญ่จะเอาอะไรก็ได้
มันจะให้ ป โท ก็ได้. แต่มันไม่ให้. คนก่อนให้เรียนสูงๆ
คนปัจจุบันเรียนสูง ***ก็เลือกรับ. ผู้ที่ไม่จบปริญญาก็เปิดสอบ
เป็นนายตำรวจได้. ***ใหญ่ใครจะทำไร***ได้
มันอยู่ที่*** ความเห็น 177. ยังอีก. 13. ปี
เงินเดือนเต็มอยู่สบาย หลบๆ อู้ๆ. แกล้งป่วยบ้าง
ทำงานไม่กี่วันหรอก.
สิ้นเดือนรับเงินเดือน
อย่าหวังอะไรจากพวกเป..ๆ แล้ว
 
       
 
โดย : 177
โพสต์เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2556 12:41:49 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 177
 
       น้องว่าคงเป็นเวรกรรมของกลุ่ม ป.โท ค่ะที่ผู้บังคับบัชชาใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ให้ความสนใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างท่านอย่างจริงจัง.ส่วนตัวน้องปลงแล้วกับองค์กรของเรา..ตอนนี้รอเวลาค่ะเหลืออีก 13 ปีเอง ขอเป็นดาบหญิงแก่ๆแต่เป็นแม่ที่ดีต่อลูกค่ะ
 
       
 
โดย : ดาบหญิงค่ะ
โพสต์เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2556 11:30:08 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 176
 
       เมื่อไม่มีความถูกต้อง และยุติธรรม
เห็นตัวอย่างชัดๆ แล้วใช่มั๊ย ตอนนี้
เสื้อแดง กับ เสื้อเหลือง มันทะเลาะกัน
อยากให้มันยิงกันให้ตายทั้งสองฝ่าย
อยู่ไปก็รกโลกเปล่า. ฝ่ายใหนเป็นใหญ่
ก็เอาพรรคพวกตนเอง หมาทั้งสองฝ่าย
เป็นใหญ่เป็นโตนิด. ป. โทไม่รับ.
รับ ม 3. ม 6. เป็นนายร้อย หลอกให้เรียน
ป โท ตอนเกษียณเหมืิอนหมาหัวเน่า จำไว้

 
       
 
โดย : ทักษิณ
โพสต์เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2556 21:24:38 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 175
 
       ความเห็นที่ 174
ไม่ใช่มีแต่ท่านที่ไม่ได้รับหนังสืือ
ผมมีเพื่อนอยู่. ศชต. ศชต. ได้รับหนังสือจาก ตร แล้ว
แต่เขาไม่สำเนาหนังสือตร. เพื่อแจ้งให้หน่วยในสังกัดทราบ
กลับไปเขียนใหม่ทั้งฉบับ แล้วไม่ส่งแบบฟอร์มความต้องการ
ตำรวจ ป โท ให้หน่วนในสังกัดทราบ ตามที่ ตร. แจ้ง
ก็เท่ากับว่า. ศชต. ไม่มีตำแหน่งว่าง และต้นสังกัดไม่ต้องการตำรวจที่จบ
ป โท ดูดู่ ดูมันทำ สมควรแล้วที่ระเบิดมีทั้งปีทั้งชาติ มันสร้างแต่ปัญหา
เจ้าหน้าที่บางคนไม่รู้เรื่อง และไม่ดำเนินการให้ มันเป.. จริงๆ


 
       
 
โดย : 174
โพสต์เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2556 14:15:18 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 174
 
       ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็น. ที่ 157และ163ผมอยู่ กทม.ใกล้แค่นี้ยังไม่เห็นหนังสือสำรวจมายังหน่วยงานเลย...ผมว่าผู้บังคับบัญชาของเราไม่มีความจริงใจและสนใจในเรื่องของกลุ่ม ป.โท หรอกครับ.จ่าดาบก็มีตำแต่งให้ ป.ตรีก็มีให้ ป.เอก ก็ให้ แตกกลุ่ม ป.โท4-5ปีนี้ไม่มีอะไรเลย...น่าคิดไม่ล่ะ(น้อยใจ)
 
       
 
โดย : ดาบน้อยๆ
โพสต์เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2556 11:02:56 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 173
 
       ที่มุกดาหารก็มีหนังสือมาแล้วครับให้ ส่งข้อมูลให้ ภ. 4 ใน 8 พ.ย. 56
 
       
 
โดย : ตำวจมุกดาหาร
โพสต์เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2556 08:05:40 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 172
 
       ทำไมภาคอื่นมาแล้วโคราชไม่เห็นมีหนังสือสำรวจเลยเห็นมีแต่แบบสำรวจตั้งแต่เมษายน2556เป็นหนังสือเก่าครับ...ใครมีแบบลงให้ดูด้วยคับ..จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
 
       
 
โดย : ตำรวจโคราช
โพสต์เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2556 07:33:36 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 171
 
       เขาเริ่มแล้วสำรวจ
 
       
 
โดย : ด.ต.บ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2556 14:08:48 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 170
 
       ตรวจสอบเอานะครับ
 
       
 
โดย : ด.ต.บ้านนอก
โพสต์เมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2556 14:05:55 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 169
 
       ขอบคุณผู้หวังดีอยากให้ ป โท. ก้าวหน้า
แต่ไม่ให้ไม่เป็นไร
เข้าเกียร์ว่าง. เข้าชาม เย็นชาม
รับเงินเดือนได้อีกหลายล้าน
ถึงจะไม่รวย. แต่ก็ไม่ต้องช่วยประชาชน
อยู่สบายๆ ไปวันๆ ดีกว่ากันเยอะ
เห็นแล้วยัง ถ้าไม่มีความถูกต้อง และยุติธรรม
ตอนนี้ประท้วงกัน บ้านเมืองกำลังจะฉิบหาย
ให้ ป โท ด้วย แล้วบ้านเมืองจะเจริญ
ไม่ให้ไม่เอาคว...
 
       
 
โดย : 567
โพสต์เมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2556 15:35:26 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 168
 
       การปรับ ป.โท เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผมเห็นด้วย หวังได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจและหน้าท่ในการแต่งตั้ง
 
       
 
โดย : เพื่อนตำรวจ
โพสต์เมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2556 11:52:08 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 167
 
       พรรคการเมืองใหญ่มันต้องฆ่ากันแน่
ป โท หลบๆ อู้ๆ
ให้ ม 3 ม 6. เข้าไปก่อน
แกล้งทำบาดเจ็บ
นึกถึงหน้าลูก. เอาตัวให้รอด
รอรับเงินเดือน พาลูกไปกินข้าว
จำไว้. มันไม่ให้. ป. โท. ต้องใช้วิธีนี้
 
       
 
โดย : Gh
โพสต์เมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2556 00:43:46 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 166
 
       164
น่ารักจัง
ไม่เข้าใจ
***บ้า
 
       
 
โดย : 164
โพสต์เมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2556 00:22:45 น.
..................................................................................................................................................................
 
ความคิดเห็นที่ 165
 
       ข้าราชการครูยังมีการปรับเงินเดือนตามวุฒิให้ แต่ตำรวจเรียนจบ ป.โทแล้วไม่ปรับขึ้นเงินเดือนก็น่าจะปรับยศให้บ้าง น่าเห็นใจคนที่พยายามพัฒนาตนเองโดยใช้ทุนทรัย์ในกระเป๋าของตัวเองนะคะ รอลุ้นมานานม๊าก
 
       
 
โดย : ผู้รอความหวัง
โพสต์เมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2556 21:19:15 น.